www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] solidariteit ?
Florian Cramer on Sat, 18 Jun 2011 22:41:49 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] solidariteit ?


Josephine schreef:

> Armin spreekt over een mogelijke 'persecution complex'
> (vervolgingscomplex/paranoia?) bij de gehele nieuwe media scene, Âen dat is
> gezien zijn staat van dienst (en zijn kennis van de diepe verbanden tussen
> ontwikkelingen in nieuwe media en maatschappij) eigenlijk een beetje vreemd.

Ik zie ook geen paranoia maar bijna teveel gelatenheid. Wat nu
duidelijk wordt is dat een sterkte van het nieuwe media-kunstveld -
of, in het Nederlands, de "e-cultuur" - zich nu omdraait in een
zwaktepunt. Juist omdat in dit veld de klassieke grenzen tussen
autonoom en toegepast opgeheven zijn en artistieke, technologische en
sociale praktijken in elkaar overgaan [wat al het programma van Arts &
Crafts, de Russische avant-garde, Bauhaus, De Stijl en ook Fluxus
was], is het kwetsbaar geworden voor politisch-economische belijden
van boven op. Er is, anders dan in de klassieke beeldende kunsten,
geen voldoende "autonomie" meer van deze praktijken om ze als
zelfstandig en eigenzinnig te verdedigen (wat de openbare brief van de
e-cultuur-instellingen wel probeerde). Je wordt beoordeeld als de
nieuwe mediasector, en dus als hetzelfde als Apple en Google.

In de V.S. wordt deze onduidelijkheid van de kunstenaars en
wetenschappers - zoals Lev Manovich - bewust creïert omdat er bijna
geen publieke kunstsubsidies zijn en men vaak direct afhankelijk van
de industrie is. In Europa en NL was het vaak ook een koket taalspeel.
Neem bij voorbeeld het woord "media lab". Feitelijk staat het in de
kunstsector (en ook in het kunstonderwijs) voor kleine
knutselwerkplekken waar met weinig geld, weinig mensen en veel DIY en
improvisatie hardware- en softwareprojecten worden gemaakt. Maar het
imago naar buiten, en dan ook de verwachting van niet-deskundigen, was
dat hier innovatief technologisch research & development op de manier
van het MIT Media Lab gebeurt. (Ik noem dus liever niet het V2-boek
"aRt&D" - en voor dezelfde reden was ik als bestuurslid van WORM
altijd ertegen dat ze MODDR hun media lab noemden.)

Wat nu gebeurt is dat de overheid de term creatieve industrieÃn - op
een heel naïeve manier - 100% letterlijk begrijpt en verwacht dat deze
media labs in een dwarsverband met architectuur en design productiever
kunnen worden gemaakt om industrie-producten op te leveren.
"E-cultuur" heeft zich dus blijkbaar op dezelfde manier tot een
politiek-economisch "meme" verzelfstandigt als vroeger de "creative
industries". Als politici begrijpen dat in de e-cultuur-instellingen
juist niet de mensen van, bij voorbeeld, het ProQuest/Serial Solutions
medialab zitten, maar de mensen van crackle boxen, suicide machines en
El Hema, verdwijnt waarschijnlijk ook nog de kans dat tenminste
Virtual Platform zijn stem in het gefuseerde sectorinstituut zal
hebben.

Het is blijkbaar een les hoe het begrijp van de autonomie van de
kunsten filosofisch en esthetisch gezien verouderd mag blijken, maar
toch een belangrijke politieke waarde heeft, letterlijk in de zin van
de eigenzinnigheid en intellectuele zelfstandigheid van de kunsten.
Het is dus niet meer een kwestie van autonoom of toegepast maar van
autonoom of aangepast. Men moet eigenlijk op het autonome aandringen
en eisen om juist daarom niet naar de creative industries sector
gepakt te worden. Ik vrees alleen dat het voor de "e-cultuur"-sector
met zijn media labs en aRt&D nu te laat is om dat nog te communiceren.
En deze sector kwam uiteindelijk iedereen terecht die met z'n
programmering dwars door de idiote oudewetse kunstsectoren zat en
daarom nooit subsidies als muziek-, kunst-, design- of filminstelling
zouden gehaald. (WORM, met een programma dat 80% analoog is, is
hiervoor een prachtig voorbeeld.)  Erger nog, als een media-instelling
zich duidelijk binnen de kunstsector vertoont, eindigt het zo als
NiMK.

Florian


-- 
blog: http://en.pleintekst.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).