www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Hopa! U bevalt Ons niet, en dus ...
Patrice Riemens on Tue, 1 May 2012 11:37:32 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Hopa! U bevalt Ons niet, en dus ...


De FBI heeft zo z'n volgelingen ...

-------- Originele bericht --------
Onderwerp:     Re: [ISOC-wg Transp.] Honderden websites op zwart door
het OM
Datum:     Mon, 30 Apr 2012 11:24:31 +0200
Van:     Jeroen van der Ham <vdham {AT} uva.nl>
Aan:     <wg.internet-transparency {AT} internetsociety.nl>De analyse door Arnoud Engelfriet is ook erg interessant:
http://blog.iusmentis.com/2012/04/30/dwangbevel-om-haalt-honderden-kraaksites-offline/http://blog.iusmentis.com/2012/04/30/dwangbevel-om-haalt-honderden-kraaksites-offline/
   Dwangbevel OM haalt honderden kraaksites offline
   <http://blog.iusmentis.com/2012/04/30/dwangbevel-om-haalt-honderden-kraaksites-offline/>

Tweet
<https://twitter.com/intent/tweet?source=webclient&text=Arnoud+Engelfriet+blogt%3A+Dwangbevel%20OM%20haalt%20honderden%20kraaksites%20offline+http://blog.iusmentis.com/2012/04/30/dwangbevel-om-haalt-honderden-kraaksites-offline/>
*30 april 2012, 8:15* | Aansprakelijkheid
<http://blog.iusmentis.com/aansprakelijkheid/>, Meningsuiting
<http://blog.iusmentis.com/meningsuiting/>

om-takedown-poster.jpgHet Openbaar Ministerie heeft met een dwangbevel
honderden kraaksites offline laten halen, las ik bij Webwereld. Op één
van die sites was een plaatje te vinden (zie hiernaast) dat volgens het
OM majesteitsschennis (of iets dergelijks) opleverde. De politie eiste
verwijdering, en op het laatste moment ging provider Leaseweb hiertoe
zelf over. Zij moest daarbij grof handelen: in plaats van het plaatje
zelf te deleten ging de hele server offline. Kan dat zomaar? Is daar
niet een gerechtelijk bevel voor nodig?

Ja, dat kan, en nee, daar hoeft niet apart een rechtszaak over gevoerd.
De wet biedt namelijk een aparte mogelijkheid voor Justitie om content
offline te krijgen. Artikel 54a Strafvordering
<http://www.iusmentis.com/aansprakelijkheid/providers-strafrecht/>
bepaalt dat een officier van Justitie kan bevelen dat zaken offline
worden gehaald, op straffe van aansprakelijkheid van de provider zelf.
Wel is er dan een machtiging van de rechter-commissaris nodig, en dat is
toch een soort van onafhankelijke gerechtelijke toets.

Formeel is het dus correct wat hier gebeurt. Het bevel
<http://www.scribd.com/fullscreen/91521710> is met een machtiging van de
R-C afgegeven, en die vond dus dat de afbeelding inderdaad strafbaar
leek. Hoewel het dan wel bevreemdt dat in het bevel nergens de URL van
het plaatje wordt genoemd maar alleen de gehele site, zodat je formeel
wel de site offline móet halen vanwege die ene afbeelding.

En dat is gek. Het gaat hier om strafrecht, meer specifiek om het
verbieden van een meningsuiting, toch niet bepaald een lichte categorie
van overtredingen. Bij invoering van dit wetsartikel zei de minister dan
ook:

  De ontoegankelijkmaking van de gegevens moet redelijkerwijs kunnen
  worden gevergd. De verlangde maatregelen moeten derhalve in
  overeenstemming zijn met de eisen van subsidiariteit en
  proportionaliteit. Er mogen geen andere, minder verstrekkende
  mogelijkheden openstaan om een einde te maken aan de als onwenselijk
  ervaren situatie. En de verlangde maatregelen mogen niet verder
  strekken dan strikt noodzakelijk.

Een gehele site offline halen vanwege één afbeelding is niet
proportioneel. Ook gaat het mij te ver om per direct naar de provider
toe te stappen zonder de plaatser zelf eerst aan te spreken. In dit
geval kon dat prima, diens identiteit was gewoon bekend.

Een ander belangrijk punt (zie ook het TILT-rapport
<http://www.cycris.nl/uploads/NTD-54a_rapport_--_30_november_2007.PDF>)
is dat nu de afbeelding weg is, er niet echt meer een reden lijkt te
zijn voor het OM om de plaatser daarvan te gaan vervolgen. En dat
wringt, want nu kan er niet meer worden getoetst door de rechter of het
bevel inderdaad rechtmatig was. De provider kan niets doen (heeft geen
juridische grond) en de plaatser zelf kan ook niet klagen als hij niet
wordt vervolgd. Kortom, het voelt mij te veel als een handige shortcut
om even snel zaken offline te krijgen.

Arnoud


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).