www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Uitnodiging/Invitation DDoS Hackaton
Douwe Schmidt on Wed, 15 Aug 2012 18:07:36 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Uitnodiging/Invitation DDoS Hackaton


v For English scroll down v

Uitnodiging voor PROJECT GULLIVER
Amsterdam - Overhoeks | dd. 22-08-2012 t/m 24-08-2012

Beste,

Een van de grotere problemen waar de 'civil society', verdedigers van de mensenrechten en onafhankelijk media voor staan zijn DDoS aanvallen. Wij geloven dat de DDoS aanval als instrument in opmars is. Dit kan de toegang tot informatie ernstig beperken, bijvoorbeeld in tijden van verkiezingen. We zijn vastbesloten een open systeem te bouwen dat beter beschermd tegen DDoS aanvallen en we zoeken mensen die ons hierbij willen helpen.

In een drie-daagse hackaton willen we de beste en meest ervaren in het veld van DDoS aanvallen samenbrengen; professionals, de academia en zelfverklaarde hackers. In verschillende teams zullen ze bestaande oplossingen bestuderen op bruikbaarheid, bestaande problemen analyseren, simulaties van aanvallen opzetten en nieuwe filters bedenken op basis van Open Source tools en slimme algoritmes.  

Met jouw medewerking hopen we een begin te maken met de ontwikkeling van nieuwe Open Source tools die we als bescherming kunnen gebruiken tegen aanvallen en die andere hosters en SysAdmins gemakkelijk kunnen gebruiken om hun platform meer weerbaar te maken.

De Hackaton begint op woensdag 22 augustus om 10:00 met een un-conference waar deelnemers hun ideeën, ervaringen en gedachten over het onderwerp kunnen delen. Na de lunch formeren we teams die elke op een eigen manier de gepresenteerde problemen zullen proberen op de lossen. Op vrijdagavond hopen we op enkele presentaties van de mogelijke oplossingen. Deze ideeën zullen in toekomstige hackatons verder worden ontwikkeld. 

Een uitgebreide puntsgewijze beschrijving van het project kan je hier vinden: http://projectgulliver.net
Graag zouden we horen of je aanwezig kan en wilt zijn zodat we een plek voor je kunnen inruimen. Als je een presentatie wilt houden tijdens de un-conference dan horen we dat ook graag.

Douwe Schmidt
namens het Greenhost Team
labs {AT} greenhost.nl

Meer informatie en achtergrond: http://projectgulliver.net (work in progress)

› English ‹

Invitation to PROJECT GULLIVER
Amsterdam - Overhoeks | dd. 22/08/2012 - 24/08/2012

Dear,

One of the bigger problems facing civil society, human rights defenders and independent media sites are DDoS attacks. We believe that DDoS as a tool is on the rise.  This can severely limit the access to information during events like elections. We are determined to build an open system to better defend against DDoS and we are looking for people to help us.

In a three-day Hackathon we hope to bring together some of the brightest and wisest in the field of DDoS mitigation; from industry, academies, and other fields. In teams they will tackle some of the main pitfalls for mitigating DDoS attacks, simulate real live attacks and try to build filtering systems using open source tools and smart algorithms.

Together with you we hope to start off the develop of new Open Source tools, which we can use to protect against DDoS and which we and other hosters and  SysAdmins can easily use on their platform to make it more resilient against DDoS attacks.

The Hackathon will start on Wednesday 22 august at 10:00 with a short un-conference where participants can share ideas, experiences or thoughts on the subject. After the lunch break the hacking will start and last till friday after which we will present the results, hopefully in a working setup. The idea is to further develop the tools after the hackathon.

A more elaborate project outline can be found here: http://projectgulliver.net
Please let us know if you will join us so we can accommodate for your participation. Also let us know if you want to present anything  at the un-conference.

Douwe Schmidt
Greenhost Team
labs {AT} greenhost.nl

More info and background: http://projectgulliver.net (work in progress)

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).