www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] VVD W R A A K aan BALTHASAR G. & VOLKERT VAN DER G. een hal
Tjebbe van Tijen via Chello on Thu, 3 Oct 2013 23:12:03 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] VVD W R A A K aan BALTHASAR G. & VOLKERT VAN DER G. een half millennium Nederlands rechtsgevoel van de 16e tot de 21e eeuw


W R A A K aan BALTHASAR G. & VOLKERT VAN DER G. 
een half millennium Nederlands rechtsgevoel van de 16e tot de 21e eeuw

het tableau is te vinden op mijn Flickr-pagine met mijn nieuws-tableaus

http://flic.kr/p/gmfj67

Geïnspireerd door de VVD 2012 verkiezingsleuze: "VOORTAAN VOOR IEDEREEN DIE STRAF VERDIENT: STRAF"

Nu gaat de VVD een stapje verder met op hun Facebook pagina de leuze "NEE tgen proefverlof Volkert van der G."

zie http://flic.kr/p/gkDGv5 voor mijn commentaar (in het Engels)

en deze short URL voor de betreffende VVD Facebook pagina
http://goo.gl/JX5Mea

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=664129120264541&set=a.125717307439061.21242.121264564551002&type=1&relevant_count=1

Als of de gerechtelijke veroordeling van Volkert van der G. voor de moord op Pim Fortuyn in 2002 en het volgens de bestaande wettelijke regels uitzitten van een groot deel van zijn straf en de bestaande regelingen van strafvermindering en voorbereiding van een gedetineerde op terugkeer in de samenleving, nu plotseling voor het geval van deze gevangenen niet gelijk zouden gelden.

Wat de VVD doet is de rechtsstaat ondermijnen door een 'politieke moord' te willen beantwoorden met 'politieke justitie', inspelend op 'het gezonde volksgevoel' en de roep om wraak, van rechtsongelijkheid tot liquidatie van de bestrafte moordenaar van Pim Fortuyn. Wie de blogs, twitters en lezersreacties leest waant zich eeuwen terug in de tijd, van "Volker koord voor moord" tot andere dreigementen en verwensingen.

Volkert van der Graaf pleegde de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002. Zijn peroces begon op 27 maart 2003 en hij werd tot 18 jaar gevangenisstraf veroordeeld, waarvan hij in 2014 twee-derde heeft uitgezeten. Bij goed gedrag geeft hem dit recht op strafvermindering.

Balthasar Gerard pleegde de moord op Willem van Oranje 10 juli 1584 en werd op 13 juli berecht. Het gerecht was van mening dat hij ten exempelen van allen anderen seer righoreuselijcken gehestraft [moest] worden. Ze veroordeelden de moordenaar tot een - ook voor zestiende-eeuwse begrippen - uiterst wrede straf. Hij zou de volgende dag naar het schavot worden geleid"omme aldaer eerst zijn rechterhant, daer hy het voorsz. verradisch moordadighe feyt mede bedreven heeft, met een gloeyende toesluytende yzer geschroyet ende afghebrant te worden, ende dat daer naer met gloeyende tanghen tot ses reysen ende verscheyden plaetsen so aen aermen, beenen, en t'gheen daer sijn lichaem meest met vleesch becleedt is, het vleesch uutgebrant en afghenepen sal worden, ende dat hij daer nae levendich aen vier quartieren ghehouden sal worden, beghinnende van onderen ende ten laesten hem den buijck opgesneden ende zijn hart levendich uuijtgenomen ende in sijn ansichte geworpen ende daernae zijn hooft affgehouden zal worden ende dat zijn vier quartieren opten bolwercken van der Haechpoorte, Oostpoorte, Ketelpoorte ende Waterslootschepoorte deser stede uuijtgehangen ende zijn hooft opte Schooltoorn achter het logement des voornoemden heeren Prince op een staecke gestelt, sullen worden, verclarende alle syne goeden geconfisqueert ten proffijte van den Heer."

bron wiki Balthasar Gerard
<a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Balthasar_Gerards"; rel="nofollow">nl.wikipedia.org/wiki/Balthasar_Gerards</a>


==========
Voor mijn analyse van de moord op Pim Fortuyn gepubliceerd in mei 2002 zie:
"2002/05 The sorrow of the Netherlands: the murder of Pim Fortuyn"
<a href="http://limpingmessenger.wordpress.com/200205-the-sorrow-of-the-netherlands-the-murder-of-pim-fortuyn/"; rel="nofollow">limpingmessenger.wordpress.com/200205-the-sorrow-of-the-n...</a>

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).