www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Persbericht: Dag van de Verontwaardiging, 20 november, Amst
Sjoerd Jurkovich on Fri, 11 Nov 2011 17:57:13 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Persbericht: Dag van de Verontwaardiging, 20 november, Amsterdam.


Persbericht: Dag van de Verontwaardiging, 20 november, Amsterdam.
vanaf 12:00 uur actie op Centraal Station Amsterdam en
vanaf 14:00 uur op de DAM, Amsterdam.

Geachte redactie,

Voor velen is het nu genoeg geweest. Daarom organiseert het Hete Herfst
collectief de 'Dag van de Verontwaardiging' op de Dam in Amsterdam. Deze
brede coalitie van maatschappelijke organisaties
(http://www.heteherfst.nl/steun.html) roept op om massaal naar de Dam te
komen!

De plannen van het kabinet-Rutte en zijn gedoogpartner vormen een
ongekende aanval op kunst, zorg en welzijn, milieu, openbaar vervoer,
gepensioneerden, gehandicapten, uitkeringsgerechtigden, huurders,
werknemers, studenten, migranten en vluchtelingen.

Daarmee wordt de rekening van de economische crisis neergelegd bij de
gewone mannen en vrouwen en bij de meest kwetsbaren in de samenleving. Wij
willen de rekening van de crisis terugsturen naar de aanstichters.
Bankiers, speculanten en grote ondernemers hebben zich de afgelopen jaren
enorm verrijkt. Niet langer mag de onbegrensde zucht naar winst alles wat
mooi en weerloos is vernietigen en onze democratie uithollen.

De bonussen voor de rijken en crisis voor de rest stuit op steeds meer
verzet - van de Occupy-protesten tot acties, demonstraties en stakingen in
verschillende sectoren.

Om 12:00 uur, bij het Centraal Station, organiseren Milieudefensie en de
ABVA/KABO een spectaculaire actie tegen de bezuinigingen op het Openbaar
Vervoer. Wij roepen op om de stakers te ondersteunen en in een mars
richting de Dam gaan. Wij roepen iedereen op potten en pannen mee te nemen
om zo veel mogelijk lawaai te maken.

Vanaf 14:00 uur wordt een wervelend programma met muziek, kunst, acties,
sprekers en heel veel interactiviteit georganiseerd. Er zal ruimte zijn op
verschillende podia voor allerlei beeldende, ludieke en serieuze acties
van individuen en belangenbehartigers. Ook gaan we samen levensgroot 99%
uitbeelden. Kom ook, neem potten en pannen mee en maak je eigen boodschap
of actie. Jij bent de 99%!

Onder andere Milieudefensie, ABVA/KABO, PvdA, SP, Rekening Retour,
Platform Stop Racisme en Uitsluiting, Walk of Shame, Terug naar de Bossen
en Plein der Beschaving sluiten zich aan bij de protesten. De volledige
lijst kunt u terugvinden op www.heteherfst.nl.

NIET VOOR PUBLICATIE:
Voor vragen over de doelstellingen en invulling van het programma kunt u
zich wenden tot Anne Roos Rosa de Carvalho, arrdc {AT} hotmail.com, 06-14537529

Voor vragen over het Hete Herfst collectief kunt u zich wenden tot Maina
van der Zwan, dagvandeverontwaardiging {AT} gmail.com, 06-28623741


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).