www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Haagse jongen Rishi Chandrikasing doodgeschiten door de pol
Tjebbe van Tijen via Chello on Tue, 2 Apr 2013 19:19:50 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Haagse jongen Rishi Chandrikasing doodgeschiten door de politie: 129 DAGEN ONDERZOEK & NOG STEEDS DOODSE STILTE


Haagse jongen Rishi Chandrikasing 129 DAGEN ONDERZOEK & NOG STEEDS DOODSE STILTE OVER ZIJN DOODSCHIETEN

De herinnerings-prent die ik vandaag maakte staat op

http://flic.kr/p/e88CwL

Help de prent verder verspreiden om de zaak Rishi uit de doofpot te halen

-------------

Burgermeester Van Aartsen, Korpschef Van Essen en Officier van Justitie Korvenius, zijn de verantwoordelijken hiervoor. Januari 2012 toosten de burgermeester, zijn korpschef en de Officier van Justitie nog op "een Veilig 2012" (1), maar als dat door toedoen van de politie zelf een keer misgaat dralen deze gezaghebbers om dat openlijk toe te geven. Dat het publieke ontzag voor de gelijkheid van een ieder voor de wet daarmee ernstig geschaad is, schijnt hen niet te deren.

In het jaar 2012 deed Korpschef van Poiitie Haaglanden Henk van Essen uitspraken in de pers  (2) over toenemend geweld tegen politie en het nut van schietoefeningen. Op 24 november van dat zelfde jaar werd de Haagse jongen Rishi Chandrikasing op perron 4 van het Station Hollands Spoor door de politie doodgeschoten omdat een melding binnen was gekomen van een gewapende man die problemen maakte op het station. Die melding bleek later onjuist of vlas, we weten het nog steeds niet precies. Wel weten wij dat de jongen ongewapend was en dat een politieagent vrijwel onmiddellijk na aankomst na deze melding gericht geschoten heeft. Binnen enkele minuten na de melding lag een jongen van 17 jaar doodgeschoten op perron 4 van het Station Hollands Spoor. 

Gelekte gegevens naar de pers uit kringen van jeugdzorg en wellicht ook politie, in de dagen pal na het drama, waren er op gericht om het slachtoffer als een jeugdige crimineel af te schilderen. Binnen twee weken bleken al die gelekte gegevens onjuist of verdraaid. Latere mededelingen vanuit het justitie-apparaat waren vaak dusdanig geformuleerd dat zij belastend voor de jongen en ontlatend voor de betrokken politieambtenaren waren.

Dan verstomd het debat rond Rishi tot de lange doodse stilte die tot op de dag van vandaag voortduurt.

Amsterdam 2 april 2013; Tjebbe van Tijen

---
(1) "Nieuwjaarsreceptie Politie Haaglanden, 2 januari 2012 Korpsbeheerder Jozias van Aartsen, korpschef Henk van Essen en hoofdofficier Henk Korvinus proosten op een veilig 2012 (Foto Politie Haaglanden)"
<a href="http://www.archipelwillemspark.nl/?p=5764"; rel="nofollow">www.archipelwillemspark.nl/?p=5764</a>

(2) Korpschef Haaglanden Henk v Essen: Geweld tegen politie neemt toe
<a href="http://www.geweldtegenpolitie.nl/2012/05/korpschef-haaglanden-henk-v-essen.html"; rel="nofollow">www.geweldtegenpolitie.nl/2012/05/korpschef-haaglanden-he...</a>


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).