www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] BRANDBRIEF: 25 MILJOEN VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN VO
Geert Lovink on Tue, 28 Jun 2016 17:21:06 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] BRANDBRIEF: 25 MILJOEN VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN VORMGEVING, ARCHITECTUUR EN E-CULTUUR


http://waag.org/nl/nieuws/tweede-brandbrief-cultuurbeleid <http://waag.org/nl/nieuws/tweede-brandbrief-cultuurbeleid>

Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Den Haag, Utrecht, Maastricht, Groningen
BRANDBRIEF II

25 MILJOEN VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN VORMGEVING, ARCHITECTUUR EN E-CULTUUR

De Raad van Cultuur heeft in haar advies Culturele basisinfrastructuur 2017-2021 (mei 2016) belangrijke kunstdisciplines noodgedwongen buiten beschouwing gelaten en heeft geen integrale afweging kunnen maken. Het is de consequentie van het beleid van de vorige bewindspersoon die architectuur, vormgeving en e-cultuur buiten de Culturele basisinfrastructuur heeft geplaatst. Het ministerie van OCW duidt deze kunstdisciplines sindsdien aan met het begrip ‘Creatieve Industrie’ en sluit ze zo aan bij het economisch gemotiveerd topsectorenbeleid.Architectuur, vormgeving en e-cultuur zijn kunstdisciplines als alle andere. Daarenboven, spelen juist deze disciplines een steeds belangrijker rol bij innovatie, ook in samenwerking met andere domeinen en sectoren, en ze fungeren bij uitstek als vliegwiel voor concrete en toekomstgerichte vernieuwing, ook buiten het domein van de kunsten. Architectuur, vormgeving en e-cultuur horen daarom thuis in het hart van een eigentijds kunstbeleid en mogen niet, zoals nu dreigt, verkommeren in een niemandsland tussen kunst- en economisch beleid.Tegen de achtergrond van de breed gedragen oproep om te investeren in artistiek onderzoek en innovatie, vragen wij daarom om noodzakelijke investeringen in architectuur, vormgeving en ecultuur ten bedrage van 25 miljoen en het opnieuw volledig integreren van deze kunstdisciplines in het landelijk kunstbeleid. (..)

Hele tekst: http://waag.org/sites/waag/files/public/media/publicaties/brandbrief-ii-25-miljoen-cultuur-en_innovatie.pdf
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).