www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Presentatie Dwarse interventies
Jappe Groenendijk on Mon, 19 Dec 2011 21:42:35 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Presentatie Dwarse interventies


Zojuist verschenen en morgen gepresenteerd:

Evert van der Zweerde, George Kwaad en Jeroen Linssen (red.) Dwarse Interventies. Politiek-filosofische opstellen, Uitgeverij Parrèsia, 272 pagina’s, € 19,95.

Elf politiek-filosofische opstellen die interveniëren in actuele maatschappelijke discussies en filosofie benaderen om gemeenplaatsen open te breken en uitsluiting en intolerantie tegen te gaan. Een staalkaart van het hedendaags Nederlandstalige politiek-filosofisch denken door onder andere René Boomkens, René ten Bos, Annemarie Mol, Marin Terpstra en Paul van Tongeren. Als vertrekpunten kozen de auteurs onder andere een favoriete song van Janis Joplin, de veronachtzaming van Foucaults stijl, Kafka’s parabel Voor de Wet en de beroemde fototentoonstelling The family of man. De bundel verschijnt ter gelegenheid van het afscheid van Machiel Karskens als hoogleraar Sociale en Politieke Wijsbegeerte in Nijmegen.

‘Het politieke’ gebeurt pas echt wanneer je in een situatie bent beland waarin je niets meer te verliezen hebt, zelfs niet je ziel, je lot, of je huis, en vooral wanneer je de angst, wraak of weerstand voorbij bent. Want dan, dan pas, worden de machten krachteloos; dan liggen de geheimen van de macht – de arcana imperii – op straat. Zij kunnen immers niet meer dreigen wanneer er niets meer te verliezen valt.

Dinsdag 20 december 2011
Presentatie bij Felix & Sofie, het maandelijks filosofisch café in Felix Meritis.
Stijn Sieckelinck zal met Machiel Karskens in gesprek gaan over wat de huidige politieke filosofie vermag.
Felix Meritis | Keizersgracht 324 | Amsterdam | www.felix-en-sofie.nl
Aanvang: 20.00 uur | Toegang: € 3,-

Dinsdag 7 februari 2012
Aandacht voor Dwarse interventies bij Filosofisch Café Nijmegen.
Café Trianon | Berg en Dalseweg 33 | Nijmegen | www.filosofisch-cafe.nl


Andere politiek-filosofische uitgaven van Uitgeverij Parrèsia:
Judith Butler, Opgefokte taal | Giorgio Agamben, Homo Sacer | Carl Schmitt, Het begrip politiek | Michel Foucault, Parrèsia | Michel Foucault, Breekbare vrijheid

Voor meer informatie en bestellingen: www.uitgeverijparresia.nl | www.facebook.com/uitgeverijparresia
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).