www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] call for papers: windows
Evelyn Austin on Tue, 8 Oct 2013 15:24:06 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] call for papers: windows


Hallo, 
Graag zou ik jullie aandacht vragen voor onderstaande call for papers. 
Hartelijke groet,ook namens de redactie,
Evelyn Austin


Call for Papers Kunstlicht, jrg. 35 (2014), nr. 1 Deadline voorstellen: 10 november 2013 Te verschijnen: voorjaar 2014 
www.tijdschriftkunstlicht.nl (engelse tekst: http://www.tijdschriftkunstlicht.nl/cfp/windows-deadline-011113/)


“So this is the world, we say, // looking out.” Een verraderlijk simpele observatie van de dichter Wayne Dodd was voor Kunstlicht aanleiding om het venster vanuit een eenentwintigste-eeuws oogpunt te beschouwen. De voorjaarspublicatie van 2014 staat in het teken van de complexe relatie tussen kijker, raam en uitzicht. In de renaissance oefende het lineaire perspectief controle uit op de gerepresenteerde wereld. Een denkbeeldig raam omlijstte een voorstelling en verbond de afgebeelde wereld met de wereld van de kijker, aldus Leone Battista Alberti in 1435. Van die kijker werd verwacht dat hij het auctoriale gezichtspunt van de schilder aannam en daarmee zou zien wat de schilder zag. In Gustave Caillebotte's Jeune homme à la fenêtre (1875) wordt de kijker eveneens onderdeel gemaakt van de voorstelling, maar bevraagt de aanwezigheid van een gerepresenteerde toeschouwer binnen het schilderij de vanzelfsprekendheid van de positie van schilder en toeschouwer. Een jongeman op de rug beschouwd staat voor een groot raam met openslaande ramen en balustrade en kijkt uit over Parijs. Zijn blik loopt parallel aan een lijnrechte straat waarlangs strenge gebouwen strak oprijzen. Door het gekozen perspectief is het voor de kijker echter onmogelijk om met de man mee te kijken en om op dezelfde manier te zien wat hij ziet: Baron Haussmanns overrompelend moderne, nieuwe Parijs. Onze blik, die er niet in slaagt hetzelfde uitzicht waar te nemen, keert teleurgesteld terug naar de voorgrond en komt op de donkere rug van de eenling tot rust. Deze ontroert plotseling in zijn breekbaarheid, en te midden van deze gefrustreerde kijkoefening ontstaat een gevoel van onthechting; de ogenschijnlijk statige man transformeert in een buitenstaander, net als de kijker vervreemd van de wereld buiten. In de vroege twintigste eeuw maakte de notie van het raam als lens plaats voor de notie van het raam als caleidoscoop (Robert Delaunay; Henri Matisse) en kreeg het een sculpturale vorm (Marcel Duchamp; Joseph Cornell). James Turrells 'skyspaces' deconstrueren de drie-eenheid van kijker, raam en uitzicht: een ruitloze opening in een plafond die niet alleen uitzicht op de lucht biedt, maar dit beeld van het ledige bovendien lijkt te verplaatsen naar het denkbeeldige oppervlak van het afwezige glas. Het venster krijgt hier een performatieve functie. Nieuwe technologieën verlenen het raam een digitale evenknie en waar tot in het begin van de twintigste eeuw een enkel kader een enkel beeld tentoonstelde, kunnen we vaststellen dat het huidige tijdperk in het teken staat van een veelvoud aan gelijktijdig opererende vensters. Onze leefomgeving wordt steeds meer een hyperscape, maar betekent dat ook het einde van perspectief?Ongeacht zijn vorm blijft het raam ideologieën inkaderen en blikken sturen. De redactie van Kunstlicht begroet voorstellen voor artikelen die de relatie tussen kijker, uitzicht en raam (hetzij metaforisch, fysiek, of digitaal) onderzoekt. Zowel theoretische uiteenzettingen als case studies – op het gebied van beeldende kunst en architectuur, maar ook film, nieuwe media en literatuur – worden verwelkomd. Kunstlicht nodigt onderzoekers uit om uiterlijk 10 november 2013 een voorstel voor een artikel (200-300 woorden) in te dienen (redactie {AT} tijdschriftkunstlicht.nl), met bijgesloten cv. Op basis van de voorstellen zullen enkele auteurs gevraagd worden een artikel te schrijven van 2.000-3.000 woorden (exclusief noten). Er kan zowel in het Nederlands als in het Engels worden ingediend, maar Nederlandstaligen verzoeken we in hun moedertaal schrijven. Auteurs ontvangen drie presentexemplaren. Kunstlicht verstrekt geen auteurshonorarium. Artikelen gepubliceerd in Kunstlicht verschijnen na drie jaar in het vrij toegankelijke online archief. 		 	   		  
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).