www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Max Bruinsma: Ministerie van Marketing / Vernieuwend cu
Florian Cramer on Sat, 18 Jun 2011 15:14:12 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Max Bruinsma: Ministerie van Marketing / Vernieuwend cultuurbeleid afgeschaft


2011/6/18 Marleen <stikker {AT} waag.org>:
> De overheid steunt cultuur die haar bevestigd en zet disruptieve cultuur op afstand. Geen legitimiteit voor de staat om zichzelf te bevragen. Behalve als die cultuur tot snel economische gewin leidt. Dan heeft EL&I de regie. Zo hoort dat natuurlijk ook te zijn. De overheid laat zijn ware gedaante zien. Ze is er niet om het handelingsvermogen van de burger te versterken, maar om de macht van de staat zelf te versterken. Belasting betalen krijgt zo een hele nieuwe dimensie.

Maar het is niet alleen dat. Ook van een puur commercieel oogpunt
bekeken, is dat verhaal in "Creatieve industrie in topvorm" behoorlijk
achterhaald. Hier worden, met bijna 20 jaar vertraging, de oude
speculatieve boom-scenario's van de Blair-regering zonder slot en zin
nagepraat. Als of we nog in tijden leven waar de
dienstverleningsectoren - inclusief financiël en vastgoed - onbeperkt
kunnen groeien. Ook is de definitie van creatieve industrie en wat er
bij zit en wat niet, onzuiver. Feitelijk gaat de hele rapport voor
servicedesign-bedrijvigheid, maar toch worden klassieke massamedia
zoals tv mee geteld, en geen cijfers voor de grootte van de
subsectoren gegeven. Dat heeft uiteindelijk het effect dat de
economische cijfers van Endemool en RTL de onverwachte grootte van
Dutch Design bewijzen.

Ik moest hartelijk lachen toen ik in het rapport "het Amerikaanse
bedrijf" Frog Design als één van drie voorbeelden voor toekomstige
creative industries voorgesteld zag. Behalve het detail dat Frog wel
in Californië zit maar als acroniem oorspronkelijk voor "Federal
Republic of Germany" stond... is dit een bedrijf van de jaren 70 en
80, bekend voor zijn vormgeving voor Sony en Apple in deze decennia.
Als dit dus het voorbeeld voor productontwerp is, dan laat ons maar
lekker doorgaan en Total Design als trekker voor de mediasector
kiezen.

Uit mijn werk als lector juist voor het 'creatieve' beroepenveld weet
ik - en weten wij allemaal -, dat de goude tijden voor de
creatievelingen voorbij zijn, en er in reclame, architectuur, design
maar ook in media behoorlijk minder geld verdiend wordt dan in de
boomjaren 80 en 90. Het heeft niet allen te maken met de financiële
crisis maar ook door bezuiningseffecten door het Internet (b.v.:
goedkope reclame bij Google vs. duurde reclame op TV en in
tijdschriften, met de logische gevolgen voor de inkomsten van
klassieke media algemeen).

En het verhaal dat Nederland straks goede zaken door het exporteren
van zijn creative industries-diensten naar China, Brazilië en India
zal doen, schieten ook behoorlijk koort omdat in deze landen al forsse
vernieuwing gebeuert om op deze gebieden zelfstandig en internationaal
competetief te worden. (Juist in het tegendeel, je kan je als bedrijf
al nu een corporate identity van een Indiaase telewerker voor 100 EUR
laten maken.)

Kritisch reflecteerde visies op kunsten, vormgeving en media zijn just
nu noodzakelijk als de media-, kunst- en designsector niet meer met
blinde boom-verhalen kan doorgaan maar maatschappelijk duurzame en
betekenisvolle praktijken moet ontwikkelen.

Dus, kort gezegd, het probleem is niet alleen het "neoliberalisme" van
de Rutte-regering, maar dat het een neoliberalisme uit de jaren 90 is
die ons om 20 jaar terugzet. In Duitsland is het equivalent van de
VVD, de FDP, voor juist dezelfde redenen (=mensen snappen dat hun
politici idioten zijn die met dezelfde soort van realiteitsverlies
worstelen als de oostduitse communistische partijleiders in 89), in de
peilingen op 3% afgezakt, vanuit 20% bij de laatste verkiezingen.

We leven in tijden vaan het kapitalische realisme, met kapitalistische
centraalcomitees. Het is geen neoliberalisme, maar een convergentie
met China, het gestuurde staatscapitalisme war businessplannen van de
regering worden gemaakt. Mijn persoonlijke aanbeveling is om nu heel
goed naar de subversieve strategieën van oost-europese kunstenaars in
de jaren 70 en 80 te kijken, en ze op de nieuwe omstandigheden toe te
passen.

Florian


-- 
blog: http://en.pleintekst.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).