www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Vooraankondiging Hackathon BZK 12/13 april 2014
Geert Lovink on Sat, 1 Mar 2014 14:25:31 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Vooraankondiging Hackathon BZK 12/13 april 2014


From: "A.E. Henderson" <aeh {AT} xs4all.nl>

Beste creatieve kenniswerker, interactie ontwerper, software & design developer en social engineer,

Na een succesvolle hackathon voor het ministerie van Buitenlandse Zaken afgelopen zomer, hebben we nu ook de opdracht gekregen om voor BZK een hackathon te organiseren.

Vooraankondiging Hackathon BZK 12/13 april 2014

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties roept creatieve mensen op om te bouwen aan de aanpak van fraude bestrijding op het gebied van toeslagen voor wonen, zorg en kinderen.

Daarom organiseren we een hackathon in het weekend van 12 en 13 april in Den Haag. Het doel is om bonafide aanvragers van toeslagen optimaal van dienst te zijn en drempels op te werpen voor potentiële fraudeurs.

Om een idee te krijgen van de materie hierbij een aantal links:

Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/12/20/rijksbrede-aanpak-fraude.html
Kamerbrief aanpak fraude
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/12/21/rijksbrede-aanpak-van-fraude.html
Aanpak Belastingdienst en fraude bestrijding
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan-2014/aanpak-fraude
Overige relevante(kamer)stukken
http://e-overheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/stelsel-van-basisregistraties/basisregistraties
Bestaande initiatieven Rijksoverheid
http://www.voorkomgedoe.nl/

De hackathon is een competitie, waarin teams het tegen elkaar opnemen met ontwikkelde app's en IT-tools. Aan het einde van het weekend velt een zorgvuldig geselecteerde jury haar oordeel en de beste oplossingen zullen financieel worden beloond.

Zet je creatieve talenten in om hiervoor apps en IT tools te ontwikkelen. Wij zorgen voor testsets van officiële overheidsdatabronnen. Wij streven naar een aantal van 12 tot 15 teams van minimaal 3 en maximaal 5 personen. Aan de hand van jullie motivatie en eerste concept zullen wij mogelijk een
selectie maken.

Maak via een reply op deze mail je interesse alsjeblieft kenbaar.

Hartelijke groeten,

Annemarie Henderson
M: + 31652 63 76 77
&
Marc Minnee
M: +31624 11 19 28


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).