www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Digitale Democratie 2020
Waag Society on Wed, 26 Oct 2011 15:57:22 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Digitale Democratie 2020


Digitale Democratie 2020 

BendeBurgers, Waag Society en Netwerk Democratie nodigen u uit om deel te nemen aan de bijeenkomst â Digitale Democratie 2020â , een debat over de impact van digitalisering op onze democratie. Wij willen komen tot een gezamenlijke strategie omtrent de toekomst van de democratie. 

Grote veranderingen in de toepassingen en het gebruik van het Internet, in vrijwel alle maatschappelijke sectoren, brengen de noodzaak op een nieuwe manier na te denken over de samenwerking tussen burgers en overheid. In de 21e eeuw raken technologische ontwikkelingen en nieuwe communicatiemiddelen steeds sterker verweven met de samenleving en de democratie. Tijdens dit debat gaan we hier dieper op in. Ben jij politicus of beleidsmaker, app developer of open data expert, betrokken burger of journalist - wij horen graag jouw mening! 

Daarom organiseren we een bijeenkomst om hierover van gedachten te wisselen. Samen met journalisten, wetenschappers, politici, beleidsmakers, maatschappelijke initiatieven en burgerexperts zullen we een strategische agenda formuleren om te komen tot een krachtige Digitale Democratie. 

Enkele van de vragen die aan de orde zullen komen: 
 Welke nieuwe vormen van participatie zijn mogelijk en noodzakelijk om de democratie verder te ontwikkelen? 
 Hoe zien verantwoording en controle eruit in een vergaand gedigitaliseerde maatschappij? 
 Op welke manier kan technologie bijdragen aan het haperende vertrouwen in de democratie en haar processen? 
 Wat doet een onveilige DigiD of een OV chip met ons vertrouwen in de democratie? 

Programma: 
14.00 - 14.30 Keynote visie op Digitale Democratie 2020 
14.30 - 15.15 Open discussie tussen panel van jonge politici, experts en publiek 
15.15 - 15.30 pauze 
15.30 â 15.45 Pechakucha best practices 
15.45 - 17.30 Workshop criteria voor een participerende maatschappij door Bende Burgers 
17.30 - 19.00 Borrel 

Datum, tijd & plaats 
Vrijdag 25 november van 14.00 -18.00 uur. 
Waag Society, Nieuwmarkt 4 te Amsterdam 
Aanmelden: Meld je aan voor dit event door een mail te sturen aan: events {AT} waag.org 

BendeBurgers is de koepelorganisatie van initiatieven in Nederland die de burger helpen om een bijdrage te leveren aan âde publieke zaakâ. 
Netwerk Democratie wil de platforms waar democratische besluitvorming âconventioneelâ plaatsvindt bekend maken met de nieuwste vormen van democratische uitwisseling. 
Waag Society, institute for art, science & technology ontwikkelt creatieve technologie voor maatschappelijke innovatie. Hiertoe ontwikkelt zij samenwerkingsvormen met partijen in de culturele, publieke en private sector. 
Met vriendelijke groeten, 
Waag Society 
events.waag.org ______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).