www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Beleidsplan Architectuur, Vormgeving, E-cultuur "Creativite
Floor van Spaendonck on Mon, 16 Jul 2012 14:56:55 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Beleidsplan Architectuur, Vormgeving, E-cultuur "Creativiteit als Noodzaak"


Zeer gewaardeerde relatie van Virtueel Platform,

Met deze email breng ik u op de hoogte van de laatste stand van zaken met betrekking tot het samengaan van Virtueel Platform, het Nederlands Architectuurinstituut en Premsela in het nieuwe instituut voor architectuur, design en e-cultuur.

Op 30 juni j.l. is het definitieve voornemen tot fusie getekend, wat betekent dat de fusie per 1 januari 2013 een feit is. Vandaag is ook het beleidsplan Creativiteit als Noodzaak naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzonden. In dit plan schetsen de drie organisaties samen hun visie op de toekomst.

Met dit beleidsplan toont het nieuwe instituut waar het voor wil staan: een instelling die het publieke belang voorop stelt en de disciplines architectuur, vormgeving en e-cultuur wil positioneren als maatschappelijke krachten. Het nieuwe instituut is er om deze vermogens te stimuleren en de waardering ervoor te vergroten om zo een bijdrage te leveren aan de innovatiekracht van Nederland. Het nieuwe instituut als inspirator, aanjager, denktank, partner en geheugen voor iedereen die mee wil ontwerpen aan een creatieve toekomst.

Met het aansluiten op architectuur en vormgeving, en dus op andere ontwerpdisciplines en andere schaalniveaus, kunnen e-cultuur en games zich positioneren als vakgebieden die eraan bijdragen de samenleving ook in de 21ste eeuw te organiseren.

Wij werken de komende maanden hard aan de fusie en integreren de succesvolle en nieuwe projecten in het gezamenlijke programma.

Virtueel Platform blijft in 2012 actief met onderzoek, presentaties, talentontwikkeling en het spreekuur. Graag treffen we u het komende weekeinde in Helsinki, in september bij PICNIC met de HOT100 of in het najaar bij de Vlaams-Nederlandse editie van How Do You Do.

Met hartelijke groet
Floor van Spaendonck

--
Floor van Spaendonck

Virtueel Platform | Damrak 70 | 1012 LM Amsterdam
www.virtueelplatform.nl | 0206273758______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).