www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] oproep Occupy Amsterdam
merijn oudenampsen on Wed, 12 Oct 2011 21:07:58 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] oproep Occupy Amsterdam


Hé mensen,

ik stuur even deze oproep rond van de Naamloze Vennootschap om
zaterdag naar Occupy Amsterdam te komen op het beursplein.

onder de noemer who is not angry is not paying attention...

groetjes,
M


OproepWie zijn wij? Wij zijn mensen die woedend zijn. Wij zijn hier aanwezig
en vertegenwoordigen onszelf. Wij staan hier niet met pasklare
oplossingen maar om stem te geven aan onze woede. Wij zijn woedend
omdat onze woede als onrealistisch wordt gezien door de mensen die ons
zouden moeten representeren. Onze woede wordt tot nog toe in de
politiek, bij de vakbonden en in de pers niet gehoord, omdat zij niet
beschikken over een taal die onze woede kan verwoorden. Wij zoeken
naar die taal en beginnen bij onze woede.-      Wij zijn woedend dat ten gunste van een moreel failliet
bancair systeem onze maatschappij kapot wordt gemaakt.

-      Wij zijn woedend omdat economisch denken gereduceerd wordt
tot marktdenken.

-      Wij zijn woedend dat wij ons leven in dienst moeten
stellen van het in stand houden van de eeuwigdurende economische groei
in plaats van het verbeteren van ons leven en dat van de mensen om ons
heen.

-      Wij zijn woedend omdat onze politici niet geloven in
politiek maar alleen in crisismanagement.

-      Wij zijn woedend omdat ons fundamentele democratische
recht is verworden tot het recht om eens in de vier jaar te kiezen
tussen verschillende versies van de status quo.

-      Wij zijn woedend omdat zieken en gehandicapten niet langer
gesteund worden in hun streven in waardigheid te leven.

-      Wij zijn woedend omdat asielzoekers in dit land het leven
sowieso onmogelijk wordt gemaakt.

-      Wij zijn woedend omdat mensen illegaal worden verklaard.

-      Wij zijn woedend omdat er structureel mensen worden
uitgesloten uit onze maatschappij.

-      Wij zijn woedend omdat wij een asielbeleid hebben dat tot
zelfmoord drijft en woedend dat aan zo’n daad geen politieke
consequenties worden verbonden.

-      Wij zijn woedend dat mensen die trachten de status quo te
doorbreken doorgaans voor gek worden verklaard, worden
gecriminaliseerd en worden opgesloten. Alles om maar niet met ze te
hoeven praten.

-      Wij zijn woedend omdat wij allemaal freelancer van ons
eigen leven moeten zijn, dat bestaansonzekerheid en zelfredzaamheid
verplichte manieren van leven zijn geworden.

-      Wij zijn woedend omdat meer blauw op straat zonder
structurele verandering bijdraagt aan een gevoel van onveiligheid in
plaats van veiligheid.

-      Wij zijn woedend omdat politieagent zijn iets beters moet
inhouden dan het in stand houden van de veiligheidsmanie en het halen
van targets.

-      Wij zijn woedend omdat onze privégegevens handelswaar geworden zijn.

-      Wij zijn woedend omdat we worden gereduceerd tot consument.

-      Wij zijn woedend omdat de openbare ruimte geprivatiseerd
wordt en het gerief van het winkelend publiek als reden gebruikt wordt
om demonstraties te verbieden.

-      Wij zijn woedend omdat onder het mom van bezuinigen elke
fundamentele discussie in de kiem gesmoord wordt.

-      Wij zijn woedend omdat een financiële crisis misbruikt
wordt om verwoesting te legitimeren.

-      Wij zijn woedend omdat er op het openbaar vervoer wordt
gekort en er tegelijkertijd miljarden worden geïnvesteerd in asfalt.

-      Wij zijn woedend omdat onze vrije kunst, onze vrije
wetenschap en onze vrije natuur de nek worden omgedraaid onder
verwijzing naar een vrije markt.

-      Wij zijn woedend omdat we internationaal moeten denken als
banken en bedrijven er baat bij hebben, maar we plots over ‘de luie
Grieken’ moeten spreken als het misgaat.

-      Wij zijn woedend omdat regering en oppositie elkaar naar
de kroon steken met het pitchen van bezuinigingsplannen en niemand de
noodzaak van die bezuinigingen ter discussie stelt.

-      Wij zijn woedend omdat publieke gelden als privaat
kapitaal worden rondgepompt.

-      Wij zijn woedend omdat de redding van de financiële sector
vele tientallen miljarden euro’s heeft gekost, en er niets gedaan
wordt om zoiets in de toekomst te voorkomen.

-      Wij zijn woedend omdat de crisis wordt verhaald op de
onderkant van de samenleving, terwijl een toplaag van 10% van de
Nederlandse bevolking 60% van het vermogen bezit.

-      Wij zijn woedend omdat het steunen van banken die op eigen
risico geld hebben uitgeleend aan Griekenland op demagogische wijze
wordt gepresenteerd als de redding van een land.

-      Wij zijn woedend omdat deze wereld als de best mogelijke
wordt voorgesteld.

Wat hebben wij gemeen met mensen die kamperen op Wall Street, in
Griekenland en in Spanje? Met demonstranten in de Maghreb en het
Midden-Oosten? Met mensen wiens bestaan als illegaal wordt bestempeld?
Met mensen wier PGB wordt afgeschaft? Dat er voor onze woede nog geen
plaats is binnen de bestaande instituties. Daarom staan wij hier.Wij zien onze aanwezigheid hier als een eerste uitspreken van een
gemeenschappelijke taal.De naamloze vennootschap

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).