www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Creatieve Industrie en Digitale Geesteswetenschappen
Geert Lovink on Wed, 17 Apr 2013 22:58:28 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Creatieve Industrie en Digitale Geesteswetenschappen


http://circa.uva.nl/news-and-events/news/content/2013/04/call-voor-projecten.html

Call voor projecten in het kader van de speerpunten Creatieve Industrie en Digitale Geesteswetenschappen -- 15 April 2013 In 2012 zijn aan de FGw van de UvA, de VU en de KNAW projecten gestart met embedded researchers op de terreinen Digitale Geesteswetenschappen en Creatieve Industrie, in samenwerking met private partners. Nu deze projecten bijna zijn afgerond, gaat de tweede tranche van start. Informatie daarover staat in de call, die op 15 april 2013 is gepubliceerd. Deadline voor indiening van UvA-projecten is 27 mei 2013, voor VU-projecten 23 juni 2013.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).