www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Doe mee aan de PRIJSVRAAG en wordt H.NU-laureaat 2014!
Werff T (van de) (PHILOSOPHY) on Wed, 19 Mar 2014 14:35:27 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Doe mee aan de PRIJSVRAAG en wordt H.NU-laureaat 2014!


Doe mee aan de PRIJSVRAAG en wordt H.NU-laureaat 2014!

WIE IS HET LANGST IN TIJDELIJKE DIENST VAN EEN NEDERLANDSE UNIVERSITEIT?

Prijs: vervoer per auto met eigen chauffeur naar een door H.NU georganiseerde feestelijke academische gelegenheid in september.

De succesvolle kandidaat scoort excellent op de volgende kwaliteitscriteria:

*       'flexibiliteit' - in staat om zich voortdurend aan te passen aan de steeds veranderende inhoudelijke eisen die de talloze tijdelijke contracten stellen;

*       'mobiliteit' - gewend om voortdurend dwars door Nederland te reizen om in de behoeften van de arbeidsmarkt te voorzien;

*       'passie' - voor de wetenschap, steeds bereid om zich te voegen naar de grillige wensen van universiteits- en faculteitsbesturen.

De keuze voor de gelukkige winnaar is het resultaat van een objectief controleerbare procedure: de som van het aantal maanden van alle tijdelijke contracten (incl. student-assistentschappen, AIO, OIO enz.) die een tijdelijke medewerker aan een Nederlandse universiteit heeft gehad. Indien twee kandidaten gelijk scoren, wint degene met de meeste juridisch dubieuze contracten (bijv. onderhands toegezegde vervolgcontracten onder gelijktijdige aanvraag van wachtgeld enz.).

Deelname via een email naar prijsvraag {AT} platform-hnu.nl<mailto:prijsvraag {AT} platform-hnu.nl>. De inzendingstermijn sluit op 15.08.2014.

Geef aan: (1) het totaal aantal maanden in tijdelijke dienst; (2) aan welke universiteiten. De tussenstanden worden bijgehouden op de website van H.NU. Geef daarom ook aan (3) of u alleen met uw initialen of met uw volledige naam vermeld wilt worden.

Over Platform H.NU
Platform H.NU staat voor een op de toekomst gerichte hervorming van de Nederlandse universiteiten. Voor meer informatie zie www.platform-hnu.nl<http://www.platform-hnu.nl>

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).