www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Economie is een harde wetenschap en wie dat tegenspreek
Walter van Holst on Sat, 1 Oct 2016 16:58:39 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Economie is een harde wetenschap en wie dat tegenspreekt is een 'negationist' ...


On 2016-10-01 12:45, Patrice Riemens wrote:

Het gaat om het boek "Le Négationisme économique' van de 'gevestigde'
economen Pierre Cahuzac et André Zylberberg, waarin zij krachtdadig
stellen dat de economie, ver van de 'dismal science' waarvoor ze
voortdurend, en dan m.n. na de crisis, wordt uitgemaakt, een
empirsche, op harde data gebaseerde exacte wetenschap is, op hetzelfde
nivo als, zeg maar, natuurkunde, of de medische wetenschap. Mensen, en
dan in het bijzonder collega economen, die iets anders beweren,
bijvoorbeeld dat de gevestigde economie de crisis niet heeft
voorspeld, niet kan uitleggen, en mogelijk zelfs mede heeft
veroorzaakt door het opleggen van neo-liberale, kapitalistische
dogmata, zijn 'negationisten' die het spoor bijster zijn geraakt (en
eigenlijk ook niet willen sporen). De club van de 'verbijsterd en
wanhopige economen' kan het zich voor gezegd houden.


Dat is wel moedig van haar. Zelfs de meest hardcore econometristen die ik in mijn studietijd ontmoette (studeerde aan de Erasmsus, econometrie is daar zo ongeveer uitgevonden) zouden zoiets niet met zoveel stelligheid durven beweren. Integendeel zelfs. Het is de droom van zo ongeveer alle sociale wetenschappen om dat niveau van exactheid te bereiken, maar die heilige graal is overal nog ver weg, van econometrie, psychometrie, sociologie tot jurimetrie.


Zelf staan Cahuc en Zylberberg boven elke verdenking: zij zijn
dgewaardeerde adviseurs van Manuel Vals, immers de Linkse eerste
minister van een Linkse president. dat hun voorstellen nogal
impopulaire maatregelen behelsen, zoals een einde maken (eindelijk!)
aan de 'onzinnige' 35 uur-se werkweek, het (eindelijk!) serieus
flexibilisren van de arbeidsmarkt, en het afschaffen van de huidige,
door de (WOII) verzetsbeweging bekokstoofde arbeidswetgeving komt
omdat het allemaal op keihard feitelijk bewijs gestoeld is.

De consensus is wel dat het Franse model jongeren uitsluit van de arbeidsmarkt. En daar mag wel wat aan gedaan worden. In Nederland hebben we een veertigurige werkweek, maar daar maken we in de praktijk veelal 36 uur van (wat toch verdraaid dicht bij die 35 uur komt) en kennelijk hoeven we dat dus niet wettelijk te regelen.

Ondanks hun nogal hoge "Well, it's at least a fresh approach" (David
Niven in Death on the Nile) gehalte zijn hun beweringen - die
overigens niet voor het eerst geuit worden, maar nog nooit met zo veel
aplomb - in Frankrijk serieus genoeg genomen om een rel te veroorzaken
waar je Uwe Majesteit tegen zegt. Wat de controverse wel weer
terugwierp in de traditionele twee kampen die ongeacht wat, pal
tegenover elkaar staan.

Wat wel weer mooi Frans is. In Nederland zouden beweringen die zo ver buiten de orthodoxie vallen gewoon genegeerd worden. Kijk maar naar hoe critici van de Mainport-mythe in Nederland praktisch worden genegeerd.


Beetje jammer, want het zou goed zijn om een keer het bord
epitemologische spaghetti te ontwaren om een begin van antwoord te
geven op de vraag wat een economische wetenschap wel en niet vermag,
wel en niet kan vaststellen, en welke zinnige adviezen het wel en niet
kan geven. Zij het dat resultaat uitgesloten is elke keer dat niet
kennis, maar macht het ware doel van de exercitie blijkt te zijn.

Absoluut, maar daar wordt in de methodologische hoek best wel serieus over geschreven, dacht ik altijd.

Groeten,

 Walter
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).