www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] herstart discussie ThisIsASocialCapitalisticCoup
Nictoglobe on Thu, 14 Jan 2016 01:04:23 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] herstart discussie ThisIsASocialCapitalisticCoup


Hi Ron et al

Ron bedankt voor je antwoord

Echter ik zet toch veel vraagtekens bij je opmerking

 "Het wonderlijke van het kapitalisme is namelijk dat niemand – en dan bedoel echt niemand – begrijpt hoe het precies werkt. Maar... het werkt!"

Mijns inziens is het mechanisme wat er aan ten grondslag ligt toch vrij eenvoudig, nl. het vergroten van kapitaal door een kleine, elitaire en door de gangbare politiek ondersteunde groep door middel van het op grootschalige wijze expoiteren van de arbeid van de rest en het schandalig misbruiken van natuurlijke grondstoffen

Dit komt natuurlijk over als steil marxisme , maar gezien de steeds maar weer toenemende invloed van dit elitair genootschap op meerdere lagen van het brosse sociale weefsel dat onze maatschappij nu eenmaal is, zijn de resultaten van de invloed steeds ingrijpender en dringen onderhand in in onze meest intieme bestaanswijzen.

De toename van verregaande deprivatisering van ons priveleven enerzijds en de eveneens verregaande privatisering van onze publieke aanwezigheid, scholing , huisvesting, vervoer en gezondheidszorg zijn slechts een paar voorbeelden van het falen van dit zogenaamd enig werkzame economische systeem

Ik pleit er dan ook voor om ons niet te verliezen in voor en tegens maar om een compromis te vinden in het versneld ontwikkelen van een sociaal kapitalistische maatschappijvorm, die er voor zorgt dat een sterk regulerende democratisch gekozen lichaam de excessen van een zuiver kapitalistische maatschappij tegengaat en de bevolking beschermt tegen het verworden tot een willoos commodificeerbaar object

Groet

Andreas Maria JacobsSent from my eXtended BodY
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).