www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] RIP Aaron Swartz (1997-2013)
Nictoglobe on Mon, 14 Jan 2013 09:07:17 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] RIP Aaron Swartz (1997-2013)


Hi,

herdenk hem ook namens mij, ik kan daar wegens die vermaledijde economische verplichtingen helaas niet bij zijn.

over de 'reflectie' , omdat ik de Nederlandstalige media de laatste jaren min of meer negeer en alleen De Groene Amsterdammer een warm hart toedraag ben ik minder op de hoogte. 

Het valt me echter  wel op dat het 'lijkt' alsof er in NL geen duidelijk stelling wordt genomen tegen de heersende 'laissez faire' mentaliteit, ik denk dan aan het eerder genoemde 'failliet' van o/a Groen Links en ook PVDA's regeringsdeelname dat meer afbreekt dan dan het opbouwt.

Maar ook dit zal wel te maken hebben met omstandigheden van persoonlijker aard zoals, dreigende structurele werkloosheid, vernauwing van sociaal acceptabel gedrag opgelegd en uitgedragen door de Nederlandse overheid en inmiddels doorsijpelend naar de acceptatie daarvan door jongere generaties, de disproportionele economische sancties die oa Radio Patapoe als vrije ethernet zender het zwijgen heeft opgelegd (â 36,000 bij overtreding) , het continue afbreken van het eens figerende 'linkse' gedachtengoed en met name in Amsterdam het ontbreken van de politieke wil om tegen Den Haag in te gaan (Vluchtelingenkamp Osdorp)

Kortom de stilzwijgende 'collaboratie/co-optatie' met het huidige neo-liberale klimaat, waarin ratio prevaleert over  op gemeenschappelijk ervaren en gedragen morele / ethische gronden gevestigde beginselen- baart me ernstig zorgen, en solidariteit vind ik -vanuit mijn zelf verkozen, geisoleerde positie - slechts tussen individueen onderling en niet -meer- in een breder maatschappelijk verband.

groet,

Andreas

Sent from my eXtended BodY

On 14 jan. 2013, at 08:13, "Patrice Riemens" <patrice {AT} xs4all.nl> wrote:

>> Wonderlijk dat dit blijkbaar in NL niet 'leeft', of op zijn minst de
>> nodige reflectie krijgt.
> 
> Ik ga hem zodadelijk herdenken in Waag Breed.
> ciaoui, p+4D!
> 

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).