www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Nettime zet zijn beste beentje voor?
Ron Peperkamp on Mon, 15 Aug 2016 01:42:06 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Nettime zet zijn beste beentje voor?


Ik vermoed dat de nettime abonnees de berichten over de intimidatie- en
sabotagepraktijken tegen mensenrechten juriste Nada Kiswanson met
belangstelling hebben gevolgd. In een interview met de NRC
<https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/12/dit-is-nieuwe-vorm-van-tegenwerking-strafhof-3699224-a1516135>
merkte de griffier van het Internationale Strafhof, Herman von Hebel,
terecht op dat dit de nieuwe tactiek van tegenstanders van het ICC wordt:
laat het Strafhof lekker voortbestaan maar zorg dat NGO's geen informatie
meer aanleveren en de aanklagers bij gebrek aan munitie geen zaken meer
kunnen beginnen. Op dit moment richten alle blikken zich op Israël, maar
onder de tegenstanders bevinden zich natuurlijk meer staten die beducht
zijn voor beschuldigen aangaande oorlogsmisdaden en/of misdaden tegen de
menselijkheid. Toevallig beschikken dezelfde staten ook over de meest
geavanceerde middelen om informatiestromen te verstoren: China, Rusland, de
VS en Israël.

Als trotse gastheer van het ICC en andere internationale juridische
instellingen garandeert Nederland dat alle betrokken personen en
organisaties hun werk hier goed kunnen uitvoeren. Op papier dan. Want er
wordt nu serieus getwijfeld of Nederland de veiligheid van het personeel
van NGO's en potentiële getuigen wel kan garanderen. Verschillende
organisaties (w.o. Amnesty International) hebben hun deuren zelfs al
gesloten.

In het verleden heeft een aantal nettimers zich wel eens ingezet voor de
fysiek verdediging van het Internationale Straf, maar het beschermen van
personen is toch wel wat anders. Voor de fysieke veiligheid van personen is
de overheid inderdaad verantwoordelijk. Het verhaal van Nada Kiswanson laat
echter zien, dat zij niet zozeer fysiek wordt bedreigd, maar vooral haar
data niet veilig zijn: haar email- en dataverkeer worden onderschept,
accounts gehacked, telefoons afgetapt, etc.

Dit roept een interessante vraag op. Want wie gaat er voor die
dataveiligheid zorgen? Gaat de Nederlandse overheid ergens een beveiligde
server installeren? En gaat onze AIVD de juriste die een aanklacht tegen
Israël voorbereidt een superencrypted telefoon aanbieden? Zo ja, gaat deze
juriste die 'Nederlandse' telefoon dan ook werkelijk gebruiken? En
installeert De Nederlandse Bank buiten IBAN een betalingssysteem waarmee de
reiskosten van bedreigde getuigen volledig anoniem kunnen worden
overgemaakt? Zo ja, van wie komt de software dan? (Het schijnt dat Israël
daar ook erg goed in is...).

Kortom: hier doemt een groot probleem op. Niet alleen voor degenen die zich
daadwerkelijk inzetten voor het internationale recht, maar ook voor het
land dat zich erop laat voorstaan de ondersteuning van dat recht in haar
eigen grondwet te hebben verankerd. Toevallig is datzelfde land immers één
van de trouwste bondgenoten van de landen die, laten we zeggen wat moeite
hebben met het hele concept van internationaal recht.

Ik zit dus te denken: ligt hier niet een schone taak voor de Nederlandse
nettimers? Ik meen namelijk dat dit forum ooit is opgericht door de
avant-garde van de internetgemeenschap – lieden met een sterk besef dat
kennis van techniek nodig is om burgerlijke vrijheden te waarborgen. Als er
in Nederland één groep is aan wie men het opzetten van een platform voor
veilige communicatie kan toevertrouwen, dan is het wel de oude
Nettime-gemeenschap. Het lijkt mij in ieder geval niet erg waarschijnlijk
dat een aantal van hen inmiddels is gerekruteerd door de AIVD, MIVD, FSB,
NSA of Mossad. De kennis is er, de connecties met zekere geestverwanten in
landen als IJsland (!) zijn er, en ik vermoed dat iedereen zich ook wel
realiseert dat het hier om een fundamenteel principe gaat.

Of maak ik een volkomen verkeerde inschatting want heeft iedereen het druk
druk druk en is het Nettime-platform nog uitsluitend bedoeld voor het
aankondigen van tentoonstellingen en kunstprojecten? In dat geval kunnen we
de hele exercitie natuurlijk ook verpakken als kunstproject. Een serieus
voorstel maakt sowieso kans op een serieuze subsidie want reken maar dat
men bij BuZa met de handen in het haar zit...

Ik heb het zelf razend druk druk druk, maar voor deze zaak kunnen
gegadigden zich bij mij melden.


Als altijd vriendelijke groet,
Ron Peperkamp

-----------------------------------
Ron Peperkamp
ron {AT} peperkamp.nl
M: +31 (0)6 1226 3331
-----------------------------------
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).