www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Vacature: Lectoraat De revolutie van de maakindustrie, Hoge
Florian Cramer on Wed, 18 Jul 2012 11:27:21 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Vacature: Lectoraat De revolutie van de maakindustrie, Hogeschool Rotterdam


Lector De Revolutie van de Maakindustrie
FTE 0,5

Hogeschool RotterdamHogeschool Rotterdam is een opleidings- en kennisinstelling van en
voor de regio. Concerndoelen zijn: het bieden van hoogwaardig
onderwijs, het stimuleren van kennisontwikkeling van en voor de regio,
de verbreding van de participatie aan het hoger onderwijs en het
stimuleren van leven lang leren. Hogeschool Rotterdam werkt met elf
onderwijsinstituten en zes kenniscentra aan het realiseren van deze
doelen (zie: http://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/kenniscentra
)

De beoogde lector De Revolutie van de Maakindustrie zal worden
aangesteld bij het Kenniscentrum Creating 010 en bij het Kenniscentrum
Duurzame Innovatie.Kenniscentrum Creating 010

Het Kenniscentrum Creating 010 doet praktijkgericht onderzoek over en
voor het werkveld van kunstenaars, vormgevers en ICTers in de regio
Rotterdam. Het richt zich op innovatieve praktijken en ontwikkelingen
in de creatieve sector, met name in de nieuwe media, visuele cultuur,
service design, ICT en creative business. De focus is minder op de
klassieke kunstenaar, ontwerper en ICT-er, maar vooral op de
verschuivingen tussen deze creatieve beroepen, op nieuwe
interdisciplinaire samenwerkingsverbanden met andere commerciële en
maatschappelijke partijen, en op innovatie door culturele diversiteit.

De praktijkprojecten richten zich op de regio maar het netwerk van de
beide kenniscentra en het onderzoek zijn sterk internationaal.Kenniscentrum Sustainable Innovation

Sustainable Innovation RDM is het kenniscentrum binnen Hogeschool
Rotterdam voor duurzame innovatie. Het kenniscentrum streeft ernaar in
samenwerking met stakeholders toekomstvaste en innovatieve oplossingen
te ontwikkelen voor grootstedelijke vraagstukken op het gebied van
energiegebruik, mobiliteit en bouwen. Het kenniscentrum beschouwt
duurzaamheid en maatschappelijk rendement als de basis voor de
economie van de toekomst. De integrale samenhang tussen fysieke,
sociale, economische en technische vraagstukken en oplossingen staat
centraal in alle onderzoeksprojecten die het kenniscentrum
oppakt.Hiermee sluit het Kenniscentrum Sustainable Solutions RDM aan
bij de huidige trend van maatschappelijk verantwoord ondernemen
waarbij uitgegaan wordt van de drie waarden People, Planet & Profit.Functie en werkgebied

De lector De Revolutie van de Maakindustrie gaat onderzoek doen naar
de nieuwe technologieën van Fablabs/3D printing en hun breede
creatieve, economische en ecologische impact op zowel productontwerp
als fabricatie.  Vraagstukken zijn onder anderen: Vindt de
Internet-revolutie nu ook plaats in de wereld van het maken van
fysieke dingen? Worden straks vele allerdagse producten 3D geprint
zodat er dan geen grootschalige industrie en geen transport meer nodig
is? Hoe gaat zich de Open Source-cultuur van 3d-ontwerpbestanden
ontwikkelen die nu alvast bestaat? Ontstaat er een nieuwe industriële
middenlaag - een maakindustrie 2.0 - tussen ambachtelijkheid en
grootschalige industrie?  Welke industrieën zijn ervan betrokken? Wat
zijn de economische en ecologische kansen, wat zijn de risico's -
mondiaal, en regionaal in het Rijnmondgebied?

De lector ontsluit zijn/haar onderzoek voor diverse werkvelden (media-
en productontwerpers, maakindustrie, haven en logistiek, economie) en
geeft ook input voor de vernieuwing van het onderwijs op de Hogeschool
en de professionalisering van docenten om met deze nieuwe
ontwikkelingen mee te gaan. De lector dient kennis via symposia en
publicaties uit te dragen en ten goede te laten komen aan het
(Rotterdamse) werkveld. Ten slotte brengt het lectoraat gevraagd en
ongevraagd advies uit, zowel intern binnen de Hogeschool als naar
externe partners zoals bedrijven, instellingen en de stad.

Het lectoraat wordt gedeeld tussen het kenniscentrum Creating 010 en
het kenniscentrum Duurzame Innovatie. Bovendien heeft het een sterke
verbinding met het kenniscentrum Mainport Innovation.Profiel

De lector De Revolutie van de Maakindustrie is een
hooggekwalificeerde, gepromoveerde professional die:
- op het beschreven kennis- en beroepsdomein een eigenzinnige visie
heeft en een innovator is.
- aantoonbare ervaring heeft met onderzoek en advisering op het
beschreven kennis- en beroepsdomein, onder meer blijkend uit relevante
publicaties op het vakgebied.
- inspirator is, over leidinggevende kwaliteiten en over
disciplineoverstijgende samenwerkingscapaciteiten beschikt.
- ervaring heeft met het leiden van projecten en bij voorkeur ook met
de acquisitie van projecten en subsidies, liefst ook internationaal.Aanbod

Hogeschool Rotterdam biedt je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd (D4 cao-hbo), met onmiddellijke ingang, voor de duur van één
jaar. Dit kan met maximaal drie jaar worden verlengd tot de totale
duur van het lectoraat (4 jaar). Het salaris bedraagt minimaal €
5.034,30 en maximaal € 6.499,89 bruto per maand (schaal 15) bij een
volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3%
eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten
uitstekende scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke
pensioenregeling. De functie Lector De Revolutie van de Maakindustrie
zit in de functiefamilie Onderwijs & Onderzoek.


Informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen
met Florian Cramer, directeur van het Kenniscentrum Creating 010,
J.J.F.Cramer {AT} hr.nl, telefoonnummer 010-794 5514 en met Bert Hooijer,
directeur van het Kenniscentrum Duurzame Innovatie, telefoonnummer
010-794 4811.

Sluitingsdatum: 24 juli 2012.


Je kunt uitsluitend online via de website solliciteren:
http://www.werkenbijhogeschoolrotterdam.nl/vacatures/detail/lector-de-revolutie-van-de-maakindustrie/416404-- 
Kenniscentrum Creating 010, Hogeschool Rotterdam
finger fcramer {AT} pleintekst.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).