www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Erasmusfestival Brabant presenteert: De Week van de Democra
Geert Lovink on Tue, 15 Oct 2013 11:59:53 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Erasmusfestival Brabant presenteert: De Week van de Democratie


Erasmusfestival Brabant presenteert: De Week van de Democratie

Van 4 tot en met 10 november vindt Erasmusfestival Brabant 2013 plaats. Het festival is het resultaat van de liefde van Erasmus voor Brabant en staat voor de 7e maal in het teken van de winnaar van de Erasmusprijs. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling die een buitengewone bijdrage heeft geleverd op cultureel, sociaal of sociaalwetenschappelijk gebied, in Europa en daarbuiten.
 
De stichting Praemium Erasmianum heeft de Erasmusprijs 2013 toegekend aan Jürgen Habermas (1927), een vooraanstaand Duits filosoof en socioloog. Zijne Majesteit de Koning, Regent van de stichting, zal de Erasmusprijs uitreiken op 6 november in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. In het denken van Habermas staat de democratie en de betrokkenheid van burgers centraal. De thematiek van het festival luidt dan ook: ‘De Toekomst van de Democratie’ en dat vertaalt zich in een gevarieerd meerdaags programma met de naam: ‘De Week van de Democratie’. Het festival heeft in samenwerking met onderwijsinstellingen, culturele organisaties, het bedrijfsleven en de media in de vijf Brabantsteden - ’s-Hertogenbosch, Breda, Eindhoven, Helmond en Tilburg -, een cultureel en educatief programma samengesteld.
 
Debattenreeks: Hoe veranderen social media ons?
Het machtsvrije debat is een belangrijk element in het denken van Habermas. In de eerste helft van november vinden op verschillende plaatsen in Brabant een zevental debatten plaats over de invloed van de social media op onze maatschappij én op ons gedrag. Het Brabants Dagblad zal hier inhoudelijk aandacht aan besteden. De kernvraag: ‘Hoe veranderen social media ons? Hoe beïnvloeden social media onze democratie, de wijze waarop we discussiëren, besluiten voorbereiden, besluiten nemen, gemeenschappen/communities vormen, onze waarden vormgeven?’
 
Invitatie voor debat: Bepaalt de massa het beeld? Social media in de kunst   
In onze door een stortvloed van beelden overspoelde samenleving ontkom je niet aan de vraag welke rol beeldvorming en beeldcultuur spelen in het maatschappelijk leven en met name in en door de sociale media. Welke invloed hebben kunstenaars/beeldmakers? Zijn zij een instrument of zelfs een speelbal van invloed zoekende partijen? Of hebben zij ook een autonome kracht, invloed, macht? Beeldcultuur is een wisselwerking van interpretatie en beeldvorming. Zijn beelden doorslaggevend in belangrijke kwesties? Kunnen ze politieke besluitvorming echt beïnvloeden? Krijgt een politicus zonder zorgvuldig opgebouwd imago nog wel stemmen? En hoe werkt dat? Op welke manier wordt de publieke opinie door beelden beïnvloed? Werkt beeld zonder tekst? Op het moment van dit debat zal in het MOTI ook de tentoonstelling Hotel MOTI te zien zijn verzorgd door de Designpolitie. In dit artistieke hotel is iedereen tegelijkertijd beeldmaker en curator. Het beeld werkt dusdoende niet alleen in op de democratie, maar ook omgekeerd: de democratie beïnvloedt de canon van de beeldcultuur. Passeert hiermee de democratie zelfs de traditionele rol van musea als poortwachters van de cultuur?
 
Datum: donderdag 14 november, van 10.00 – 12.00 uur
Sprekers: Paul Frissen en Henri Beunders
Partner: MOTI
Locatie: MOTI, Boschstraat 22, 4811 GH Breda
 
Prof. dr. Paul Frissen houdt zich bezig met analyses van de moderne staat versus de postmoderne netwerksamenleving en de plaats daarin van de moderne informatietechnologie, met name internet. Hij neemt afscheid van de verouderde beschouwing van de staat als centraal sturend orgaan. Hij uit zich sceptisch over de resultaten van overheidsbemoeienis vooral die tot achter de voordeur. Recent publiceerde hij het boek 'De Fatale Staat' over de politiek noodzakelijke verzoening met tragiek. Prof. dr. Henri Beunders is in de Faculteit Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmusuniversiteit Rotterdam hoofdverantwoordelijke voor de uitbouw van de sectie Media & Cultuur binnen de FHKW, en mede initiator en oprichter van de Master Media & Journalistiek. Behalve boeken en essays op het brede gebied van media en maatschappij, publiceert hij regelmatig in kranten en tijdschriften. Hij publiceerde o.a. 'De verbeelding van de wereld. De wereld van de verbeelding' en 'Publieke tranen. De drijfveren van de emotiecultuur'. 

Aanmelden vóór woensdag 23 oktober via info {AT} erasmusfestival.nl
Wilt u zo vriendelijk zijn vóór woensdag 25 oktober te laten weten of u wel of niet van deze invitatie gebruik maakt? Mocht u op de invitatie ingaan dan vernemen wij graag via info {AT} erasmusfestival.nl of onderstaand telefoonnummer uw naam, adres en telefoonnummer. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Lieke van Houtum via 073 614 94 76.
 
Overig programma
www.erasmusfestival.nl geeft inzicht in de gehele programmering van ‘De Week van de Democratie’. Voor verschillende onderdelen zijn nog kaarten beschikbaar.
 

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).