www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Debat in MOTI: Paul Frissen en Henri Beunders
Mieke Gerritzen on Mon, 4 Nov 2013 12:24:34 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Debat in MOTI: Paul Frissen en Henri Beunders


UITNODIGING in het kader van de Week van de Democratie

Donderdag 14 november is er van 10.00 tot 12.00 uur een uniek gratis toegankelijk debat in MOTI over ‘Beeld en publieke opinie’. 
Aanmelden via info {AT} erasmusfestival.nl 
 
Bepaalt de massa het beeld?
In onze door een stortvloed van beelden overspoelde samenleving ontkom je niet aan de vraag welke rol beeldvorming en beeldcultuur spelen in het maatschappelijk leven en met name in en door de sociale media.

Stuurt het beeld de massa?
In onze door een stortvloed van beelden overspoelde samenleving ontkom je niet aan de vraag welke rol beeldvorming en beeldcultuur spelen in het maatschappelijk leven en met name in en door de sociale media. Welke invloed hebben kunstenaars/beeldmakers? Zijn zij een instrument of zelfs een speelbal van invloed zoekende partijen? Of hebben zij ook een autonome kracht, invloed, macht? Beeldcultuur is een wisselwerking van interpretatie en beeldvorming. Zijn beelden doorslaggevend in belangrijke kwesties? Kunnen ze politieke besluitvorming echt beïnvloeden? Krijgt een politicus zonder zorgvuldig opgebouwd imago nog wel stemmen? En hoe werkt dat? Op welke manier wordt de publieke opinie door beelden beïnvloed? Werkt beeld zonder tekst? Op het moment van dit debat zal in het MOTI ook de tentoonstelling Hotel MOTI te zien zijn verzorgd door de Designpolitie. In dit artistieke hotel is iedereen tegelijkertijd beeldmaker en curator. Het beeld werkt dusdoende niet alleen in op de democratie, maar ook omgekeerd: de democratie beïnvloedt de canon van de beeldcultuur. Passeert hiermee de democratie zelfs de traditionele rol van musea als poortwachters van de cultuur?

Datum: donderdag 14 november, van 10.00 – 12.00 uur 
Sprekers: Paul Frissen en Henri Beunders
Locatie: MOTI, Boschstraat 22, 4811 GH Breda
Prof. dr. Paul Frissen houdt zich bezig met analyses van de moderne staat versus de postmoderne netwerksamenleving en de plaats daarin van de moderne informatietechnologie, met name internet. Hij neemt afscheid van de verouderde beschouwing van de staat als centraal sturend orgaan. Hij uit zich sceptisch over de resultaten van overheidsbemoeienis vooral die tot achter de voordeur. Recent publiceerde hij het boek 'De Fatale Staat' over de politiek noodzakelijke verzoening met tragiek.

Prof. dr. Henri Beunders is in de Faculteit Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmusuniversiteit Rotterdam hoofdverantwoordelijke voor de uitbouw van de sectie Media & Cultuur binnen de FHKW, en mede initiator en oprichter van de Master Media & Journalistiek. Behalve boeken en essays op het brede gebied van media en maatschappij, publiceert hij regelmatig in kranten en tijdschriften. Hij publiceerde o.a. 'De verbeelding van de wereld. De wereld van de verbeelding' en 'Publieke tranen. De drijfveren van de emotiecultuur'.

Aanmelden via info {AT} erasmusfestival.nl of via 073 - 614 94 76. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres en telefoonnummer. Voor eventuele vragen kunt u bellen met Lieke van Houtum op 073 - 614 94 76.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).