www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Marco Visser: De breuklijn in Europa loopt langs religieuze
Patrice Riemens on Sat, 21 Jul 2012 17:55:30 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Marco Visser: De breuklijn in Europa loopt langs religieuze lijnen (Trouw)


origineel:
http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3289460/2012/07/20/De-breuklijn-in-Europa-loopt-langs-religieuze-lijnen.dhtml
(http://bit.ly/MqZG80)
(zie ook NB onderaan)

De breuklijn in Europa loopt langs religieuze lijnen
Marco Visser − 20/07/12, 14:49


Hebben protestantse en katholieke leiders in Europa diep gewortelde
instincten die de eurozone uit elkaar trekt? De kritiek op de Latijnse,
katholieke aanpak van de schuldenproblemen komen vooral van Duitsland,
Nederland en Finland, sterk geseculariseerde landen, maar cultureel wel
gevormd door het protestantisme. Zo speelt ook religie een rol in de
huidige Europese crisis.

De analyse komt van de BBC, die wijst op de negatieve lading van het woord
'schuld'. De Engelse taal kent het woord 'debt, Nederlanders en Duitsers
spreken van schuld, wat hetzelfde betekent als de Engelse woorden 'guilt'
of 'sin', zo merkt de BBC op.

De rol van het katholicisme is in Duitsland veel dominanter dan in
Nederland. Het aantal katholieken en protestanten is in Duitsland ongeveer
gelijk. Toch is er sinds de jaren negentig een verschuiving gaande, aldus
de BBC. In het voormalige West-Duitsland was er onder invloedrijke
katholieke leiders als Konrad Adenauer en Helmut Kohl altijd veel
enthousiasme voor de Europese integratie. Die katholieke invloed
verwaterde na de hereniging met de protestantse DDR. De twee Duitse
leiders van nu, Merkel en president Joachim Gauck, komen beiden uit het
oosten en hebben beiden een protestantse achtergrond. Merkel is de dochter
van een dominee, Gauck is dominee geweest.

Uitlatingen van bondskanselier Angela Merkel dat er 'geen alternatief is
voor strenge bezuinigingen' worden wel eens vergeleken met het
halsstarrige statement van Maarten Luther: " Hier sta ik, ik kan niet
anders." Luther spijkerde bijna 500 jaar geleden zijn 95 stellingen op een
kerkdeur waarmee hij ageerde tegen de paus die met een dubieuze handel in
aflaten zijn financiën op orde wilde krijgen. Had diezelfde Luther aan
tafel gezet bij de onderhandelingen over het Verdrag van Maastricht, dan
had de euro er een stuk beter voor gestaan, aldus de Duitse commentator
Stephan Richter.

...................

NB Dagblad Trouw lijkt wel een heel defensief webbeleid te voeren: er
staat sowiezo erg weinig online t.o.v. de gedrukte uitgave (itt De
Volkskrant), en wat er staat is moeilijk te copieren (moet je in stukjes
doen), en waarschijnlijk ook uit te printen (niet geprobeerd). Dom beleid
m.i. (ik zit in Noorwegen, kan die krant hier echt niet kopen), maar
waarschijnlijk is in dagbladland iedereen als de dooie van het 'Guardian
syndroom' - site  zowat de drukst bezocht ter wereld, oplage op papier
keldert, krant bijna failliet...


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).