www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] 2 lectorale redes in Breda
Geert Lovink on Mon, 10 Oct 2016 19:52:40 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] 2 lectorale redes in Breda


Op 18 november houden Dr. Michel van Dartel, lector Mensgericht Creëren
en Dr. Sebastian Olma hun lectorale redes. Michel van Dartel en
Sebastian Olma zijn in de loop 2015 gestart als lectoren van de Avans
lectoraten Mensgericht Creëren en Autonoom Maken. Inmiddels hebben
beiden hun onderzoeksprogramma’s en hun kenniskring ingericht in het
Expertisecentrum voor kunst en vormgeving.

*Aesthetics in the wild - Art and design practices and pedagogies after
the situated turn - Dr. Michel van Dartel

*In zijn rede, stelt Michel van Dartel dat kunst en ontwerp een
belangrijke rol te spelen hebben in het doorgronden van de relatie
tussen mens en omgeving. Een rol met grote urgentie, nu de relatie
tussen mensen en hun omgevingen als gevolg van technologische
ontwikkelingen enorm complex is geworden. Om gehoor te geven aan die
urgentie kunnen kunstenaars en ontwerpers zich echter niet beperken tot
creatie in hun studio’s of ateliers en presentatie in musea of galeries.
Volgens Van Dartel moeten kunstenaars en ontwerpers hun esthetiek “in
het wild” laten gelden en heeft dat een aantal belangrijke consequenties
voor de kunst en design praktijk en voor het kunstonderwijs.

*Autonomy and Weltbezug - Toward an aesthetic of performative defiance -
Dr. Sebastian Olma

*In deze lezing verkent Sebastian Olma de mogelijkheden van actueel
herformuleren van een notie van esthetische autonomie. Zoals zelfs een
vluchtige blik op de geschiedenis van de esthetica onthult, was de
kwestie van de autonomie vanaf het allereerste begin verwant aan dat van
Weltbezug, dat wil zeggen, de juiste relatie tot de wereld. Door de
huidige debatten over kunst en esthetische praktijk te koppelen aan
belangrijke denkers van de esthetische revolutie aan het begin van de
19e eeuw, zoekt Olma naar de contouren van een geschikte configuratie
van autonomie en Weltbezug. Hij vindt ze in wat hij noemt een esthetiek
van performatieve koppigheid. Het is een esthetiek die performatief is
in de zin van meegaan met de beweging van de wereld, en koppig in het
verwerpen van de verleiding van lineariteit en voorspelbaarheid.

*Programma
*14.30 u – Inloop, koffie, thee
15.00 u - Welkom door Diederik Zijderveld, lid van het College van
Bestuur van Avans Hogeschool
15.10 u - Lectorale rede 'Aesthetics in the wild’
16.00 u – Koffie, thee
16.15 u - Lectorale rede 'Autonomy and Weltbezug’
17.00 u - Uitreiking van de lectorale ketens
17.15 u – Receptie
18.00 u - Einde

*Aanmelden
*Ik nodig u van harte uit voor het bijwonen van de redes.
U kunt zich direct aanmelden via deze link
<http://vicinity.picsrv.net/510/66f4c6a9afc91fdac9f58a99930fe29e/30399 <http://vicinity.picsrv.net/510/66f4c6a9afc91fdac9f58a99930fe29e/30399>>,
of een verzoek indienen om na afloop de publicaties van de redes te
ontvangen.

*Locatie
*AKV|St.Joost (Avans Hogeschool)
Beukenlaan 1
4834 CR Breda

*Parkeren
*Informatie over parkeren en een routebeschrijving vindt u op avans.nl <http://avans.nl/>
<http://vicinity.picsrv.net/510/66f4c6a9afc91fdac9f58a99930fe29e/30400 <http://vicinity.picsrv.net/510/66f4c6a9afc91fdac9f58a99930fe29e/30400>>.

Graag tot ziens op 18 november.

Met vriendelijke groeten,

Femke den Boer
Voorzitter van de stuurgroep van het Expertisecentrum voor Kunst en
Vormgeving (EKV)
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).