www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Launch Woe 20 juni: Tentenkamp Ter Apel in Beeld, 8 tot 23
Jo van der Spek M2M on Tue, 19 Jun 2012 15:16:59 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Launch Woe 20 juni: Tentenkamp Ter Apel in Beeld, 8 tot 23 mei 2012


WIJ ZIJN HIER

Presentatie: Woensdag 20 juni 2012 van 17 tot 19 uur
Locatie: Barth Kapel, Brouwersgracht 2K 2512 ER Den Haag

Vluchtelingen uit Irak, SomaliO en andere landen stichtten een vluchtelingenkamp in Ter Apel en lieten zien waar het Nederlandse vluchtelingenbeleid toe leidt, maar ze lieten ook zichzelf zien. Mediamaker Jo van der Spek van Stichting Migrant 2 Migrant en fotograaf Marijke van Ruiten stellen voor onder de naam Wij zijn hier een mobiele beeld-installatie te produceren die gewijd is aan het Tentenkamp van Vluchtelingen op Straat in Ter Apel. Het betreft hier uniek beeldmateriaal van een groep mensen die in normale omstandigheden onzichtbaar is. Door de abrupte beOindiging van het tentenkamp is veel materiaal nog onverwerkt gebleven. Dit project is bedoeld om het verhaal van deze groep mensen te vertellen door hun eigen ogen en in wisselwerking met professionele waarnemers. Hierdoor hopen we de blik van het publiek en het gesprek over en met deze migranten een wending te geven die uitzicht biedt op een andere benadering van het verschijnsel migratie in de 21e eeuw.

20 juni is het ook Internationale Vluchtelingendag. Een mooie gelegenheid om dit project te presenteren als bijdrage aan de activiteiten in Den Haag.

PROGRAMMA


13.00 Opening Internationale Vluchtingendag verzorgd door Vluchtelingen Werk Nederland
- voor het Vredespaleis
13.30 Umbrella March, wandeling met witte paraplu's naar het Spui
- van het Vredespaleis naar het Spui
14.30 Manifestatie voor kinderrechten en asielkinderen, door Kerk in Actie, Defence for Children,en anderen
- op het Spui
17.00 Presentatie 'Vluchtelingen op Straat' door M2M
- Barth Kapel, Brouwersgracht 2K, 2512 ER Den Haag
19.00 Afsluiting

Zie voor de routebeschrijving: http://goo.gl/maps/5WTW of kies de QR Code
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).