www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Boekmandebat 13/2: De nieuwe werkelijkheid van de creat
Nictoglobe on Thu, 17 Jan 2013 00:25:30 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Boekmandebat 13/2: De nieuwe werkelijkheid van de creatieve industrie


Kunst komt in twee smaken:

als 'commodity' en als 'politiek',  het laatste herverdeelt het door het eerste geaccumuleerde economische en culturele kapitaal (de-accumulatie)

Als de politiek, dit niet zelf doet - wat nu het geval is - zal de kunst hetzelf moeten doen. Dus niet zoals de overheid de eerste opvatting huldigen - het achterhaalde begrip marktwerking  propageren - maar als kunstenaar begrijpen dat de tweede opvatting beter bij ons huidig tijdsgewricht hoort.

Dat houdt ook in dat alle door de overheid geopperde voorstellen per defintie verwerpelijk zijn want slechts tot doel hebben om de commodificatie in stand te houden en niet effectief kunnen zijn om de doelstelling van de tweede opvatting te halen want marktwerking impliceert accumulatie van economisch en cultureel kapitaal

De moeilijkheid ligt er dan ook in om 'de kunstenaar' er van te overtuigen dat het maken van materialia - transporteerbare en verkoopbare culturele producten - een heilloze weg is, waar daarentegen het produceren van immaterialia - ideeen, gedachten, geschriften, abstracties, concepten - een efficienter manier is om de gewenste herverdeling van cultureel en economisch kapitaal te bewerkstelligen. 

Juist in het internettijdperk is het van belang om meer virtualiteit te creeren en minder realiteit, want daar hebben we immers al meer dan genoeg van.

Het accent v/d overheid met betrekking tot de zogenaamde Creatieve Industrie  waarbij het kleine deeltje 'kunst'  ondergeschikt is gemaakt aan de verkoopbaarheid van haar toepasbaarheid, past uitstekend bij een burgelijke gezagsgetrouwe mentaliteit en bij aesthetische verwachtingen die in het beste geval de 'acquired taste' vertegenwoordigen van de omhoog gevallenen, precies zoals het in de 50er jaren door onze voormalige bevrijders werd 'gemerchandized' en sindsdien op een onuitroeibare wijze op alle vormingsinstellingen voortwoekert.

De kracht van de eenling is natuurlijk niet opgewassen tegen de overkill van zoveel uitgekiende marktpsychologische strategieen en sterft dan ook een natuurlijke dood.

Echter vanuit de graven van de eenzaam gestorvenen klinkt een onheilspellend geluid: onrust en onvrede, oorlog en armoe liggen op de loer.

Een geest waait door Europa, schreef Marx al en die geest is levender dan ooit

Andreas Maria Jacobs

La Resocialista Internacional

http://burgerwaanzin.nlSent from my eXtended BodY

On 16 jan. 2013, at 22:11, Marleen Stikker <stikker {AT} waag.org> wrote:

> Hoi Geert,
> 
> Ik ben het helemaal met je eens en probeer al jaren tevergeefs om NWO, OCW, EZ/ EL&I, Agentschap etc etc. te overtuigen dat exploratief, nieuwsgierigheid gedreven subjectief artistiek vormonderzoek nodig is om de creatieve industrie van nieuwe modellen, vragen, persectieven te voorzien. Er moet veel gespeeld, geknutseld, onderste boven gehouden en door elkaar geschut worden voordat het tot iets leidt dat betekenis heeft, toepasbaar is en misschien zelfs wel opschaalbaar wordt.
> Geen big brother zonder de experimenten van TV3000 met via de telefoon en TV bestuurbare camera op het rembrandplein jaren daarvoor. Om maar eens een mooie hoogwaardige opschaling te noemen.
> 
> Kunst als fundamenteel onderzoek.  Dat lijkt me eigenlijk de enige juiste zienswijze. Kunst is onderzoek naar wie we zijn en hoe we vorm kunnen geven aan ons leven. Dat onderzoek wil gebruikt, bestreden, toegepast en bovenal verspreid worden. Een interessante beweging: de meest subjectieve zoektocht die een maximale impact nastreeft. 
> 
> Helaas ziet de kunstwereld dat zelf niet zo. De beeldende kunst is volledig in de greep van het kapitaal en de kunstmarkt. Podiumkunsten zijn aan de leiband van bezoekersaantallen. Kunstopleidingen proberen zo souverein mogelijk te blijven. Van vreemde smetten vrij. En we hebben geen maakcultuur in de gamma en geesteswetenschappen. Alleen reflectie OP kunst. Als de handen maar niet vuil worden! Dat is alsof je de natuurkundigen de deeltjesversneller afneemt. Of de kweekbakken van de lifesciences.
> 
> Het zouj mooi zijn als er een art, science & technology universiteit zou komen waar artistiek en kritisch onderzoek centraal staat. Een waar maken en denken samen gaan. En waar het ambacht net zo belangrijk is als de relflectie, Not in my LIFE time I'm afraid ....
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> __________________________________
> marleenstikker
> www.waag.org
> www.picnicnetwork.org
> 
> 
> Op 16 jan. 2013 om 15:03 heeft "Patrice Riemens" <patrice {AT} xs4all.nl> het volgende geschreven:
> 
>> +1
>> 
>> (korter kan ik het niet maken ;-)
>> 
>> 
>>> Het zou leuk zijn als kunstenaars, hackers, wetenschappers en
>>> creatieven ruimte krijgen om onder de CI noemer samen te werken. Hier
>>> in NL gebeurt dat niet omdat kunstenaars en ander ongeregeld bewust
>>> uitgesloten van de gelden die bedoeld

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).