www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] D66 en de boodschap van 2e Pinksterdag
Tjebbe van Tijen via Chello on Tue, 29 May 2012 00:47:30 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] D66 en de boodschap van 2e Pinksterdag


D66 en de boodschap van 2e Pinksterdag

28 mei 2012, door Tjebbe van Tijen

voor de geïllustreerde versie zie:

http://limpingmessenger.wordpress.com/2012/05/28/d66-en-de-boodschap-van-2e-pinksterdag/

[tableau Pinkstergedachte + 8 urige werkdag]

D66 stelde zeer kortgeleden voor - via parlementslid Wouter Koolmees – om de 36 urige werkweek terug te draaien naar een 40 urige en ook Tweede Pinksterdag af te schaffen. Dit alles om de productiviteit van de Nederlander op te schroeven en zodoende ‘de algemene deelname aan het geluk’ dat in gevaar dreigt te komen door de economische crisis, veilig te stellen. Mij zweeft daarbij van alles voor de ogen, zoals ruime een eeuw aan arbeidersstrijd voor de achturige werkdag met het edele doel “acht uur werken; acht uur rusten; acht uur vrij” en de even edele gedachten die volgens de Christenen in de vorm van de heilige geest – na de opstijging van Christus – jaarlijks over de aarde uitgestort worden: “vriendelijkheid; goedheid; vreugde; vrede; geduld; liefde, vertrouwen, zachtmoedigheid.” Dat is zoveel van het goede dat daar echt wel twee dagen voor nodig zijn. Hebben die Democraten die in het jaar 1966 zijn blijven steken en zich daar nu aan proberen te ontworstelen, geen oog voor de verworvenheden van arbeidersstrijd én de gulle gaven van daar boven? Beseffen zij wel wat het betekent om dat alles in de waagschaal te stellen? Want, als we nu met een parlementaire pennenstreek de 36-urige werkweek weer terugbrengen naar een 40-urige, dan ligt het voor de hand, dat met al die crisissen die nog op de loer liggen in de toekomst, we al snel terug bij af zijn, via de 48-urige werkweek tot bij het slavenbestaan van de 66-urige werkweek. Zou dat de ultieme verborgen betekenis van die cijfers in die rare partijnaam zijn, D66?

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).