www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] 1968 in Paradiso
Menno Grootveld on Thu, 16 Jun 2016 18:04:29 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] 1968 in Paradiso


Morgenavond, de 19e juni, presenteren wij het tweede programma in de serie "1968", zo genoemd omdat 1968 het 'geboortejaar' van Paradiso was en Paradiso in 2018 dus vijftig jaar bestaat. In de aanloop naar de viering daarvan organiseren wij een reeks avonden waarop we enerzijds de geschiedenis van Paradiso willen belichten en anderzijds de 'context' waarbinnen die geschiedenis zich afspeelde. Een maand geleden ging de eerste avond over Parijs '68 en de huidige onrust in Frankrijk, met als gasten onder meer Jacqueline de Jong (destijds in Parijs aanwezig en uitgeefster van de Situationist Times) en Gertjan Buys, een jonge twintiger die in Amsterdam Nuit Debout-evenementen van de grond probeert te krijgen en in Parijs heeft rondgekeken hoe ze het dáár doen. Deze keer willen we het over Amerika en wel in het bijzonder over de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben, zowel die van 1968 (toen de Democratische Conventie in Philidelphia omgeven werd door rellen en danig uit de hand liep, ook door de moord op Robert Kennedy op 5 juni van dat jaar) als die van nu (wat gaat Sanders doen, wordt Trump op het moment suprême alsnog gewipt als de Republikeinse kandidaat, wat zijn de gevolgen van de aanslag in Orlando voor de verkiezingen, is er bij de Democratische primaries fraude gepleegd, kan Hillary Clinton nog onderuit gehaald worden door nieuwe onthullingen van WikiLeaks, etc.) We wisselen daar van gedachten over met Rutger van der Hoeven (buitenlandredacteur van De Groene) en Markha Valenta (Amerika-deskundige van de Radboud Universiteit). Verder gaan we skypen, in ieder geval met Jodi Dean (politiek filosoof en hoogleraar aan de Hobart University in de VS, en auteur van diverse boeken) en hopelijk ook met Corey Robin en Doug Henwood. Tenslotte is er ook een muzikaal intermezzo dat wordt verzorgd door Ludwig Wisch. De avond begint om half negen en is om tien uur afgelopen. De entree bedraagt drie euro.

Peter Mertens

Jan Dietvorst

Menno Grootveld

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).