www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Spandoek zonder stokken: Merkwaardige polderkunstprotest
kees on Sat, 25 Jun 2011 14:43:48 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Spandoek zonder stokken: Merkwaardige polderkunstprotest


Het kunstenaarsprotest van aanstaande zondag/maandag lijkt een
merkwaardig gebeuren te worden. Even wat ongenuanceerde
impressionistische penseelstreken.

Wat eerst gepresenteerd werd als een 'mars naar het binnenhof', wordt nu
teruggebracht tot het standaard tandeloze ritueel op het Malieveld. Hier
is natuurlijk het gebruikelijke onderhoud met burgemeester en politie
aan het werk geweest, die ze gemaand heeft op dat zompige weiland te
gaan staan omdat ze anders de matrak zouden gaan trekken, of de subsidie
intrekken, of allebei.

Maar dat voert niet alleen tot het terugtrekken van effectieve actie,
het gaat verder. In de officiële oproep wordt iedereen gemaand om vooral
verder vooral helemaal NIETS te doen (vooral niet de stad in te gaan) en
het enige dat je moet meenemen zijn goede wandelsokken (zie comments
weblog Peter Storm:
http://peterstormschrijft.wordpress.com/2011/06/24/kunstprotest-kritische-opmerkingen-op-basis-van-solidariteit/#more-3308
). Net als kameraad Storm doet close reading van deze instructies je
wandelsokken afzakken en afvragen of dit nog wel iets is dat je wilt
steunen. Aan de ene kant is zo'n beetje elk protest tegen de
brienbuspissersbende van Rutte goed en is er ook veel kunst en cultuur
(en bibliotheek) waar je voor op de bres wilt springen, maar dit lijkt
wel door de pr afdeling van Fred Teeven geschreven te zijn. Mocht er
toch iemand op het idee komen om wat zinnigs in de Haagse binnenstad te
doen, dan wordt die nu onder auspicien van het organiserend comite ("we
hebben afspraken gemaakt") in mekaar gehengst. Stokken horen in
spandoeken en vlaggen, stelletje *&# {AT}  {AT}  {AT} , voor dat recht zijn we
afgelopen 1 Mei door de ME van GroenLinks in Utrecht vier uur lang
afgeranseld (http://www.doorbraak.eu/?p=5819#more-5819) en nu gaan
jullie het verbod zelf instellen!?

Bij het aanpalende De Zaak Nu worden de kaarten ongeveer gelijk geschud
en his masters voice allereerst gediend door te stellen dat
bezuinigingen best nodig zijn
http://www.dezaaknu.nl/nieuws/2011/06/18/dutch_coup_d_tat_in_art_and_culture
Wat is dat nou voor protest die eerst gaat zeggen dat de tegenstander
best gelijk heeft?
Vergelijk ook die absurde toespraak (op het malieveld) van een
cabaretier in opleiding (ja dat kan tegenwoordig)
http://www.youtube.com/watch?v=qEQEfq1sI6s die begint met te schoppen
naar de generatie ervoor die wel wist te protesteren, en vervolgens gaat
roepen dat er best bezuinigd kan worden. "Het probleem is niet dat er
bezuinigd wordt, maar dat dat zo zonder visie gebeurt" (luid applaus).
Wat is dat nou voor protest die eerst gaat zeggen dat de tegenstander
best gelijk heeft? In het buitenland weet iedereen te vertellen dat er
een bovenlaag is die exorbitant rijk is geworden van het VNO-beleid van
de laatste tien jaar en dat die de centen op mogen hoesten. Nederland is
goddomme wereldrecordhouders miljonairs per capita en heeft er nu
130.000 (afgelopen jaar 10 procent erbij)
http://www.beursduivel.be/nieuws/108796/Recordaantal_miljonairs_in_wereld

Dit is allemaal des te merkwaardig omdat je zou verwachten de de kunst
en cultuur-sector wat af zou weten van het overbrengen van een boodschap
(naar machthebbers, publiek en achterban). Iedereen die de afgelopen
jaren opgelet heeft, weet dat het laatste wat je moet doen als je
politiek effect wilt hebben (bij machthebbers, publiek en achterban) is
op het Malieveld gaan zitten klagen. Dat parcours is overigens pas
compleet als je vervolgens ook nog de betreffende beleidsmaker op het
podium hijst, waar die zich vervolgens liefdevol uit laat jouwen, waarna
ieder weer aan het werk gaat. Het zou niet verbazen als dat ook maandag
weer gaat gebeuren.

Maar de aanwijzingen van het organiserende comité gaan nog veel verder
(hier onder geplakt) en bevelen iedereen aan om netjes te doen, alleen
Nederlands te spreken (vooruit, Engels mag eventueel ook, we zijn ten
slotte creatief en cosmo) geen alcohol te drinken (stel je voor!) en bij
elke groep - tijdens de riskante wandeltocht naar het Malieveld toe -
komt een ordebewaarder met een hesje. Dat is geen protest meer, dat is
de avondvierdaagse!

Jammer

jammer. Je zou juist verwachten dat kunstenaars andere middelen zouden
kunnen bedenken om zich uit te drukken dan de doorsnee poldervakbond. En
dat je het protest juist overal in de stad/het land kunt organiseren
omdat ze overal van die leuke theaters en galeries en broedplaatsen en
kunstscholen hebben.

De realiteit is natuurlijk dat de kunstenaars geen flauw benul meer
hebben van 'strijd voeren' omdat ze een tijdje geleden zelf massaal het
verhaal van de neoliberale macht overgenomen hebben. Ik kan me nog goed
herinneren hoe binnen de 'creatieve sector' het verhaal (sorry,
'discours') ging heersen dat actievoeren iets ouderwets, ja zelfs
conservatiefs zou zijn en dat degenen die daar nog steeds mee bezig
wilden voor dom en links (iek!) uitgemaakt moest worden. "Maar wij zijn
van de generatie die vooral wil genieten, en overal iets positiefs in
kan zien", was de reactie van een studente die in het voorjaar
verbouwereerd hoorde hoe Noam Chomsky ze vertelde dat ze toch ook een
zekere verantwoordelijkheid hadden om wat van de wereld om hen heen te
maken. In die zin is het natuurlijk ook veel te laat en hebben de
kunstenaars (de goeien niet te na gesproken natuurlijk) daarmee hun
eigen graf gedolven. Niemand gaat nu geloven dat je ineens wel weer de
kant van de onderklasse en politieke strijd wilt kiezen. Veel mensen
hebben een hekel gekregen aan al die snobistische postmoderne onzintaal
uit de monden van veel te duur betaalde managers met kekke brilletjes.
In die zin zouden kunstenaars moeten beginnen met het uit de tent jagen
van hun eigen bestuurders. Dat vereist dan wel dat je niet ambieert om
uiteindelijk in hun positie terecht te komen en hun exorbitante
salarissen te vangen door brochures voor de macht te knutselen. Een
soort creatieve klassenstrijd, zou je kunnen zeggen.

Makkelijk

En dat terwijl het zo makkelijk zou zijn. Juist die kunstenaars hebben
alle middelen en overal in het land zwaar gesubsidieerde gebouwen
vanwaar je elke politicus en ondernemer die achter dit afbraakbeleid
staat, zou kunnen bestoken. Kijk om je heen en je ziet voorbeelden, neem
de protestgolf van de intermittents in Frankrijk enkele jaren geleden,
of die tegen Harper in Canada nu. Blokkeer eens een ministerie met
schilderijen, bestorm het binnenhof met reusachtige kleurpotloden, verf
limousines en straaljagers bont, verstoor de musicals waar politici
opduiken, haal alle boeken weg uit Halve Zoolstra zijn huis, speel vals
met het strijkje bij de zoveelste borrel in Nieuwspoort, zet eens wat
krachttermen op die ministeriële websites, laat de leeuwen los in
Wassenaar en ga zo maar door (vraag het kraakkafee om de hoek maar hoe
je dat ook alweer doet). Maak juist wel lawaai, stelletje
fatsoensrakkers! Alles behalve volgens de regels van het spel op het
Malieveld te gaan staan zeuren.

Trouwens: De enige manier om deze neoliberale ellende te keren is als de
kunstenaars zich dienstbaar maken om de protesten te helpen van andere
sectoren die nu - en al veel langer - gepakt worden. Thuiszorg, openbare
diensten, migranten en dergelijke. De brandweer hier om de hoek zou heel
blij zijn met wat mooie spandoeken ter vervanging van het laken dat ze
nu uit het raam hebben hangen. Dat is pas beschaving. Dan kun je ook
verwachten dat ze/we oog gaan hebben voor jouw sector en persoonlijke
omstandigheden.

---------------
(Van Casco, die gelukkig nog wat radicalere verwijzingen wist te vinden)
Websites voor directe verwijzing:
* Mars der Beschaving: www.marsderbeschaving.nl
* Schadekaart: www.schadekaart.nl
* Metropolis M: www.metropolism.org
* Sven Lutticken's blog: svenlutticken.blogspot.com
* 'The Commons: What It Is, How to Reclaim It', een dialoog en debat met
Michael Hardt: www.youtube.com/watch?v=B04xraxTKYA

=====================

(Commentaar van iemand die dit instuurde: je krijgt bijna zin een mars
der asocialen ernaast te organiseren , met heel veel Marokkanen en
toeters en bellen met ongeordende groepen van 10 die bier drinken en
overal afval achterlaten, en natuurlijk spandoeken met onzin leuzen.)
****************************************
Aanwijzingen van de organisatie:
Het woord ‘Beschaving’ zegt eigenlijk al genoeg. Wij vragen jullie
vriendelijk:
NIET te demonstreren in de binnenstad,
NIET in groepen op te trekken op andere plaatsen dan het Malieveld,
spandoeken en andere uitingen van protest alleen op het Malieveld te tonen,
alleen in het Nederlands of Engels te protesteren,
geen muziekinstrumenten of andere lawaaimakers mee te nemen,
geen grote stokken (of wapenachtige zaken) mee te dragen (ook niet in
spandoeken).
geen alcohol te nuttigen.
en geen afval te laten slingeren.
en:

We lopen in groepjes van maximaal dertig personen, elke groep onder
begeleiding van een medewerker met een hesje.

en:

Trek speciale WANDELSOKKEN aan (bezuinig niet op een aankoop!)

****************************************
http://www.marsderbeschaving.nl/programma.php
Praktisch
Voor de wandelaars: Wij hebben de Mars der Beschaving opgevat als een
sobere, ingetogen protest-wandeltocht. We vragen jullie daarom:
geen muziekinstrumenten of andere lawaaimakers mee te nemen,
niet met gemotoriseerd vervoer aan te sluiten op de tocht,
geen grote stokken (of wapenachtige zaken) en open vuur (als fakkels)
mee te dragen,
en geen alcohol te nuttigen.

We lopen in groepjes van maximaal dertig personen, elke groep onder
begeleiding van een medewerker met een hesje. 29 kilometer is een hele
afstand en het tempo zal, door de grootte van de groep, laag liggen.
Houd daar rekening mee.

Het is belangrijk om te weten dat deelname aan de Mars volledig op eigen
risico is.

Een aantal theaters in Den Haag biedt slaapplekken aan, maar de
capaciteit is beperkt.

Het is belangrijk je tijdig aan te melden als ‘slaper’ via dit adres:
slapenmars {AT} gmail.com. Alleen op die manier kunnen we een plek
garanderen. Hou er wel rekening mee dat de sanitaire voorzieningen
primitief kunnen zijn.

Bij de start van de Mars staan vrachtwagens klaar om je slaapzak, matje
en andere bagage (in een met je naam gemarkeerde, gesloten plastic zak)
te transporteren naar Den Haag. De exacte locatie wordt nog bekend gemaakt.

De kleur van het licht in de Mars is WIT. Witte (fiets-)lichten en
zaklampen zijn zeer welkom!

Vooraan de Mars rijdt een radiowagen, die permanent uitzendt. Breng een
radio of telefoon met FM-ontvangst en een koptelefoon mee om mee te
luisteren (onder meer naar de speciaal voor de Mars geschreven
kilometercompositie).
Enkele tips:
Trek speciale WANDELSOKKEN aan (bezuinig niet op een aankoop!)
Denk aan slaapzak, matje, witte (fiets)lichten en zaklampen, een radio
of telefoon met FM-ontvangst en een koptelefoon
Er worden onderweg drankjes en versnaperingen (te koop) aangeboden, maar
het is slim om zelf genoeg water en eten mee te nemen.
Laat alsjeblieft geen rommel achter op de route!
Voor Demonstranten
Het woord ‘Beschaving’ zegt eigenlijk al genoeg. Wij vragen jullie
vriendelijk:
NIET te demonstreren in de binnenstad,
NIET in groepen op te trekken op andere plaatsen dan het Malieveld,
spandoeken en andere uitingen van protest alleen op het Malieveld te tonen,
alleen in het Nederlands of Engels te protesteren,
geen muziekinstrumenten of andere lawaaimakers mee te nemen,
geen grote stokken (of wapenachtige zaken) mee te dragen (ook niet in
spandoeken).
geen alcohol te nuttigen.
en geen afval te laten slingeren.
Nadrukkelijk advies i.v.m de voorspelde hitte:
neem genoeg water mee.
zorg voor hoofdbedekking eventueel een parapluie.
bij klachten zoek een schaduwplaats.
De Mars der Beschaving heeft alleen vergunning gekregen voor een
manifestatie op het Malieveld. Steun ons en de reputatie van de sectoren
die onder druk staan door uitsluitend op het Malieveld te demonstreren.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).