www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] 'Arm Nederland' ...
Nictoglobe on Mon, 14 Jan 2013 11:40:07 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] 'Arm Nederland' ...


Hi

inderdaad , en spijtig dan dat de 'herdenking' geen doorgang vond.

over den nederlandschen volksaard nog even dit:

na de instorting van de Calvinistische Republiek der Nederlanden culminerend in de executie van Johan van Oldenbarneveld (*) en het openbaar door Oranje opgejut gepeupel publiekelijk verscheuren van de gebroeders de Witt in Den Haag is het niets meer geworden met de eens zo heldhaftige Republiek:-(

Nederland wil - volgens het volksempfindlicher deel althans - toch niets met Europa te maken hebben en vandaar dat daadwerkelijke oppositie zich al geruime tijd buiten het Nederlandse taalgebied plaats vind, ik denk aan Athene, Milaan, Madrid, Berlijn etc etc, maar ook de uitwisseling van structureel verzet adh ervaringen in het ozo gevaarlijke en vijandige buitenland komt maar niet v/d grond

En ja dan rest toch klagen maar ook een poging te doen tot verdere internationalisering wat zich onder uit in ieder geval mijn sympathie om Nederland voorgoed op te nemen als een Neder- Duitse provincie, wat gezien de familieverhoudingen bij de Oranjes eigenlijk niet meer dan logisch is;-)

Ciao

Andreas

zie ook:

De Wraak van Balthasar Gerards op facebook:

http://facebook.com/pages/De-Wraak-van-Balthasar-Gerards

hij heeft trouwens een standbeeld in zijn franse geboorteplaatst Vuilafans, Balthasar dan!

(*)

en mijn ode aan Johan :

Voor Johan van Oldenbarneveld

Maurits, Prins der Nederlanden
er kleeft nog steeds bloed aan uw handen

Werd Johan dan ook niet vermoord
door de daden en uw voorvaders woord

En was het niet de macht van God en Vaderland en uw Kerk 

de oorzaak van dit beulenwerk

Johan, uw nagedachtenis zullen wij blijven behouden

Tegen religieuze en staatsmacht in

Maurits, jij wordt nooit koningin.
Sent from my eXtended BodY

On 14 jan. 2013, at 10:23, "Patrice Riemens" <patrice {AT} xs4all.nl> wrote:

> Re: 'Arm Nederland':
> 
> Tsja, je kunt blijven 'kankeren' op den Nederlandschen volksaard, maar die
> heeft (vandaar de ouderwetsche spelling) een heel lange geschiedenis - en
> kwa democratische gehalte, een niet echt verheffende. Misschien moet dat
> eerst begrepen worden - en ja, niet met de faluwekul aankomen dat
> 'volksaard' zo generaliserend en nietszeggend is, denk maar aan de leuke
> onschrijving van porno - dus die geschiedenis en zijn achtergronden
> (proberen te) begrijpen eerst, en daarna proberen verandering te brengen,
> of niet.
> 
> Gelukkig lijkt een heel lichte aanzet in die richting te komen. Ter
> gelegenheid van '200 jaar Koninkrijk', zijn een (klein) aantal historici
> aan de (ebbenhouten) stoelpoten van het wij-Oranje-gevoel gaan zagen, en
> begint - heel langzaam - het besef te komen dat wij bijvoorbeeld aan het
> hoofd van ons staatsbestel een famillie dulden met een verbijsterend
> vermogen om haar positie door de eeuwen heen aan de top veilig te stellen
> (plus een verbijsterend vermogen tout court - maar da's een ander
> verhaal).
> 
> Afgezien van de periode van de Bataafse Republiek (in de vaderlandse
> geschiedenisboeken niet zonder reden verdonkeremaand) heeft Nederland
> gewoon geen, of althans een in vergelijking met ons omringende landen,
> verdomd zwakke democratische traditie. Ook het publiek discours is zwak
> ontwikkeld en van zeer matige kwaliteit - we blijvend beleefd. Consensuele
> regentendom is het allesbepalend culturele en politieke bestuursmodel, en
> omdat die uitgeoefend wordt met een grote mate van pragmatisme, neemt
> iedereen aan dat het wel zo goed is. Protest tegen het bestel blijft uit
> omdat men denkt (cq gehersenspoeld is om te denken) dat het nu eenmaal
> niet anders kan en dat je maar het beste van kunt maken. Bovendien kun je
> altijd nog met 'je voeten stemmen', wat ook massaal gebeurt (letterlijk of
> in overdrachtelijke zin), hetgeen de politieke inzet en weerbaarheid van
> de samenleving alles behalve ten goede komt.
> 
> Er lopen mensen rond met het idee om Nederland maar gewoon op te heffen:
> helemaal zo gek nog niet. Al jaren pleit ik voor  provincialisatie en
> aansluiten bij buurlanden. Wat mij betreft mag daarna 'Holland' dat de
> boel hier al eeuwen politiek, cultureel, economisch, ruimtelijk, en
> tenslotte ideologisch ringeloort, in zijn eigen koopman-dominee Eintopf
> gaarkoken.
> 
> 
> R.I.P. Aaron Swartz:
> 
> De herdenking ging overigens niet door: er was vandaag helemaal geen
> 'Waag-breed'. Volgende maandag misschien (ze zijn alvast gewaarschuwd ;-)
> 
> 
> 
>> Hi,
>> 
>> herdenk hem ook namens mij, ik kan daar wegens die vermaledijde
>> economische verplichtingen helaas niet bij zijn.
>> 
>> over de 'reflectie' , omdat ik de Nederlandstalige media de laatste jaren
>> min of meer negeer en alleen De Groene Amsterdammer een warm hart toedraag
>> ben ik minder op de hoogte.
>> 
>> Het valt me echter  wel op dat het 'lijkt' alsof er in NL geen duidelijk
>> stelling wordt genomen tegen de heersende 'laissez faire' mentaliteit, ik
>> denk dan aan het eerder genoemde 'failliet' van o/a Groen Links en ook
>> PVDA's regeringsdeelname dat meer afbreekt dan dan het opbouwt.
>> 
>> Maar ook dit zal wel te maken hebben met omstandigheden van persoonlijker
>> aard zoals, dreigende structurele werkloosheid, vernauwing van sociaal
>> acceptabel gedrag opgelegd en uitgedragen door de Nederlandse overheid en
>> inmiddels doorsijpelend naar de acceptatie daarvan door jongere
>> generaties, de disproportionele economische sancties die oa Radio Patapoe
>> als vrije ethernet zender het zwijgen heeft opgelegd (Ãâ 36,000 bij
>> overtreding) , het continue afbreken van het eens figerende 'linkse'
>> gedachtengoed en met name in Amsterdam het ontbreken van de politieke wil
>> om tegen Den Haag in te gaan (Vluchtelingenkamp Osdorp)
>> 
>> Kortom de stilzwijgende 'collaboratie/co-optatie' met het huidige
>> neo-liberale klimaat, waarin ratio prevaleert over  op gemeenschappelijk
>> ervaren en gedragen morele / ethische gronden gevestigde beginselen- baart
>> me ernstig zorgen, en solidariteit vind ik -vanuit mijn zelf verkozen,
>> geisoleerde positie - slechts tussen individueen onderling en niet -meer-
>> in een breder maatschappelijk verband.
>> 
>> groet,
>> 
>> Andreas
>> 
>> Sent from my eXtended BodY
>> 
>> On 14 jan. 2013, at 08:13, "Patrice Riemens" <patrice {AT} xs4all.nl> wrote:
>> 
>>>> Wonderlijk dat dit blijkbaar in NL niet 'leeft', of op zijn minst de
>>>> nodige reflectie krijgt.
>>> 
>>> Ik ga hem zodadelijk herdenken in Waag Breed.
>>> ciaoui, p+4D!
>>> 
>> 
> 
> 

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).