www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Max Bruinsma: Ministerie van Marketing / Vernieuwend cu
Patrice Riemens on Sat, 18 Jun 2011 15:26:03 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Max Bruinsma: Ministerie van Marketing / Vernieuwend cultuurbeleid afgeschaft


Hear Hear! (de O-Eu kunstenaars van de jaren 70-80, de enigen die
misschien ooit modern zijn geweest, pace Bruno L). + : NL loopt toch
altijd 20 jaar achter  (was 50, we komen vooruit) Chao, p+3D!> 2011/6/18 Marleen <stikker {AT} waag.org>:
>> De overheid steunt cultuur die haar bevestigd en zet disruptieve cultuur
>> op afstand. Geen legitimiteit voor de staat om zichzelf te bevragen.
>> Behalve als die cultuur tot snel economische gewin leidt. Dan heeft EL&I
>> de regie. Zo hoort dat natuurlijk ook te zijn. De overheid laat zijn
>> ware gedaante zien. Ze is er niet om het handelingsvermogen van de
>> burger te versterken, maar om de macht van de staat zelf te versterken.
>> Belasting betalen krijgt zo een hele nieuwe dimensie.
>
> Maar het is niet alleen dat. Ook van een puur commercieel oogpunt
> bekeken, is dat verhaal in "Creatieve industrie in topvorm" behoorlijk
> achterhaald. Hier worden, met bijna 20 jaar vertraging, de oude
> speculatieve boom-scenario's van de Blair-regering zonder slot en zin
> nagepraat. Als of we nog in tijden leven waar de
> dienstverleningsectoren - inclusief financiël en vastgoed - onbeperkt
> kunnen groeien. Ook is de definitie van creatieve industrie en wat er
> bij zit en wat niet, onzuiver. Feitelijk gaat de hele rapport voor
> servicedesign-bedrijvigheid, maar toch worden klassieke massamedia
> zoals tv mee geteld, en geen cijfers voor de grootte van de
> subsectoren gegeven. Dat heeft uiteindelijk het effect dat de
> economische cijfers van Endemool en RTL de onverwachte grootte van
> Dutch Design bewijzen.
>
> Ik moest hartelijk lachen toen ik in het rapport "het Amerikaanse
> bedrijf" Frog Design als één van drie voorbeelden voor toekomstige
> creative industries voorgesteld zag. Behalve het detail dat Frog wel
> in Californië zit maar als acroniem oorspronkelijk voor "Federal
> Republic of Germany" stond... is dit een bedrijf van de jaren 70 en
> 80, bekend voor zijn vormgeving voor Sony en Apple in deze decennia.
> Als dit dus het voorbeeld voor productontwerp is, dan laat ons maar
> lekker doorgaan en Total Design als trekker voor de mediasector
> kiezen.
>
> Uit mijn werk als lector juist voor het 'creatieve' beroepenveld weet
> ik - en weten wij allemaal -, dat de goude tijden voor de
> creatievelingen voorbij zijn, en er in reclame, architectuur, design
> maar ook in media behoorlijk minder geld verdiend wordt dan in de
> boomjaren 80 en 90. Het heeft niet allen te maken met de financiële
> crisis maar ook door bezuiningseffecten door het Internet (b.v.:
> goedkope reclame bij Google vs. duurde reclame op TV en in
> tijdschriften, met de logische gevolgen voor de inkomsten van
> klassieke media algemeen).
>
> En het verhaal dat Nederland straks goede zaken door het exporteren
> van zijn creative industries-diensten naar China, Brazilië en India
> zal doen, schieten ook behoorlijk koort omdat in deze landen al forsse
> vernieuwing gebeuert om op deze gebieden zelfstandig en internationaal
> competetief te worden. (Juist in het tegendeel, je kan je als bedrijf
> al nu een corporate identity van een Indiaase telewerker voor 100 EUR
> laten maken.)
>
> Kritisch reflecteerde visies op kunsten, vormgeving en media zijn just
> nu noodzakelijk als de media-, kunst- en designsector niet meer met
> blinde boom-verhalen kan doorgaan maar maatschappelijk duurzame en
> betekenisvolle praktijken moet ontwikkelen.
>
> Dus, kort gezegd, het probleem is niet alleen het "neoliberalisme" van
> de Rutte-regering, maar dat het een neoliberalisme uit de jaren 90 is
> die ons om 20 jaar terugzet. In Duitsland is het equivalent van de
> VVD, de FDP, voor juist dezelfde redenen (=mensen snappen dat hun
> politici idioten zijn die met dezelfde soort van realiteitsverlies
> worstelen als de oostduitse communistische partijleiders in 89), in de
> peilingen op 3% afgezakt, vanuit 20% bij de laatste verkiezingen.
>
> We leven in tijden vaan het kapitalische realisme, met kapitalistische
> centraalcomitees. Het is geen neoliberalisme, maar een convergentie
> met China, het gestuurde staatscapitalisme war businessplannen van de
> regering worden gemaakt. Mijn persoonlijke aanbeveling is om nu heel
> goed naar de subversieve strategieën van oost-europese kunstenaars in
> de jaren 70 en 80 te kijken, en ze op de nieuwe omstandigheden toe te
> passen.
>
> Florian
>
>
> --
> blog: http://en.pleintekst.nl
>
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).
>
>


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).