www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] mondige burgers
Mattijs Kneppers on Sun, 26 Jun 2011 17:37:57 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] mondige burgers


Josephine, dank voor de link!

Bij vraag 21 zie ik een tabel van de toegekende subsidiebedragen per
instelling. Afgezien van een aantal gevestigde dansgroepen, orkesten
en musea vinden we hier voornamelijk instellingen die zelf geen kunst
maken maar tot taak hebben om subsidiegeld te verdelen onder
kunstenaars.

Ik zou het interessant vinden als dit overzicht kon worden aangevuld.
Zou het niet goed zijn om eens te bekijken welk deel van de toegekende
bedragen wordt uitgegeven aan het -beheer- van deze instellingen?

Ik blader door de jaarverslagen 2010 van de Mondriaan Stichting en het
Fonds voor Cultuurparticipatie. De inkomsten van deze fondsen komen
vrijwel uitsluitend van OCW. Respectievelijk waren hun beheerslasten
1,7 op 19,3 miljoen en 2,1 op 19,4 miljoen. Hoe zit dat met de andere
instanties op deze lijst? Extrapolerend wordt zo'n tien procent van
het geld voor cultuur gebruikt voor het in stand houden van de
instellingen die het geld verdelen. Hoe zit dat met overgebleven 90
procent? Welk deel daarvan komt uiteindelijk bij de kunstenaars
terecht? Wat ziet de belastingbetaler terug van het geld dat ze
beschikbaar stelt voor cultuur? In tegenstelling tot veel mensen om me
heen vind ik de huidige trend eigenlijk helemaal niet onlogisch en
onverwacht, er mag volgens mij best eens vernieuwd worden in
cultuurland, de vraag is echter: hoe?

De meest botte manier om vernieuwing te krijgen is inderdaad door
simpelweg te stoppen met geld uitdelen. Dat moet ook anders kunnen,
maar wie gaat die andere manier bedenken? Wie zijn de meest betrokken,
creatieve en mondige burgers in Nederland? Juist, de kunstenaars.
Wellicht moeten we onze energie richten op het bieden van een
alternatief, en de staatssecretaris aansporen om de urgentie om
cultuursubsidie in Nederland kritisch te heroverwegen op een andere
manier uit te dragen. Niet door botweg te korten, maar wel door een
manier te vinden om de beschikbare gelden aantoonbaar effectiever te
gebruiken.

Groet,
Mattijs
Op 26 juni 2011 16:05 heeft Josephine Bosma <jesis {AT} xs4all.nl> het
volgende geschreven:
> Hier vindt je een pdf met antwoorden van Zijlstra op de 175 vragen die hij
> kreeg over het nieuwe cultuurbeleid.
>
> http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/06/23/antwoord-op-vragen-over-de-brief-meer-dan-kwaliteit-een-nieuwe-visie-op-het-cultuurbeleid.html
>
> Quote:
>
> "Na de Tweede Wereldoorlog liet de Nederlandse overheid het oordeel over wie
> subsidie moest krijgen, over aan kenners. Het traditionele verheffingsideaal
> staat
> tegenover mondige burgers die zelf hun eigen keuzes willen maken. Het
> huidige
> subsidiemodel is daardoor onder druk komen te staan."
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).
>-- 
| mattijs {AT} arttech.nl - www.arttech.nl - cc: 34314174
| www.linkedin.com/in/mattijskneppers
| www.smadsteck.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).