www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] InContxt: Waarom doen Argos, Zembla en Reporter niet mee me
Patrice Riemens on Thu, 12 Sep 2013 16:32:30 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] InContxt: Waarom doen Argos, Zembla en Reporter niet mee met Publeaks?Op website Incontxt staan onze bezwaren tegen Publeaks:

http://onderzoek.incontxt.nl/onderzoeksblog/waarom_doen_argos_zembla_en_reporter_niet_mee_met_publeaks


Waarom doen Argos, Zembla en Reporter niet mee met Publeaks?

Door InContxt
<http://onderzoek.incontxt.nl/onderzoeksblog?blog-filter-author=InContxt>
09 september 2013

*Vandaag hebben een groot aantal media de site Publeaks
<https://www.publeaks.nl/> gelanceerd.
Op die site kunnen klokkenluiders anoniem hun verhaal kwijt. Ze kunnen
daarbij ook aangeven aan welke media ze hun documenten of tip willen geven.*

Wij werken veel met klokkenluiders en met tipgevers die absoluut anoniem
moeten blijven. Mensen die grote risico's lopen door met ons te praten.
Hoe belangrijker de tip hoe groter de risico's . Kijk maar naar het lot
van Bradley Manning en van Edward Snowden, of Julian Assange die alleen
een doorgeefluik was. Of, in eigen land, Ad Bos, de klokkenluider in de
bouwfraude, die nog steeds de juridische gevolgen ondervindt van zijn
klokgelui.

We kunnen hier ook de namen noemen van klokkenluiders en tipgevers. Maar
dat doen we niet. Die zouden u ook niks zeggen want die hebben juist
zorgvuldig geheim gehouden.

Wij zijn ook gevraagd mee te doen aan Publeaks. We hebben in een vroeg
stadium onderstaande argumenten naar voren gebracht. En daar hebben we
geen goede oplossingen of antwoorden op gehoord.

1
Als mensen gevoelige informatie willen lekken moeten ze dit nooit (dat
zegt ook de hoofdredacteur van The Guardian) langs de digitale snelweg
doen. Versleuteling werkt in sommige gevallen zelfs averechts.

2
Wij hebben aan Publeaks gevraagd hoe ze zich proberen te wapenen tegen
een mogelijke inval van Justitie (op hun computers staat straks wellicht
heel veel gevoelige informatie) en infiltratiepogingen. We hebben geen
serieus inhoudelijk antwoord gekregen op onze vragen. En daar maken we
ons zorgen over.

3
Het gezelschap dat is uitgenodigd om zich aan te sluiten bij Publeaks is
ons inziens veel te groot en veel te breed. Daar zat echt het hele
mediaspectrum bij: van de VPRO en de Volkskrant tot Pownews. Dat lijkt
ons geen goede basis om bij zo'n gevoelig project samen te werken. Daar
komt nog eens bij dat wij bij echt gevoelige informatie, waarbij bronnen
serieus gevaar lopen, zelfs binnen onze redactie het 'Need To
Know'-principe hanteren.

4
Wij hebben ook principiële bedenkingen bij het ongericht uitnodigen van
mensen om informatie te lekken. Daar zit deels toch ook een ideologie
achter, alsof lekken zonder meer goed zou zijn en elke lekker meteen een
klokkenluider is. Alsof alle vertrouwelijke informatie zonder meer op
straat zou moeten. Wij vinden in elk geval dat wij als professionele
media/journalisten een andere rol hebben en dienen te spelen dan
activistische groepen zoals Wikileaks.

5
Wij hebben niet zo'n behoefte om nog meer ongerichte tips aan te
trekken. We krijgen al heel veel 'tips'. De meesten daarvan leiden tot
niets en het kost behoorlijk veel tijd en moeite om ook de onzinnige
tips serieus te beoordelen. Als je zoiets als Publeaks opzet moet je,
vinden wij, ook kunnen waarborgen dat de binnenkomende informatie
serieus wordt beoordeeld. We betwijfelen of daar voldoende capaciteit
voor aanwezig is. Wij hebben er in elk geval geen extra capaciteit voor.
In elk geval zijn wij als Argos, Zembla en Reporter makkelijk vindbaar.
We hebben geen behoefte aan een extra sluis.

Daarom doen we niet mee.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).