www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] over wander in den haag
Geert Lovink on Sat, 19 Jan 2013 09:28:23 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] over wander in den haag


http://www.go-wander.org/index.php?/go-wander-about/

Binnenkort zal de officiële lancering van een nieuwe Haagse Artist-in- Residence Wander plaatsvinden. Ontstaan vanuit de voormalige DCR Gueststudios, staat Wander voor een vernieuwend AiR format dat een opmaat gemaakt cultureel raamwerk voor iedere gast biedt.

Mobilisering, internationalisering en netwerkverbreding staan bij Wander centraal, door tijd en ruimte te bieden voor onderzoek, kennisuitwisseling en samenwerking. Door minder druk te leggen op de productie van kunst en meer aandacht te schenken aan onderzoek en netwerkverbreding, ontstaat er meer mogelijkheid voor de gast om te wortelen in het Haagse culturele werkveld.

Wander richt zich op het bij elkaar brengen van verschillende internationale professionals binnen de kunsten door middel van uitwisseling, partnerships en gastvrijheid. Door de internationale resident te koppelen aan nationale kunst professionals ontstaat er een geef & neem principe dat een bijzondere ervaring voor beide partijen oplevert. We verzorgen niet enkel residencies voor kunstenaars, maar zoeken juist resident combinaties met o.a. curators, schrijvers, filosofen, antropologen en wetenschappers. Door verschillende samenwerkingsverbanden aan te gaan met culturele organisaties binnen en buiten Den Haag, streven we naar de uitwisseling van kennis en de stimulering van de verschillende netwerken.

Kortom; met het residency format als middel werkt Wander, als mediator, ter stimulering van de relatie tussen culturele professionals, culturele instellingen en het publiek. Check DCR Gueststudio's voor meer informatie over de voormalige organisatie.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).