www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] FWD: Persbericht FREE?! - A One Day Journey into the Cultur
Eric Kluitenberg on Tue, 26 Nov 2013 18:16:41 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] FWD: Persbericht FREE?! - A One Day Journey into the Cultures of Sharing, Vrijdag 29 November, Het Nieuwe Instituut, Rotterdam


Persbericht

FREE?! | A One-day Journey into the Cultures of Sharing
http://freeculture.info

Het Nieuwe Instituut, Rotterdam, vrijdag 29 november vanaf 13.00 uur

FREE?! onderzoekt één van de grote paradoxen van onze tijd: Terwijl de razendsnelle ontwikkeling van digitale media en het internet het delen en hergebruiken van cultuuruitingen zoals films, muziek en boeken enorm hebben versimpeld, wordt met behulp van diezelfde technologie de cultuur meer en meer achter de muren van het intellectueel eigendomsrecht opgesloten en toegang strikt gecontroleerd. Het debat dat de auteursrechten tegenover ‘file sharing’ plaatst, is intussen vastgelopen in een virtuele loopgravenoorlog. 

Is er een uitweg? FREE?! tracht deze vraag te beantwoorden door het alternatief te onderzoeken dat door de Free Culture beweging wordt geboden en de obstakels waarop zij daarbij stuit.

Het begrip ‘Free Culture’ verwijst naar alle vormen van culturele en kunstproductie die door hun legitieme makers bewust zijn ‘bevrijd’ van de beperkingen die de huidige wetgeving rond intellectueel eigendom, zoals het auteursrecht, opwerpt. Free Culture propageert de vrije verspreiding van die werken om een zo laagdrempelig mogelijke toegang tot cultuur en kennis te creëren, voor een zo breed mogelijk publiek. Om dit te bereiken wil de Free Culture beweging een creatieve omgeving realiseren waarin nieuwe vormen van samenwerking en nieuwe benaderingen van cultuurproductie ontstaan die zijn gebaseerd op het delen en uitwisselen van kennis. Dit vergt echter een nieuwe benadering van de productie, financiering, distributie en waardering van cultuurproducten.

Het programma bestaat uit drie delen:

13.00 uur | De Free Culture Brunch Club: een serie rondetafelgesprekken rond kernthema’s van Free Culture als free culture entrepreneurs, hervorming van de auteursrechten, open en anti-publishing, open archieven, (verborgen) transactiesystemen van free culture en vrije software voor de creatieve industrie.
16.00 uur | Een publiek debat over de positie van creatieve producenten in de context van Free Culture en de razendsnelle ontwikkeling van de digitale media. Met Bruno Felix (Submarine), Ton Roosendaal (Blender) en Jamie King (VODO), onder leiding van Felix Stalder (World Information Institute, Wenen). 
19.30 uur | Een veelzijdig avondprogramma waarin aan de hand van een ‘Winternachtelijk Auteursrechtensprookje’ het domein van de Free Culture wordt verkend en tevens diverse projecten het publiek actief betrekken bij de co-creatie van ‘vrije cultuur’.

FREE?! wordt georganiseerd door Kennisland in samenwerking met de Willem de Kooning Academie, het Piet Zwart Instituut, WORM, Creating 010 en Het Nieuwe Instituut. FREE?! wordt ondersteund door het Cultuurprogramma van de Europese Unie en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Meer informatie
website: http://freeculture.info
Twitter: #freeculture 
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).