www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] SOS Internet - voor een open en stabiel internet
Waag Society on Tue, 14 Feb 2012 15:13:29 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] SOS Internet - voor een open en stabiel internet


Kom 23 februari naar de Waag als een open en stabiel internet ook jou aan het hart gaat! 


Een aantal prominente vertegenwoordigers van het Nederlandse internet neemt het initiatief om internetgebruikers als belanghebbenden vertegenwoordigd te laten zijn in de rechtzaak van Brein tegen Ziggo en XS4all en in andere rechtszaken die (gaan) spelen rondom het blokkeren van internetverkeer. 


Lancering 
Tijdens de bijeenkomst op 23 februari wordt SOS Internet (Steunfonds Open en Stabiel Internet) gelanceerd. De initiatiefnemers komen bij elkaar voor een strategische brainstorm. Wij nodigen een ieder uit om daar een bijdrage aan te leveren. De bijeenkomst vindt plaats op 23 februari, van 19.30 uur tot 22.00 uur in de Waag (Nieuwmarkt 4, Amsterdam). Aanmelden is mogelijk door een mail te sturen aan events {AT} waag.org . 


Per 1 februari 2012 worden interproviders in weerwil van een hoger beroep â via een dwangsom gedwongen om technisch onverstandige en zeer invasieve maatregelen te nemen. Dat betekent een minder stabiel en langzamer internet voor miljoenen klanten â zowel burgers, bedrijven als ook een groot gedeelte van alle Nederlandse scholen. 


âDe impact van de maatregelen zoals die zijn opgelegd is onevenredig schadelijkâ, zo stelt Marleen Stikker, directeur van Waag Society en in de vroege jaren â90 initiatiefnemer van De Digitale Stad. âInternet neemt een centrale rol in in onze samenleving, en dit is vragen om problemen. We kunnen de verantwoordelijkheid voor het wegnemen van deze dreiging niet alleen bij juristen van twee ondernemingen leggen.â 


De initiatiefnemers willen met SOS Internet middelen bij elkaar brengen om zich als partij te kunnen voegen bij lopende rechtszaken die de openheid en stabiliteit van het internet raken. Geld dat bijeen gebracht wordt door internetgebruikers zal worden gebruikt voor het daarbij inschakelen van gekwalificeerde technische en juridische deskundigen op het vlak van internettechnologie, en het uitzetten van gekwalificeerd wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van voorgestelde ingrepen in rechtszaken of wetgeving. 


âHet is ÃÃn ding als dergelijk verstrekkende ingrepen in netwerken gerealiseerd worden na democratisch tot stand gekomen wetgeving en op basis van voldoende inzicht in de technologie,â, stelt internetexpert Hendrik Rood. âHet is wat anders als dat gebeurt na een interpretatieve oprekking van juridische begrippen ten faveure van de belangen van ÃÃn belangengroep.â 


Naast het hoger beroep van de twee internetproviders liggen er nog meer rechtszaken in het verschiet â ook andere providers zijn inmiddels benaderd met verzoeken tot blokkades. âDit soort materie kan niet alleen bekeken worden met een kokervisie richting het enge domein van Auteursrechtâ, aldus Simon Hania, een van de mede-initiatiefnemers en voormalig technisch directeur van XS4all. âWe willen de doelpalen verplaatsen naar de implicaties voor de samenleving.â 


Steun SOS Internet 
Het initiatief draagt de naam SOS Internet, wat staat voor Steunfonds Open en Stabiel Internet. Het fonds wordt kostenloos professioneel beheerd door NLnet Foundation, dertig jaar geleden de grondleggers van internet in Nederland en nu een van de belangrijkste liefdadigheidsfondsen op internetgebied wereldwijd. Donateurs kunnen er dus zeker van zijn dat het geld allemaal terecht komt waarvoor het bedoeld is â een open internet. 
Donaties en andere vormen van steun zijn van harte welkom, deze zijn overigens in veel gevallen (dankzij de ANBI-status van NLnet Foundation) voor de belasting aftrekbaar. 
Het doel van SOS Internet is: 

    * het handhaven, bevorderen en verkrijgen van afdoende juridische bescherming van de rechten op een open en stabiel internet voor gebruikers van internet in Nederland; 
    * De aanpak is het correct informeren van publiek, politiek en de rechterlijke macht over het technisch en operationeel functioneren van het internet en de impact van (voorgestelde) rechterlijke en/of wettelijke ingrepen; 

De middelen die we gaan inzetten zijn: 

    * Het aangaan van of zich voegen bij rechtszaken die de openheid en stabiliteit van het internet raken; 
    * Het daarbij inschakelen van gekwalificeerde technische en juridische deskundigen op het vlak van Internettechnologie; 
    * Het uitzetten van gekwalificeerd wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van voorgestelde ingrepen in rechtszaken of wetgeving. 

Voor meer info over het event: 
http://events.waag.org/theatrum/sos-internet/ 


Voor meer info en doneren: 
http://nlnet.nl/SOS-internet 
Met vriendelijke groeten, 

waag society 


+31 20 5579898 
waag.org 
events.waag.org 
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).