www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Culture Freedom Day 2012
Bas de Lange on Wed, 16 May 2012 17:47:54 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Culture Freedom Day 2012


Komt u ook naar Culture Freedom Day 2012, 's ochtends en 's middags, in de
Koninklijke Bibliotheek te Den Haag op dinsdag 22 mei?

culturefreedomday.nl

Het thema van dit jaar is "Vrije en open culturele werken" De editie van 2012 zal dan ook worden gekenmerkt door een sterke inbreng vanuit de cultuursector.

Culture Freedom Day is een wereldwijde viering en promotie van vrije en open culturele werken en toepassingen die daarmee overweg kunnen. Het doel van deze dag is om het wereldwijde publiek hiermee bekender te maken, in het onderwijs, bij de overheid en in het bedrijfsleven. Teams van vrijwilligers organiseren
jaarlijks wereldwijd in hun lokale omgeving aktiviteiten om het publiek
bekender te maken met deze onderwerpen.

Voordrachten dit jaar zijn:

Vrije en open culturele werken in de musemwereld - Jan Willem Sieburgh
Creative Cities Amsterdam Area en Virtueel Platform - Eva Olde Monnikhof
Open Cultuur Data - Nikki Timmermans

Rechtswinkel de 'Clinic' "Juridische aspecten van het publieke domein en
creative commons licenties voor particulieren en starters" - Niels Westerlaken
Wikimedia Nederland - Sandra Fauconnier

OpenTaal "Taal is van ons allemaal" - Sander van Geloven

WORM "Instituut voor Avantgardistische Recreatie"- Joost Bult

INNL-Netwerk "Nationaal Historisch Museum" - Ino Paap

Wilt u helpen door aandacht te besteden aan deze bijeenkomsten
op uw webstek(s) en binnen uw vrienden- en kennissenkring? Zoals Twitter (
 {AT} CFDEU ), lid worden van onze CFD-groep op LinkedIn (
linkedin.com/groups?gid=4414260), Hyves, Facebook enz. Bijv. een verwijzing
plaatsen naar ons vanaf http://networkcultures.org ?

Op onze Culture Freedom Day-webstek houden we een overzicht van Culture
Freedom Day verwante organisaties bij.

culturefreedomday.nl/organisations/index.html

Mocht u nog organisaties weten die ook in dit overzicht horen? Laat het ons
weten?

Tevens willen wij u er op wijzen dat er nog ruimte is voor sprekers tijdens
Game Freedom Day op woensdag 6 juni in de SETUP in Utrecht:

Gamefreedomday.nl

En er is ook nog ruimte voor sprekers tijdens Geo Freedom Day op woensdag 20 juni bij de Faculteit van Geo-Informatie Wetenschappen Aarde Waarneming (ITC)
van de Universiteit Twente in Enschede:

Geofreedomday.nl

Met vriendelijke groet,

Bas de Lange


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).