www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Tjebbe van Tijen: Landing te SCHEVENINGEN 30/11/2013 = Noor
Geert Lovink on Sat, 30 Nov 2013 15:32:14 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Tjebbe van Tijen: Landing te SCHEVENINGEN 30/11/2013 = NoordKoreaanse stijl NOStaatsTV productie


From: Tjebbe van Tijen via Chello <t.tijen {AT} chello.nl>
Date: 30 November 2013 13:40:57 CET
To: Nettime-nl {AT} nettime.org
Subject: Landing te SCHEVENINGEN 30/11/2013 = NoordKoreaanse stijl NOStaatsTV productie

Een plaat gemaakt uit woede over de Mediocritie der Nederlanden en het staats-tableau-vivant dat op 30 november 2011 opgevoerd wordt als aanfluiting van al wat ons historisch inzicht zou kunnen brengen. Potsierlijke Oranjedweperij ter ere van onze Kim Willem Alexander. 

zie deze link voor de (school)plaat:

http://flic.kr/p/hX5S6t

DE AANKOMST VAN WILLEM ALEXANDER TE SCHEVENINGEN OP 30 NOVEMBER 2013 - EEN NOS & Noord-Koreaanse A-Historische DRAMATISERING

Al dagenlang wordt er op het Scheveningse strand geoefend voor de opvoering van een sprookjesachtige verhaal uit de duim van oranjeverhaaltjesvertellers, over de zoon van de in 1795 gevluchte Stadhouder van de Republiek der Verenigde Nederlanden, Willem de V, die zich de titel van Prins van Oranje had aangemeten - genoemd naar een rotsstadje in Frankrijk dat in ver vervlogen tijden ooit het predikaat Prinsdom gekregen en verloren had - een Pruisische zoon (Willem Frederik van Nassau) die zich als bevrijder in Holland liet inhalen, nadat hij eerst landverraad gepleegd had, door met de baas van het nieuwe Franse Keizerrijk Napoleon, het op een akkoordje te gooien. Nadat hij eerst probeerde tot 'consul van de Nederlanden benoemd te worden (een soort Rijkscommissaris), besloot hij nadat dit mislukte, de troostprijs te aanvaarden van Vazallen-vorst, van een eveneens door de Fransen bezet Duits mini-staatje Fulda. (1)

Deze ex-collaborateur met Napoleon, werd - pas na de laatste val van Napoleon in 1815 - definitief door dat wat we  de voorloper van de Eurpose Unie zouden kunnen noemen, de nieuwe grootmachten Engeland, Oostenrijk, Rusland en Pruisen verenigd in het Het Weense Congres, uitverkoren om over een voortzetting van het in al 1806 door de Fransen gesticht Koninkrijk der Nederlanden, te gaan regeren. Dit niet als een volkse vorst met democratische verplichtingen, maar als absoluut vorst, die het beleid van de grote mogendheden van die tijd, deinde uit te voeren. De Engelsen hadden wat betreft de vorming van het nieuwe koninkrijk Nederland de dikste vinger inde pap. 

Een koningsbaantje in dienst van de reactie op de Franse Revolutie en het vervolg daarop, die de resten van de anti-monarchale federale Republiek der Nederlanden mocht gaan opruimen, om het om te vormen tot een neo-monarchistsiche bufferstaat tegen het zozeer gevreesde expansieve Frankrijk waar de idee van 'vrijheid, gelijkheid en broederschap' nog voortleefde. 

Deze man nu, werktuig van de contra-revolutie, die ten onrechte de familienaam Oranje voerde (aangezien die familie al in 1702 uitgestorven was) een telg van het geslacht Nassau, wordt nu aan ons opgevoerd als 'bevrijder' van het 'bezette Nederland'. Hij wordt binnengehaald dor een driemanschap bestaande uit voormalige collaborateurs met de Franse bezetting (zeg eens een soort Nederlandse Unie klanten uit WWII), als hij door de Engelse vloot op 30 november 1813 aan wal gezet wordt in Scheveningen. Niks geen volksopstand, gewoon kroontjeverwisselen, waarbij de toevoeging van de Zuidelijke Nederlanden strategisch landjepik was om de recente uitbreidingen van Frankrijk weer terug te dringen. 

Het mag niet verwonderen, dat om zoiets als historisch schouwspel op te durven voeren, de NOS een beroep heeft moeten doen op de  historische creativiteit en het dramatisch meesterschap van de Noord-Koreanen. 

We zien hier een generale repetitie, waarbij Kim Jong Un, samen met zijn theatercompagnie, door de NOS op staatskosten ingevlogen, oefent op het Scheveningse strand, om al die harkerige Hollanders goed te laten zien, hoe je de geschiedenis naar je hand kunt zetten en enthousiasme voor De Grote Leider (ongeacht zijn maat) kunt dramatiseren.

Bij dit alles valt ook op dat de zichzelf als 'koning' alsmede als 'marineman' beschouwende Willem Alexander (hij hijst zichzelf regelmatig in een wit marine uniform met veel gouden strepen en een grote pet), anders dan zijn leermeester Kim Jong Un, te beroerd is om zelf in deze strandpoppenkast op te treden en daarvoor een namaakkoning laat aanrukken. Heeft hij soms koudwatervrees? Of is het zo dat niet de echte Kim Jong Un, maar zijn dubbelganger in staatsdienst hier op deze generale repetitieprent te zien is? Verdient Willem Alexander dan niet genoeg om zich ook zo'n dubbelganger te kunnen veroorloven?

===
(1) Het is goed om in het licht van de Orangistische propaganda waaraan wij ieder dag via de staatstelevisie van de NOS blootgesteld worden, hier te memoreren wie nu die Willem I eigenlijk was. Ik citeer dan in extenso een redelijk neutrale bron de Nederlandse Wiki over de pre 1813 Willem, die eigenlijk Willem Frederik van Nassau heet:

"In 1801 probeerde erfprins Willem Frederik (de latere koning Willem I) via zijn afgezant Maximiliaan d'Hangest Eerste Consul van de Nederlandse Republiek te worden in dienst van Napoleon. Omdat de tegemoetkoming op prijs werd gesteld, werd Willem uitgenodigd naar Parijs te komen, waar hij op 25 februari 1802 een bezoek bracht aan Napoleon. Voor de functie van Eerste Consul werd hij afgewezen. Daarnaast vroeg en kreeg hij Duits gebied ter compensatie van de verloren Nederlandse ambten en domeinen. Op 23 mei 1802 sloten Frankrijk en Pruisen een verdrag waarbij Fulda en een aantal andere gebieden (Corvey, Weingarten en Dortmund) aan de erfprins van Oranje werden toegezegd. Op 22 oktober bezetten Pruisische troepen het prins-bisdom om de belangen van Oranje veilig te stellen en op 6 december hield Willem Frederik zijn intocht in Fulda. De Reichsdeputationshauptschluss van 25 februari 1803 legaliseerde de overname van de gebieden. Volgens paragraaf 12 kreeg de vorst van Nassau-Dillenburg als schadeloosstelling voor het verlies van het stadhouderschap en zijn domeinen in de Nederlanden een aantal gebieden, waaronder het bisdom Fulda. Fulda en de andere gebieden vormden samen het dynastieke vorstendom Nassau-Oranje-Fulda. Fulda had ongeveer 90.000 inwoners en de andere gebieden samen ruim 20.000 inwoners.

Eigenlijk vielen deze gebieden toe aan Willem V, maar deze weigerde de gunst na een lange periode van overweging. Hij legde zich neer bij de aanvaarding ervan door zijn zoon Willem Frederik. Willem Frederik liet zijn vader schriftelijk weten dat hij zich ontheven voelde van zijn Nederlandse verplichtingen.

Het gebied werd nog uitgebreid met het voormalige Keur-Keulse Volkmarsen, dat afgestaan werd door Hessen-Darmstadt. Willem Frederik toonde zich geen trouw aanhanger van Napoleon. In 1804 verscheen hij niet op de uitnodiging van Napoleon voor alle Duitse vorsten voor de vorming van de Rijnbond. Deze werd op 12 juli 1806 gevormd. In augustus 1806 verklaarde het tot dan toe neutraal gebleven Pruisen de oorlog aan Frankrijk. Dit werd de Vierde Coalitieoorlog. Willem Frederik koos partij voor zijn familie in Pruisen en liep over. 

Op 27 oktober 1806 werd het gebied door Franse troepen bezet, waardoor Willem Frederik zijn vorstendom vanwege de collaboratie met Pruisen verloor. Ter compensatie van dit verlies kreeg de erfprins een jaarlijkse som van 60.000 gulden uitgekeerd. De door de prins opgezette bestuurlijke organisatie werd voorlopig gehandhaafd en Fulda werd een zogenaamde gereserveerde provincie: een gebied dat door Frankrijk werd bestuurd zonder deel uit te maken van het Franse keizerrijk. De erfprins zelf was op 14 oktober 1806 krijgsgevangene geworden na de verloren Slag bij Auerstedt maar werd op zijn erewoord vrijgelaten. 

Na de verovering van Berlijn op 27 oktober 1806 keerde Willem Frederik terug naar Napoleon met een smeekbrief om de onteigening van het vorstendom terug te draaien. Deze werd op 7 november 1806 resoluut afgewezen. De erfprins schreef tot drie keer een smeekbrief, maar alle werden afgewezen. Op 4 augustus 1807 werden de domeinen (onder andere Johannisberg) aan keizer Napoleon overgedragen."
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vorstendom_Fulda
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).