www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Koney 2012 | LinkedIn | Re: boeklancering Geert Lovink,
Karin Spaink on Sat, 17 Mar 2012 03:33:28 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Koney 2012 | LinkedIn | Re: boeklancering Geert Lovink, Networks Without a Cause


On Mar 15, 2012, at 16:13 , Richard Reekers wrote:

> Altijd leuk, kritiek op de gevestigde orde die is begonnen als hype. Voor een groot deel ga ik met je mee Geert. Het merendeel van de content is onzin en nietsdoend voor het (deel)collectief.

Eigenlijk word ik een beetje moe van zulke opmerkingen.

Het grote misverstand is dat sociale media, omdat de communicatie tussen individuen daar nu voor het eerst ook voor anderen zichtbaar is, 'dus' een meerwaarde buiten het persoonlijke moet hebben en anders waarschijnlijk onzin is. Wat is dat voor een raar criterium? Sinds wanneer stellen we de eis dat onderlinge gesprekken tussen mensen maatschappelijk relevant moeten zijn, *ook* wanneer mensen eigenlijk alleen met elkaar praten om hun onderlinge banden te onderhouden?

Zoals ik elders schreef: [1]

== fwd ==

Er zijn veel grappen gemaakt over de zinloze gesprekken die via mobieltjes worden gevoerd, gesprekken die eerder plaatsbepalingen en aankondigingen zouden zijn dan inhoud (‘Ik ben nu in de supermarkt’, ‘Ik ben er over vijf minuten’) maar die boutades zijn misplaatst. Wat zulke ogenschijnlijk onbenullige gesprekjes namelijk zeggen is dit: ik denk aan je, ik kom eraan, weet dat ik je niet vergeten ben. Ik ben elders maar ik ben bij je. Wat zulke telefoongesprekjes au fond doen, is de alledaagse huiselijke conversatie tussen vrienden, familie of geliefden voortzetten in de buitenwereld. [..]

De versnipperde conversatie die je eerder uitsluitend thuis voerde – turend in de koelkast: ‘Ehm, wat zullen we vanavond eten, schat?’, of wijzend naar de krant: ‘Tss… heb je dát gelezen?’ – belandde daarmee voor het eerst in de openbaarheid. Buitenstaanders (die thuis dezelfde gesprekken voeren) hoorden anderen nu zulke dingen zeggen tegen hun (onzichtbare) intimi. Ineens belandden zulke opmerkingen op straat, in het café, in de lift, in de tram. En nu we buitenstaanders hoorden uitspreken wat we zelf aldoor als intieme, besloten conversatie hadden beschouwd, klonken de woorden die het weefsel van onze eigen dagelijkse banden vormen, ineens triviaal en clichématig.

== end ==

Elke analyse waarin niet in is verdisconteerd dat sociale media zowel _persoonlijke_ conversaties als _sociale_ conversaties faciliteren, en elke analyse die die twee op één hoop mietert, is per definitie onzin en niks anders dan ideologisch gezwam, waarin -ernstiger, want neigend naar een totalitaire opvatting - de waarde van *elk* gesprek en *elke* losse opmerking wordt afgemeten naar zijn maatschappelijke merites c.q. zijn eventuele maatschappelijke duiding.

Het rare is dat zulke alomvattende analyses, waarin *elk* onderling verkeer meteen als 'maatschappelijk' verkeer wordt geduid, al even weinig ruimte laat voor privacy als de ideologie die diezelfde analyses zeggen te bestrijden. Onderling verkeer is tegenwoordig zichtbaar geworden. Get used to it. Dat betekent niet dat onderling verkeer sociaal is - of zou moeten zijn. 


- K -


1. 'Het huis uit.de wereld in. Een kleine telefoongeschiedenis', in 'The Next Ten Years', XS4all / Nijgh & Van Ditmar 2010.


-- 
There is a saying that one who wants to amuse the gods never plans his life. He must have been an actor... You never get the role you have worked so hard for, but the dream role, the one who gives you joy, money and maybe even honor, that one just falls into your lap.
  - Michael Wincott, actor

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).