www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Petities
Sjoerd Jurkovich on Mon, 20 Jun 2011 21:41:14 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Petities


Er is wel al iets georganiseerd wat door meerdere groepen en organisaties
wordt gedragen:

http://www.marsderbeschaving.nl/

Kom allen dus!

Sjoerd Jurkovich
Idee, concept en ontwikkeling.
sjoerd {AT} conceivedby.us
+31(06)-42310007
http://nl.linkedin.com/in/sjoerdju
http://www.conceivedby.us

> Ik weet het niet hoor, maar is het niet een idee dat al die
> kunstinstellingen die nu in hun bestaan bedreigd worden iets verder
> kijken dan hun neus lang is en gaan samenwerken? Ik heb de afgelopen
> week wel twintig verschillende petities langs zien komen die allemaal
> een klemmend beroep doen op Halbe Zijlstra en de Tweede Kamer om toch
> vooral af te zien van het korten van de subsidie voor deze of gene
> instelling of organisatie. Ik kan iets hebben gemist, maar er zat er
> volgens mij niet één bij die namens de héle culturele sector sprak. Nog
> afgezien van de vraag of petities helpen (ik denk van niet), is dit
> natuurlijk een klassiek geval van verdeel en heers. Jaag de hele
> culturele sector de stuipen op het lijf door met een botte bijl te gaan
> zwaaien en her en der wat takken en hele of halve bomen te vellen, en
> noem ze vooral bij de naam, zodat de dames en heren bobo's, bang voor
> hun eigen hachje, onmiddellijk in de pen klimmen om hun toekomst veilig
> te stellen. Ja, dan heeft de heer Zijlstra het wel heel erg makkelijk.
> Het lijkt me dat het hoog tijd wordt om de handen ineen te slaan en
> daarbij tegelijkertijd ook eens over de grenzen van de cultuur en van
> ons land heen te kijken. Laten we een voorbeeld nemen aan de Grieken,
> die het zat zijn om de rekening gepresenteerd te krijgen van een crisis
> die zij niet hebben veroorzaakt en dag in dag uit op het Grondwetsplein
> in Athene demonstreren, discussies organiseren en alternatieven
> bedenken. Ze stellen de legitimiteit van de heersende orde aan de kaak
> en met recht! In onze westerse wereld is democratie niets anders dan
> eens in de vier jaar een vakje rood maken op een stembiljet. Voor de
> rest worden we vooral geacht onze mond te houden. Laten we stoppen ons
> een rad voor ogen te laten draaien en het heft in eigen handen nemen.
> Wíj zijn de burgers van dit land en wíj laten ons niet langer ringeloren!
> Willen jullie in Den Haag bezuinigen op cultuur? Prima, maar laat ons
> dan ook gewoon onze eigen gang gaan en zit ons niet in de weg met een
> oerwoud van regels en beperkingen. Willen jullie een kleinere overheid?
> Uitstekend, maar voeg dan ook de daad bij het woord en maak jezelf
> overbodig. Wij zoeken het voortaan zelf wel uit en laten ons door jullie
> niet langer de wet voorschrijven.
> Let wel: dit is geen pleidooi voor een gewelddadige revolutie of
> terreur. Dit is een pleidooi om een 'parallelle' samenleving te
> organiseren die zich gewoon niets meer aantrekt van wat er in Den Haag
> en Brussel wordt bedisseld. Een Do-It-Yourself-maatschappij. Niet
> iedereen voor zichzelf en de zwakkeren laten barsten, maar uit oprechte
> solidariteit een parallelle samenleving bouwen waarin voor iedereen plek
> is en niemand buiten de boot valt. Een maatschappij van mondige burgers
> die zich niet meer met een kluitje in het riet laten sturen en in
> onderling overleg besluiten nemen. Zoals de onvolprezen Mike von Bibikov
> dertig jaar geleden al zei: "Sta op en kom in beweging! Den Haag uit
> Nederland, om te beginnen uit Amsterdam!"
>
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).
>
>


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).