www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Persbericht: Het Tribunaal klaagt aan: Apple
Nicole Vink on Mon, 20 Jan 2014 18:43:17 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Persbericht: Het Tribunaal klaagt aan: Apple


Bekendmaking Het Tribunaal 20 januari 2013

Het Tribunaal (Hof Rotterdam) roept ter verantwoording:

Steve Jobs (†) en Apple Inc.

Vanwege privacy schendingen, censuur, machtsmisbruik, uitbuiting en belastingontwijking.

Aangezien het reguliere recht (zowel privaat-, bestuurs- en strafrecht) zodanig is geformuleerd dat de praktijken van Apple strikt genomen binnen de bestaande - lokale - juridische wetten vallen, heeft Het Tribunaal, vanwege haar generieke rechtsopvatting, gemeend eenieder die verbonden is aan het elektronicaconcern aan te moeten klagen voor 'deelname aan een criminele organisatie'.

Het gaat hierbij niet alleen om de grondlegger en de medewerkers van Apple Inc, maar ook Apple-gebruikers, Apple-aanbidders, Apple-tijdschriften, Apple-verkopers en Steve Jobs-adepten. Zij allen verheerlijken de facto een onoirbare bedrijfsvoering en dragen actief bij aan neoliberaal sektarisme met desastreuze maatschappelijke gevolgen.

De feiten:
Apple censureert de software die het toelaat op haar apparatuur en verandert eigenhandig en eenzijdig de gebruiksvoorwaarden.
Apple dwingt haar gebruikers om op onveilige manier met de eigen data om te gaan (via de iCloud).
Apple ontwerpt haar producten zo dat het zichzelf toegang verschaft tot grote hoeveelheden persoonlijke data (zoals locatie, stem en vingerafdrukken).
Apple produceert haar producten (deels) onder zeer erbarmelijke arbeidsomstandigheden.
Apple ontwijkt op grote schaal belastingen, onder andere door gebruik te maken van constructies die Nederland biedt.

Strafeis
De speciale aanklager is tot de volgende eis gekomen:
Nationalisatie van die onderdelen van Apple, welke administratief of feitelijk in Nederland gevestigd zijn (zoals Apple Benelux BV, Apple Retail Nederland BV).

Het Tribunaal
Door het Tribunaal wordt recht gesproken over misstanden en wangedragingen die om politieke en sociaal-maatschappelijke redenen niet de reguliere juridische rechtspraak bereiken. Door middel van juryrechtspraak wordt een oordeel geveld over het lelijke, het disfunctionele, het goedaardig-domme en het kwaadaardig-domme. De rechtsmacht van het Tribunaal is overigens onbegrensd.

Zittingen
Het Tribunaal houdt zitting op 13 februari 2014 om 20:00 uur in WORM,
Boomgaardsstraat 71 te Rotterdam.
Het Tribunaal roept getuigen (à charge en à décharge) op om zich te melden om de aanklacht te onderbouwen dan wel te weerleggen. Getuigen worden tijdens de zitting gehoord. Voor klokkenluiders is een speciale regeling.

De jury zal direct uitspraak doen.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Einde persbericht:

Voor meer informatie over Het Tribunaal en de aanklacht kunt u zich wenden tot de
Griffie (Nicole Vink), 06- 18 11 93 10, griffiehettribunaal {AT} gmail.com.
Als u zich van een plek op de publieke tribune wilt verzekeren is het mogelijk een
plaatsbewijs te reserveren via de website van WORM tegen een geldende leges van €4,-

-- 
Met vriendelijke groeten,

Nicole Vink
Public Relations 
MA t/m VRWORM
Instituut voor Avantgardistische Recreatie
Boomgaardsstraat 71 
3012 XA, Rotterdam 
010 4767832

WORM aandelen & jaarkaarten!
http://www.worm.org/sheets/view/9247

www.WORM.org
www.twitter.com/WORM_Rotterdam
www.facebook.com/WORM.Rotterdam______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).