www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Ippolita Collectief: Internet: De democratische Illusie (II
Patrice Riemens on Sun, 8 Jan 2017 18:41:49 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Ippolita Collectief: Internet: De democratische Illusie (II.16)Ippolita Collectief
Internet: De Democratische Illusie.

Hoofdstuk II


Electronische democratie of massale uitzonderingstoestand.

Zo langzamerhand heeft de techno-vervoering zich ook meester gemaakt van de 'analoge' burgers. Velen hebben gedacht dat zij in het digitale hèt antwoord gingen vinden op de cognitieve onvolmaaktheid van het mens-zijn. De digitale paidèia, oftewel ondericht 2.0 is die de tegenwoordige vorming van de 'netizens' voorstelt, is tot een structureel bepaalde situatie van massale uitzonderingstoestand verworden. Internet is een non-plaats waar rechten domweg verdampen [1].

Laten wij eens kijken naar de verontwaardigde buren die dagelijks online chatten op een platform dat eigendom is van om de welke 2.0 provider. Wij hebben eerder gezien dat voordat zij goed zich en wel kunnen melden bij hun digitale verzamelplaats er een hele weg over het net afgelegd wordt, en een hele verzameling publieke en private checkpoints worden gepasseerd, waarbij menigerlei sporen achtergelaten worden. Eenmal bij de drempel van het favoriete platform aanbeland, moet men, alvorens het heiligdom te betreden waar men eindelijk zijn digitale burgerschap kan uitleven zal men eerst toestemming moeten vragen en zich identifieeren met allerlei bewijsstukken die moeten aantonen dat men zich niet voor iemand anders voordoet. Het feit dat de authenticatie procedure geheel geautomatiseerd is doet er verder niet toe; het maakt alleen dat men zich simpelweg minder van bewust is. De plek waar men zich bevindt kan trouwens ook van invloed zijn op die zogenaamde vrije burgerschap: ga naar een ander land dan waar de account is aangemaakt en er wordt prompt naar geloofsbrieven gevraagd, er een antwoord gegeven moet worden op de (opgeslagen) 'geheime vraag' of het nummer van de mobiele telefoon doorgegeven.

Profilering is feitelijk de oer-handeling binnen de mythe van een 'vrij en democratisch Internet'. Het heeft de methoden van criminele typologie overgenomen, dat wil zeggen van een verzameling psychologische technieken die bedacht zijn om een dader te identificeren aan de hand van gedragsonderzoek. Dat stoelt weer op de aanname dat de beslissingen die een crimineel neemt, voor, tijdens, of na het begaan van het misdrijf te herleiden zijn uit zijn handelingspatroon en in nauw verband staan tot zijn of haar persoonlijkheid. Nu zijn er (iets te) veel overeenkomsten tussen deze kijkwijze en de criminele antropologie van de beruchte Cesare Lombroso, de man die dacht dat hij, vanuit een - nogal vage - leer van gelaatsuitdrukkingen, het gedrag van individueen op basis van hun fysiek voorkomen kon afleiden.

De huidige criminele profilering technieken bestaan uit het bestuderen van het bewijsmateriaal op de plaats delict, op de slachtoffers, getuigenverklaringen en in het algemeen alle informatie dat tijdens het onderzoek vergaard is (personalia, afkomst, geslacht,leeftijd, geloof, eventuele seksuelle voorkeuren, etc.). Dit allemaal dient om een 'portret' van de vermoedelijke dader op te stellen. Zo'n portret bevat een analyse van psychologische variabelen, gedragspatroon en een persoonlijkheidsschets, alsmede een psychisch-emotioneel assessment. Bij zo'n onderzoek neemt men, behalve het 'modus operandi', ook eventueel aangetroffen rituelen mee, manies, en natuurlijk de 'handtekening', het terugkerend patroon dat men terug kan vinden in het geval van 'serial crime'. Al deze elementen, en dan vooral de verbanden er tussen, zijn hoogst nuttig, met name als men niet over onbetwistbare indices beschikt, zoals vingerafdrukken. Zij bieden rechercheurs een vrij soliede basis voor hun werk.

Op die manier begrijpt men digitale profilering wat beter. Wij maken een profiel aan op een digitale platform, vullen het met (persoonlijke) gegevens, en de algoritmen doen de rest, dwz de verbanden leggen. Dit mechanisme werkt niet alleen voor individueen als enkelingen, maar het maakt het ook mogelijk om groepen personen te onderscheiden, zogenaamde 'clusters'. Op dezelfde manier wordt het vervolgens ook mogelijk om profielen op individueen en groepen te plakken waarvan er geen gegevens ter beschikking staan. Daarmee kan je 'aanvangsprofielen' aanmaken. Daarna laat men een vergelijkende analyse erop los, en die levert weer nieuwe elementen op die later gebruikt kunnen worden. Profilering is een dynamisch, flexibel en recursief procedure in een.

In het tijdperk van de 'informatie revolutie' is profilering dus niet meer iets dat alleen maar op criminelen wordt toegepast. Het heeft zich nu bedoeld onbedoeld uitgebreid tot de hele bevolking - minderjarigen inbegrepen. Het maakt het mogelijk om tot een steeds nauwkeuriger segmentering van de markt te komen - en zo de 'perfecte advertentie' op de 'perfecte klant' los te laten. Het is ook geschikt om allerlei voorspellende analyses te maken of zelfs meningen te beinvloeden door middel van 'opinion mining' technieken. Wij zijn als het ware marketingvlees geworden (in plaats van kannonenvoer). Wij worden ingedeeld, bestudeerd, geanalyseerd met behulp van dezelfde methodes als voor criminelen gelden. En wat de politiek betreft, burgerschap 2'0 is ondenkbaar zonder profilering. Degenen die de 'Internet, vrij en democratisch' pil hebben ingeslikt zien niet eens meer de politie surveillance-achtige voorvallen die zich bij de minste en geringste beweging op het web afspelen.

Internet is bezig een massa uitzonderingstoestand te worden, een al overheersende Moloch. Het recht geldt niet meer daar waar 'automatische vrijheid' heerst, die gratis en voor niets is omdat zij gefinancierd wordt door het criminele profilering model. De officieele tekst waarin de uitzonderingstoestand uitgeroepen criminele profilering model. De officieele tekst van het document waarin deze uitzonderingstoestand wordt uitgeroepen staat gewoon in de Terms of Use' (gebruiksvoorwaarden) waarvoor wij tekenen wanneer wij een account aanmaken op een van de platforms die de 'masters of the universe' 'ons ter beschikking stellen'. Zij doen ook hetzelfde, maar dan in een heel andere betekenis, als zij een en ander ter beschikking stellen aan de 'masters of the analogue world' ...

Horen wij nu soms in de verte het geluid van de dodentrommel die het verlies van elke vorm van individuele autonomie aankondigt? Hebben wij misschien voor de witte vlag gehesen voor technocratie? Vinden wij het soms prima dat we als criminelen behandeld worden? Weten wel wij er soms zeker van dat een onomkeerbare proces zich aan het uitrollen is?

Komt her! Komt her! Stapt binnen in de wonderlijke wereld van de digitale democratie! Zo wil het Internet het!----------------
[1] Het begrip is ontleend aan hetw erk van Marc Augé: Non-places, and Introduction to the Anthropology of Super-modernity: Verso 1995 (oorspr. Franse editie: 1992).
Pdf versie (gedeeltelijk, maar best wat):
http://www.acsu.buffalo.edu/~jread2/Auge%20Non%20places.pdf
Non-lieu is overigens ook een zeer geladen Frans juridische term (strafrecht), waarbij de rechtbank kan beschikken dat een een (mis)daad domweg niet plaats heeft gevonden. Zo wordt die term ('non-lieu') in het Frans meestal opgevat, en dus, by default, ermee geassocieerd.
(-vert)


xxxxxxxxxxxxxxxx

Hiermee is het tweede deel ("Internet is vrij en democratisch! Vals!") afgesloten. Delen III en IV behelsen een case study van de Italiaanse Vijf-Sterren beweging, en van Cyborgs. wanneer ik daar aan begin weet ik nog niet. We'll keep you posted! Nogmals, Merry 2017! denk goed na of 'wij' 'met het Internet' misschien 'een verkeerde afslag' hebben genomen, zowel als individueen als anls samenleving. Ik ga maar weer wat leuke boekjes lezen, nu bv Louis de Bernieres en Peter Hoeg ...
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).