www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] greenhost wijst sommatie brein af
Sacha van Geffen on Wed, 27 Jun 2012 14:57:18 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] greenhost wijst sommatie brein af


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1


https://greenhost.nl/2012/06/27/greenhost-wijst-gemankeerde-sommatie-brein-af/Greenhost wijst gemankeerde sommatie BREIN af


Afgelopen maandag ontving Greenhost een sommatie (PDF) van de advocaat
van BREIN om de reverse-proxy op http://all4xs.net offline te halen.
Deze website ging op 19 januari de lucht in als reactie op de
voortdurende aanvallen op het open en vrije web. Wetgeving als SOPA,
PIPA en ACTA waren toen de belangrijkste aanjagers van een gevoel van
urgentie bij de makers van ALL4XS.NET. Deze wetten zijn door massaal
protest en fundamentele kritiek afgekeurd. BREIN blijft zich echter
actief inzetten voor censuur onder de vlag van auteursrecht. Wij hebben
onderstaande reactie zo-even de deur uitgedaan:  Geachte B.R.J. Van Ramshorst,

  Op 25 juni jongstleden ontvingen wij de sommatie om per 27 juni
content van de website ALL4XS.NET te verwijderen of de plugin RePress te
deactiveren. Wij kunnen geen gehoor geven aan deze sommatie aangezien u
niet heeft vermeld op welke rechten inbreuk is gemaakt en welke
bestanden er illegaal beschikbaar worden gesteld via all4xs.net.

  De website ALL4XS.NET is van een team dat de RePress plugin
ontwikkelt. De plugin stelt iedereen met een eigen website eenvoudig in
staat om internetcensuur te omzeilen. Het fenomeen van toenemende
internetcensuur, zoals onder andere die tegen de website Wikileaks,
heeft het team geïnspireerd tot het ontwikkelen van deze plugin. Via de
plugin kunnen mensen die wonen in dictatoriale regimes, zoals
bijvoorbeeld in China of Iran, alsnog toegang krijgen tot het open
internet. Dat is van levensbelang in een samenleving die steeds
afhankelijker wordt van digitale bronnen. Deze ideële doelstelling van
dit project wordt onderkend door voorzitter Tim Kuik van Stichting
Brein, in een interview met de het online magazine Webwereld:
http://webwereld.nl/nieuws/109246/wordpress-plugin-ondergraaft-pirate-bay-blokkade.html

  In principe kan elke website, waar dan ook ter wereld, middels deze
software beschikbaar worden gesteld in landen waar censuur wordt
toegepast. Omdat het team van ALL4XS.NET van mening is dat er geen reden
is om de The Piratebay te censureren, is dit een van de websites die via
ALL4XS.NET beschikbaar is, daarme is dit dus geen specifieke proxy naar
The Pirate bay. Het team achter en de website van ALL4XS.NET onderhoudt
zelf geen zakelijke of andere verbanden met The Piratebay.

  Daarnaast is bijvoorbeeld via de genoemde site The Pirate bay een
link te vinden om het boek “Basic Internet Security” te downloaden dat
geschreven is door Greenhost en beschikbaar is voor activisten en
journalisten in repressieve landen om zich veiliger op het internet te
begeven, deze inhoud kan in sommige gevallen voor deze doelgroep slechts
op deze manier toegankelijk zijn. Zodoende hebben wij ook een belang bij
het bereikbaar houden van deze site.
http://all4xs.net/repress/thepiratebay.se/search/basic+internet+security/0/99/0

  De website ALL4XS.NET biedt nergens illegale content aan via haar
website en beoogt dat ook niet. Mocht uw Stichting evenwel kunnen
aanwijzen waar er illegale content op de website van ALL4XS.NET
beschikbaar is, dan zullen wij deze content zo snel mogelijk
verwijderen. In uw sommatie vermeldt u echter in het geheel geen
bronnen, bestanden of gegevens van specifieke copyrightholders die u
zegt te vertegenwoordigen en op wiens rechten een inbreuk zou worden
gemaakt. U sommeert, kortom, met betrekking tot een vermeende
rechtenovertreding in abstracto, maar dat is niet afdoende voor
Greenhost om actie te ondernemen.

  Wij handelen hiermee in de geest van onze ‘Notice & Takedown
Reglement’, te vinden op onze website, die de juiste procedure een een
systeem van hoor en wederhoor toepast om vast te stellen of er inderdaad
sprake is van copyright schending en aan te dringen op actie.

  ALL4XS.NET, alsmede haar hostingpartner Greenhost, is gevestigd en
houdt kantoor in Amsterdam. Wij verzoeken u zich te richten tot de
rechtbank Amsterdam mocht u zich onverhoopt tot de rechter willen wenden.

  Verdere toelichting op het project kunt u vinden op:
https://all4xs.net/persbericht/

  Een demonstratie van de plugin is actief onder de url:
https://all4xs.net/repress

  Hoogachtend,

  Sacha van Geffen

  Greenhost

Greenhost zal zich blijven verzetten tegen elke vorm van censuur en
roept collega ISP’s op om hetzelfde te doen. Deze bedrijven zouden niet
moeten en mogen worden gebruikt als politie van het internet. De huidige
praktijk van BREIN waarbij hele websites offline gehaald staat haaks op
onze perceptie van een vrij en open web waar iedereen met iedereen
informatie kan uitwisselen.


- -- 

Greenhost - Sustainable Hosting
T: +31204890444
info {AT} greenhost.nl
https://greenhost.nl/

A digital signature can be attached to this e-mail,
you need opengpg software to verify it. see:
http://en.flossmanuals.net/basic-internet-security/ch027_mail-encryption-gpg/
Key fingerprint = 4F15 CE56 36AB A1C2 0D81 BE10 E12B B435 F2D5 2E48


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.10 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/

iQIcBAEBAgAGBQJP6v5WAAoJEAFO97p2m1EUMCEP/0pO8qfO2WJJqrA5qJLX9ScJ
L5UoCAqrnvn/Zm6NW9Yo9aagqOEixWL7S9IqpbhXuzE5M25ulOFZlaj+jinVRgJn
eLKjNEwmrxUweUudeSqkmgHWhKVAJjkvtPr9M/3eUvdiWOT2VsOIDaJLP30/VbpY
6CcejiWw9I7fNnTG5+026ND9FSgkOIqF2hBo+vZAzh6085XPLJQtLrInCDNBrQAu
/+kWAIyddFKMetld3hLAjzZ+qYhc76Lx0aAbJd0fV4qzq3VKtur2q2Mvcm6folwK
paJQUU3910BzvLoc8537ECIMF/8GW0e0m3FW+SGgbFj4URMgbli+Hl7t0ArpPlI2
mmztpjC3v4wBDQh7swTwZExixA228cnrFIJd4qOad07enSaUrEr/fhTLGxrj2iNd
Q4G6C4UIi1XtPu1u3K74HuFvnepBJwrePJVDKPVy9yy7hNXziYn1ardV6/H6IG4/
Lb3/3ajvXEXFSgpNSQw99YL/4x+vbr5gEuNRw6vkg/QXKGQjL7hsEj512EFUk9qD
yg4LZVaflJpJz4ynFBX2zSnrba+bNgukGy8lJprPbhd651QMdMUi3xdtVnWzubAg
HO3vs+aqDaD6pKjVtp5K/ZlgQjDftUMNPYTEXWZ6pHTPDqN4Dig0P+c9WJlVDUGh
T4461sprbfcXsyQ7/twG
=ahEV
-----END PGP SIGNATURE-----

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).