www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Persbericht: Overwinning op ACTA vraagt om politiek doo
Marja Oosterman on Wed, 4 Jul 2012 14:27:38 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Persbericht: Overwinning op ACTA vraagt om politiek doorpakken


Weer zo'n illustratie dat de parlementaire democratie in Europa niet serieus genomen wordt...
De Europese Commissie voorop. Bah.

Marja


At 13:10 4-7-2012, you wrote:
Overwinning op ACTA vraagt om politiek doorpakken
Amsterdam, 4 juli 2012-- Het Europees Parlement heeft zojuist tegen
het omstreden handelsverdrag ACTA gestemd: een grote overwinning voor
internetvrijheid in Nederland en Europa. De Europese Commissie heeft
echter al laten weten dat ze, ondanks de tegenstem van het
Europarlement, ACTA opnieuw op de agenda zal zetten. Bits of Freedom
roept politici in Nederland en Europa daarom op om deze overwinning te
gebruiken om een brede discussie te starten over een grondige
herziening van het auteursrecht. Alleen dan kunnen er fundamentele
oplossingen gevonden worden en kan een comeback van ACTA worden
voorkomen.

Europees 'Nee' is overwinning voor internetvrijheid en democratie

Bits of Freedom heeft zich samen met haar Europese zusterorganisaties
de afgelopen jaren sterk ingezet om ACTA van tafel te krijgen.
Gesteund door de protesten van miljoenen Europese burgers hebben we de
fundamentele bezwaren tegen het verdrag op de kaart gezet. Dat het
Europarlement ondanks procedurele trucjes van de Commissie en een
intensieve lobby van de industrie deze bezwaren onderkent, is niet
alleen een overwinning voor de internetvrijheid, maar ook voor de
Europese democratie.

Nu is het moment voor modernisering auteursrecht

De Europese afwijzing van ACTA biedt politici de ruimte voor een
modernisering van het auteursrecht, de enige echte oplossing voor de
problemen die ACTA probeert te bestrijden. De Europese Commissie heeft
al aangekondigd dat ze vasthoudt aan de procedure bij het Europese Hof
van Justitie en ACTA opnieuw op de agenda zal zetten. Het is daarom
belangrijk om juist nu door te zetten en de overwinning op ACTA te
gebruiken als startpunt voor discussie over een grondige herziening
van het auteursrecht. Nederland heeft hierin al belangrijke eerste
stappen gezet: het parlement heeft in een motie opgeroepen tegen
nieuwe vergelijkbare verdragen te stemmen en het auteursrechtbeleid
toe te spitsen op de economische groeimogelijkheden van het internet.

Bits of Freedom gaat er vanuit dit voornemen terug te zullen zien in
de verkiezingsprogramma's van diverse politieke partijen en dat
herziening van het auteursrecht een prominente plek krijgt in het
regeerakkoord. We roepen op tot een soortgelijke discussie op Europees
niveau en in andere lidstaten. Alleen zo kan voorkomen worden dat de
Europese Commissie het verdrag nieuw leven inblaast.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).


<http://www.nopapers.nl/>NoPapers
digitale uitgevers sedert 1988
virtualiter...

We verwelkomen u graag op de nieuwe site:
www.worldpeacephoto.org ______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).