www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Ravage verliest proces over politie-inval 1996
ravage on Tue, 24 Jun 2014 17:03:08 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Ravage verliest proces over politie-inval 1996


OPMERKELIJKE UITSPRAAK EHRM: 'GEEN BRONBESCHERMING VOOR AANSLAGPLEGER?

De doorzoeking van de redactieruimte van Ravage naar aanleiding van een bomaanslag in 1996 was terecht. Een aanslagleger heeft geen recht op bronbescherming, zo oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Volgens Ravage en professor Ties Prakken gaat het Hof er ten onrechte aan voorbij dat bronbescherming dient om journalisten te beschermen hun werk te kunnen doen.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) stelt dat een aanslagpleger die zijn daad opeist via de media geen persoon is waarop journalistieke bronbescherming van toepassing is. Bij de doorzoeking van de redactieruimte van het voormalige links-activistische tijdschrift Ravage in de jaren '90, waarbij redactiespullen in beslag werden genomen, was weliswaar sprake van inperking van de vrijheid van meningsuiting, maar de politieactie was gerechtvaardigd gelet op het belang van misdaadpreventie.

Volgens Ties Prakken, een van de advocaten van Ravage, ziet het Hof bronbescherming - ten onrechte ? als een recht voor de bron in plaats van een een recht voor de journalist. Deze uitspraak is volgens haar niet alleen teleurstellend voor Ravage, maar vormt ook een ongerechtvaardigde beperking van het recht op bronbescherming van journalisten.

?Door de focus van het Hof op de positie van de bron wordt de weg vrijgemaakt voor discussies over het morele gehalte en de politieke motieven van bronnen, terwijl de kern van de zaak hoort te zijn of de journalist die iets wenst te publiceren dat naar eigen verantwoordelijk inzicht kan doen, ongehinderd door de vrees daardoor bronnen af te schrikken?, aldus Prakken

Aanleiding voor de doorzoeking van de redactieruimte in de Amsterdamse Van Ostadestraat op 3 mei 1996, vormde een claimbrief van de radicale milieugroepering Earth Liberation Front waarin de aanslag op het kantoor van BASF in Arnhem werd opgeëist. Door een explosief werd half april 1996 schade aangericht aan de voorgevel en de entree van BASF. Ravage maakte de inhoud van de claimbrief op 2 mei 1996 wereldkundig, waarna deze werd vernietigd.

Bij de doorzoeking door een rechercheteam van regiopolitie Midden-Gelderland op 3 mei 1996 werden computers en documenten in beslag genomen voor nader onderzoek, terwijl de politie vooraf had aangekondigd enkel geïnteresseerd te zijn in de originele claimbrief. Ravage noemt de doorzoeking in strijd met de vrijheid van meningsuiting en journalistieke bronbescherming en maakte de zaak - na een jarenlange gang door het Nederlandse juridische systeem - eind 2006 aanhangig bij het EHRM.

De bescherming die de pleger van de aanslag zocht was om de eigen criminele activiteit te verhullen, aldus de rechters. Daar is wetgeving voor bronbescherming en meningsuiting niet op van toepassing, oordeelt het Hof. 'De doorzoeking vond plaats in het kader van onderzoek naar een ernstig misdrijf, en om toekomstige aanslagen te voorkomen. Dat was niet in strijd met artikel 10 EVRM dat voorziet in inbreuken op de journalistieke vrijheid, onder meer ter voorkoming van criminaliteit', aldus het EHRM.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).