www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Amsterdam Privacy Conferentie 2012
Geert Lovink on Mon, 10 Sep 2012 11:55:10 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Amsterdam Privacy Conferentie 2012


Amsterdam Privacy Conference 2012

Van 7-10 oktober wordt de Amsterdam Privacy Conference 2012 (www.apc2012.org ) gehouden, een vierdaagse privacy conferentie met interdisciplinariteit en maatschappelijke relevantie als speerpunten. Actuele vraagstukken die centraal staan zijn onder andere cloud computing, privacy by design, cookies, de economische waarde van persoonsgegevens, sociale netwerken, veiligheids- en terrorismemaatregelen, privacy en medische gegevens, de perceptie en waardering van privacy door consumenten, de regulering van privacy en de herdefiniëring van privacy in de snel veranderende informatiemaatschappij.

Op de conferentie spreken vele internationale experts uit diverse disciplines: Alessandro Acquisti, alom geroemd om zijn onderzoek naar de psychologie achter en de houding van consumenten ten aanzien van hun privacy; Ross Anderson, informaticaspecialist in systeemveiligheid van onder andere medical record systems en smart meters; Jacob Applebaum, internationaal vooraanstaand hacker die onder meer betrokken was bij Wikileaks; Peter Hustinx, voorzitter van de European Data Protection Supervisor; Sandra Petronio, de grondlegger van de Communication Privacy Management theorie; en Priscilla Regan, auteur van het boek ‘Legislating Privacy: Technology, Social Values and Public Policy’.

Daarnaast biedt de conferentie ruimte aan meer dan 30 specialistische panels en sessies die zijn onderverdeeld in zes thema’s: Economics of privacy, Privacy and Security, Privacy in the Information Society, Privacy and Technology, the Value and Principles of Privacy en Privacy and Healthcare. Ook zijn er bijeenkomsten over de positie van burgerrechtenorganisaties in het privacydiscours, wordt er empirisch onderzoek gepresenteerd omtrent consumentengedrag ten aanzien van hun persoonsgegevens en is er een praktijksessie om te leren hacken. Meer dan 150 wetenschappers uit diverse disciplines zullen actief bijdragen aan de conferentie middels paper presentaties, panels en debatten.

De openingsdag van de conferentie op zondag 7 oktober bestaat uit een publiekslezing die mede in het kader staat van het lustrumjaar van de UvA. Dymph van den Boom, de rector magnificus van de UvA, en Lodewijk Asscher, locoburgemeester van Amsterdam, openen de dag. Helen Nissenbaum, die onlangs de bestseller ‘Privacy in Context’ publiceerde, zal de publiekslezing verzorgen die ingaat op de rol van privacy in de moderne samenleving. Daarna zal een panel bestaande uit Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens en de Artikel 29 Werkgroep, Simon Davies, oprichter van de burgerrechtenorganisatie Privacy International, en Alma Whitten, Google's Director of Privacy, daarop reageren en zullen zij met elkaar en de zaal in debat gaan. De lezing wordt uitgesproken in de Aula van de Universiteit.

De overige dagen zullen worden gehouden in het monumentale gebouw Felix Meritis en in de universiteitsbibliotheek, beide gelegen in het centrum van Amsterdam.

Aanmelden voor de conferentie: www.apc2012.org (Studenten & promovendi: € 125,-; academici, ambtenaren & NGO’s: € 225,-; advocaten, notarissen & bedrijfsleven: € 550,-).


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).