www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Het laatste stemadvies: Economische groei?
Walter van Holst on Tue, 11 Sep 2012 09:00:23 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Het laatste stemadvies: Economische groei?


On 9/11/12 7:03 AM, Boyd Noorda (prive adres: zie sociamedia.nl) wrote:
> 
> De vraag die kieswijzers niet stellen:
> Is economische groei de oplossing of het probleem?
> 
> http://econerd.org/nieuws/2012/


Een reactie daarop:
http://jansalie.blogspot.com/2012/09/verkiezingsruis.html

(als het niet met de lijstregels verenigbaar is om de reactie integraal
hier te plaatsen, dan graag off-list een seintje)

 Verkiezingsruis

Het is verkiezingstijd en dat in een tijd waarin geroepen wordt dat het
vrije-markt-denken zich definitief gediskwalificeerd heeft. Omdat de
financiële markten hebben aangetoond dat Adam Smith gelijk had toen hij
schreef dat financiële markten gereguleerd moesten worden:

"The obligation of building party walls, in order to prevent the
communication of fire, is a violation of natural liberty, exactly of the
same kind with the regulations of the banking trade which are here
proposed."

Niet dat de neo-liberalen Smith echt hadden gelezen, die waren doorgaans
te druk met het aanbidden van de sociopaat Ayn Rand, zoiets als hoe het
christendom meer over de apostel Paulus dan over Jezus van Nazareth
lijkt te gaan.

Hoe dan ook, in deze tijdgeest mogen woorden als "solidariteit" weer. En
wordt het najagen van groei ter discussie gesteld. Zie bijvoorbeeld dit
blog (http://econerd.org/nieuws/2012/). De vraag die dan legitiem wordt:
hoe maak je een nullijn of zelfs krimp sociaal hanteerbaar zonder dat
ellende als onderstaand zich gaat voordoen:

http://youtu.be/mnnX4IhHlj4

Onze democratische rechtstaat (of wat er van over is) en nog sterker de
verzorgingsstaat (met omslagstelsels zoals de AOW die eigenlijk
pyramidespelen zijn) is bijzonder kwetsbaar voor langdurige stagnatie of
krimp. Stagnatie en krimp die overigens realistischer zijn dan alle
politieke praatjes over groei, de olieprijzen lijken een blijvende rem
op groei te worden en anders de vergrijzing wel.

Iets waar deze verkiezingen nauwelijks een woord over gerept lijkt te
gaan worden. Zelfs GroenLinks, een partij die electoraal gezien een
optater lijkt te gaan krijgen, praat nog steeds over groei. Terwijl
stagnatie en het daarmee gepaard gaande risico van stampende laarzen van
knokploegen die degenen die 'anders' zijn te lijf gaan ons voorland
dreigt te worden. Solidariteit realiseer je het makkelijkste in een
groeiscenario, hoe moet dat de komende vijf jaar? Ik weet de antwoorden
niet en het enige sprankje hoopgevende wat ik kan ontdekken is dat
Europa te weinig jonge mannen heeft om als kanonnenvlees op het slagveld
te laten dienen.______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).