www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Brief aan burgermeester Aboutaleb van Rotterdam naar aanlei
Tjebbe van Tijen via Chello on Fri, 3 Feb 2012 23:55:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Brief aan burgermeester Aboutaleb van Rotterdam naar aanleiding van Europees stadiumverbod voor hooligans


Geachte heer Aboutaleb,

ik reageer op uw positieve reactie op het besluit van het Europese Parlement aangaande EU-breed stadiumverbod voor voetbalhooligans.

Ik begrijp uw reactie, maar denk dat u onvoldoende heeft nagedacht over de ongewenste bijwerkingen op langere  termijn op het gebied van burgerrechten, doordat hiermee een precedent geschapen wordt voor groepsgewijs uitsluiten van onrust veroorzakende groepen burgers (ook hooligans zijn burgers), daar waar ik denk dat onze rechtstaat gegrondvest is op individuele burgers.

Hoe kan een Rotterdams bestuurder een in Italië of Kroatië uitgevaardigd stadiumverbod handhaven? Buitenproportionele controle zal het gevolg zijn. Een stadiumverbod is een heel ander middel dan een bestraffing voor een geweldsdelict. Een veroordeling in een ander land automatisch tot een veroordeling voor het gehele EU gebied te verklaren heeft enkel oog voor de taak van orderhandhaving, maar niet voor de rechten op bewegingsvrijheid van Europese burgers. 

Als iemand geweld gebruikt dient deze gestraft te worden. Vrijheidsbeneming met gebruikmaking van de gevangenis is daartoe het middel. Het stadiumverbod is een heel ander ding dan een gevangenisstraf. Handhaving is zeer problematisch. 

Ik vraag u nog eens goed na te denken voor zoiets toe te juichen. U, als orderhandhaver van de stad Rotterdam, zal de groots mogelijke moeite hebben om op basis van computerbestanden hele volksmassa's bij een voetbal stadion te screenen. 

Het kan toch niet zo zijn dat door het gedrag van een zeer beperkte groep hooligans het overgrote deel van de voetballiefhebbers aan de methodes van een politiestaat blootgesteld worden. Hoe denkt u dat het gaat? Politieagenten die op vermoeden van 'hooliganisme' met een draadloos apparaat en wellicht een iris-scan (zoals gebruikt in Irak en Afghanistan door de US en NATO troepen) mensen aanhouden, om hun legitimatie verzoeken? Een cordon om een stadion leggen, met checkpoints zoals bij de oergang van Israel met de Gazastrook? 

Ook is er de al gememoreerde 'precedentwerking', waarbij een regeling en vooral een operationeel controlesysteem (centrale database, mobiele controle eenheden, enzovoorts) zonder veel moeite voor andere niet ordelijke sociale groepen van toepassing verklaard kan worden.

Als u de gehele tekst van het sport-paket aan maatregelen van het Europese Parlement van 2 februari 2012 leest, dan ziet u dat de maatregel tegen 'hooligans' een oneigenlijke onderdeel van een overigens positief aantal maatregelen is (geen doping, geen uitsluiting van vrouwen, enzovoorts). 

Het EU-wijde stadiumverbod  is een strafrechtelijke maatregel, die om een grotere zorgvuldigheid van het afwegen van voor- en nadelen vraagt, dan nu het geval is geweest, door dit onderwerp als een 'sport-maatregel' te presenteren.

Het lijkt mij dat hooliganisme niet bestreden wordt in haar uitwassen, maar in haar ontstaan. Hooliganisme is iets dat in Groot Brittannië, heel anders is dan in Italië, zo ook Nederland, enzovoorts. Het behoeft een lokale aanpak en geen EU-wijde 'ukaze'. Een lokale aanpak, die vragen bij heel de massasport industrie en cultuur (in die volgorde) dient te stellen. Een gemeentelijk beleid dat het karakter van steeds weer grotere massa-evenmenten zou moeten onderzoeken en daarvoor andere vormen zou moeten proberen te vinden. Dat is een kwestie van sociaal-cultureel werk, hoe ouderwets dat ook in dit tijdsgewricht mag klinken.

De oplossing van voetbalhooliganisme dient u lokaal te vinden, 'bottom up'.

Hoogachtend 


Tjebbe van Tijen

hieronder mijn Engelstalige notie over deze zelfde zaak:

========================
Stadium ban for EU hooligans undermines civil rights

February 3, 2012 by Tjebbe van Tijen

the illustrated and documented version with links can be found at:

http://limpingmessenger.wordpress.com/2012/02/03/stadium-ban-for-eu-hooligans-undermines-civil-rights/

[tableau with fused picture of football hooligans with different national police officers in uniform and an EU shield with the text "si  vis pacem para bellum"]


EUROPEAN FOOTBALL STADIUM BAN FOR HOOLIGANS… Ahmed Aboutaleb major of the City of Rotterdam rejoices today the European Parliament initiative for an European level implementation of banning locally convicted football hooligans from all EU stadiums.  (1) This law initiative has been long in the making. An earlier document  by the Council of the European Union “Resolution of the Council on preventing and restraining football hooliganism through the exchange of experience, exclusion from stadiums and media policy” dates back to the year 1997:

The responsible Ministers invite their national sports associations to examine, in accordance with national law, how stadium exclusions imposed under civil law could also apply to football matches in a European context.

However much I dislike football hooligans this is a juridical precedent which will have far reaching negative consequences for civil rights in general. Not only does it create yet another centrally managed person database that can be accessed by all EU police forces (like data on persons DNA, illegal migrants and so on) it is a further step in constructing a ‘central EU police force’ with all its inherent dangers. Such an EU-wide anti-hooligan law also means multiplied condemnation – for a big part of the European continent – on the basis of a local conviction.

Together with actual proposals (in the Netherlands) for ‘whole sale mass arrests’,  not only hooligan “leaders”, but also of their “followers” (‘meeloophooligens’ is the Dutch term), we can be certain that such an extra-national banning and black-listing power, will be abused in ways beyond our imagination. Once such a law and its enforcement has been put into effect, other ‘social distinct groups’ whose behaviour is classified as unruly can get the same routine treatment in the future. The Council of Europe document of 1997 cited above speaks of “preventing and containing of disorder”, so one need not to be surprised when other forms of  ”disorder” will be handled in the long run in the same way. For instance, when we take in account the frequent attempts by politicians – defending employers interest - to criminalise strike actions, trade union activists could be databased and blacklisted with the same ‘anti-hooligan routine’.

—-
(1) It is interesting to note that the ‘hooligan-ban’ proposals in the European Parliament plenary session of  February 2. 2012, was part of a bundle of all kind of measures related to sport listed in this order: – Promote sport for girls; – Blacklist hooligans; – Make doping a criminal offence; – Regulate sport agents; -Combine learning and training. The resolution – thus packaged – has been passed with 550 votes in favour, 73 against and 7 abstentions. In the section of hooligans is also this sentence: “MEPs also call on Member States and sports governing bodies to commit to tackling homophobia and racism against athletes.” Something problematic in the sense of ‘civil rights’ has been hidden inside a package of mostly emancipatory proposals.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).