www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Ippolita Collectief: Internet: De democratische Illusie (II
Patrice Riemens on Tue, 23 Aug 2016 10:52:21 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Ippolita Collectief: Internet: De democratische Illusie (II.05)OK folks, to get started again, een - helaas door interupties klein gebleven - aflevering.

---------


Ippolita Collectief
Internet: De Democratische Illusie.

Hoofdstuk II

“Het Internet is democratisch en vrij!” Niet waar!


Vrij en blij varen op de grote ‘Mare Nostrum’ van het Internet
(vervolg van II.04)

De sociale media hebben hun radikale transparantie project al aardig dicht getimmerd: wij leveren hen alle gegevens die ze nodig hebben om personalisering op massa-nivo te bewerkstelligen - een domein waar Facebook de onbetwiste kampioen is, ook al bestaan er vergelijkbare platforms zoals Baidu in China of VKontakte in Rusland. Profilering, waarmee we de verzameling aan technieken bedoelen die het mogelijk maken om het compleet profiel van een gebruiker te maken voor commerciële doeleinden, wordt hiermee stukken eenvoudiger.

Een sociaal netwerk presenteert zichzelf als een massa in wording, een hergroepering van gelijken die zich wil uitbreiden door alles wat er nog buiten staat op te nemen en integreren. Dat is een soort virtuele concentratie-mechanisme die een aantal trekken vertoont die dezelfde zijn als zijn reëele equivalent, namelijk de fysieke massa. Beiden bieden vergelijkbare ervaringen van gelijkheid. Een digitale sociale netwerk ziet er uit als een homogene, horizontale concentratie. Een en dezelfde interface, een en dezelfde homepage, een en dezelfde, door iedereen gedeelde, procesmatrix. Het verschil tussen binnen en buiten is, wederom, nogal vaag: degenen die gebruik maken van de sociale media worden ertoe gebracht te geloven dat alle bruikbare informatie daar te halen valt en dat het gehoor die zij bereiken met de inhouden die zij er op publiceren gelijk de grootst mogelijk haalbare is, omdat deze inhouden meteen voor degenen die deze vervolgens aan andere circuits doorgeven ter beschikking staan. Een echt 'buiten' bestaat dan niet meer. Wij nemen het Internet waar in de vorm van een gigantische openbare ruimte waarvan alle elementen met elkaar in verbinding staan. Het heeft meer gemeen met een grote 'Mare Nostrum' (*) dan met een uitgestrekt maar onbekend oceaan.

Google wil ons diets maken dat de democratie met behulp van algoritmes besturen kan, en beweert daarmee dat men vertrouw wekkende mechanismen kan koppellen aan de objectiviteit van de wetenschap. Sociale media aan de andere kant zetten een veelvoud aan subjectieve meningen - die geuit worden op fora, in tweets, of afgeleid kunnen worden van de status van de gebruikers - om in precies het tegenovergestelde: een geopenbaarde waarheid. Als die twee waarheden dan naar elkaar toe vloeien in de vorm van een stormvloed aan 'likes' bijvoorbeeld, of van postings die allemaal dezelfde kant op wijzen, dan kunnen ze de opinie gaan beïnvloeden en zelfs geacht worden om, en dan wel op nogal autoritaire wijze, de meerderheidsmening te vertegenwoordigen.

(wordt vervolgd)----------
(*) Mare Nostrum, oftewel 'Onze Zee', is de Latijnse koosnaam voor de Middellandse Zee, die wezenlijk een binnenzee is, en waarmee de bewoners van de kust-streken en staten een sterke verbondenheid voelen, en daardoor ook met elkaar.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).